Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И. Слизни из комплекса Arion subfuscus (Arionidae) на равнинной территории Украины // Ruthenica. – 2015. – Т. 25, № 3. – С. 99-102.

Анатомічне дослідження слизняків, зібраних у 2009-2015 рр. у Дніпропетровській, Донецькій, Львівській та Харківській областях України, показало наявність лише одного виду з комплексу Arion subfuscus. По розмірах, кольору та розташуванню гонади, відносній ширині переднього відділу яйцепроводу, взаємному розташуванню дистальних відділів статевої системи усі досліджені особини належали Arion fuscus.

Скачати в pdf (2,6 Mб)
На сайті журналу

 

Гураль-Сверлова Н. Созологічна оцінка наземних малакокомплексів Львова та його найближчих околиць // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2015. – Вип. 69. – С. 148-155.

За період з 1994 по 2013 р. на території м. Львова та в його найближчих околицях (великі приміські лісопарки, садово-городні ділянки) зареєстровано загалом 90 видів наземних молюсків. Один адвентивний вид (Cepaea nemoralis), очевидно, повністю зник протягом періоду досліджень. Присутній один вид, занесений до Червоної книги України (Plicuteria lubomirskii). Рідкісними для України та, зокрема, для її західного регіону можна вважати напівслизняків Daudebardia rufa і D.brevipes, равликів Discus perspectivus і Vallonia enniensis. Особливе значення для збереження високої видової різноманітності наземних молюсків у місті та околицях мають окремі ділянки великих приміських лісопарків, регіональний ландшафтний парк Знесіння, міські лісопарки та парки, створені на місці колишніх лісових масивів.

Скачати в pdf (0,3 Mб)

 

Гураль Р.І. Личинкові стадії трематод у прісноводних молюсках басейну верхнього Дністра // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2015. – Вип. 31. – С. 119-130.

Восьмирічні паразитологічні дослідження популяцій прісноводних молюсків, які населяють 7 типів гідротопів в басейні верхів’я Дністра, виявив 29 видів личинкових форм трематод з 6 груп. Найбільшим видовим різноманіттям характеризувалися стилетні церкарії (14 видів), найменшим – Furcocercariae (1 вид). В систематичному відношенні найбільш інвазійованими виявились легеневі молюски – 24 види личинкових форм трематод. Відносно подальшого поширення гельмінтозних захворювань найбільшу загрозу становлять водойми кар’єрного типу і меліоративні канали, найменшу – "лісові мікробіотопи" і заплави річок.

Скачати в pdf (0,3 Mб)

 

Гураль-Сверлова Н.В. Екзотичні молюски у фондах Державного природознавчого музею НАН України та можливості їх експозиційного використання // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2015. – Вип. 31. – С. 29-38.

Серед матеріалів науково-допоміжного фонду знаходиться колекція черепашок екзотичних молюсків (переважно морських, а також наземних і прісноводних). Станом на кінець березня 2015 р. у ній визначено 195 видів з 64 родин і 3 класів. Частина матеріалів поки що визначена лише до роду або навіть до родини, особливо серед двостулкових молюсків. Обговорюються можливі форми експозиційного використання черепашок екзотичних молюсків.

Скачати в pdf (0,3 Mб)

 

Гураль-Сверлова Н.В., Глеба В.М. Нові надходження до малакологічного фонду Державного природознавчого музею НАН України із Закарпатської області // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2015. – Вип. 31. – С. 39-44.

Протягом 2014 р. до малакологічного фонду музею було передано збори наземних молюсків із Виноградівського р-ну Закарпатської області України. Загалом у зборах представлені 17 видів молюсків, які належать до 15 родів та 8 родин. Особливий інтерес мають знахідки Xeropicta derbentina – степового виду, розповсюдженого на півдні України, на Кавказі та в Малій Азії. Декілька екземплярів Cryptomphalus aspersa були завезені до м. Виноградів автотранспортом, очевидно, з північної Італії.

Скачати в pdf (0,3 Mб)

 

Гураль-Сверлова Н. В. Роль железнодорожных путей в расселении некоторых ксерофильных видов наземных моллюсков на территории Украины // Матер. VІІІ міжнар. наук. конф. "Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах" (Дніпропетровськ, 21-23 грудня 2015 р.). – Дніпропетровськ: Ліра, 2015. – С.153.

Скачати в pdf (0,7 Mб)

 

Гураль-Сверлова Н. В., Гураль Р. И. Антропохорные элементы в наземной малакофауне Ужгорода // Матер. VІІІ міжнар. наук. конф. "Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах" (Дніпропетровськ, 21-23 грудня 2015 р.). – Дніпропетровськ: Ліра, 2015. – С.154-155.

Скачати в pdf (0,8 Mб)

  1. Гураль-Сверлова Н. В. Роль железнодорожных путей в расселении некоторых ксерофильных видов наземных моллюсков на территории Украины // Матер. VІІІ міжнар. наук. конф. "Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах" (Дніпропетровськ, 21-23 грудня 2015 р.). – Дніпропетровськ: Ліра, 2015. – С.153.
    Скачати (0,7 Мб)
  2. Гураль-Сверлова Н. В., Гураль Р. И. Антропохорные элементы в наземной малакофауне Ужгорода // Матер. VІІІ міжнар. наук. конф. "Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах" (Дніпропетровськ, 21-23 грудня 2015 р.). – Дніпропетровськ: Ліра, 2015. – С.154-155.
    Скачати (0,8 Мб)