Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И. Новые находки слизней Arion distinctus і Arion circumscriptus (Arionidae) на территории Украины // Ruthenica, Russian Malacological Journal. – 2016. – Т. 26, № 1. – С. 17-23.

Описана знахідка Arion distinctus в урбанізованому біотопі Ужгорода. Не виключено, що екземпляр з околиць Ужгорода, раніше вказаний як Arion hortensis, насправді належав A. distinctus. Arion circumscriptus вперше відмічений на сході України (Донецька область). Продемонстровані зовнішні (забарвлення) та внутрішні (будова геніталій) визначальні особливості даних видів.

Скачати в pdf (5,3 Mб)

 

Гураль-Сверлова Н.В., Глеба В.Н. Свидетельства неоднократного проникновения Cryptomphalus aspersa (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae) на территорию Восточной Европы // Российский журнал биологических инвазий. – 2016. – № 1. – С. 67-75.

Проаналізовано літературні джерела і колекційні матеріали, що свідчать про неодноразове проникнення середземноморського наземного молюска Cryptomphalus aspersa на територію Східної Європи. У другій половині XIX – на початку XX ст. молюсків цього виду знаходили у Криму (Феодосія), Північному Причорномор'ї (Одеса, Херсон) і навіть у лісостеповій зоні України (в околицях Винниці). Остання вказівка підтверджується черепашкою, яка зберігається в малакологічній колекції Державного природознавчого музею НАН України. Очевидно, цілеспрямована або випадкова інтродукція C. aspersa на територію Східної Європи продовжувалася й пізніше, однак до цього часу відсутні данні, що підтверджують утворення стійких колоній. Як приклад випадкового завозу цього виду описана знахідка 2 особин у м. Виноградів (Закарпатська область України), зроблена одним з авторів статті в 2014 р.

Скачати в pdf (1,2 Mб)

 

Gural-Sverlova N.V., Gleba V.N. Evidence of the repeated penetration of Cryptomphalus aspersa (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae) into the territory of Eastern Europe // Russian Journal of Biological Invasions. – 2016. – Vol. 7, No. 2. – P. 146-151.

The literature sources and collection materials evidenced about the repeated penetration of the Mediterranean land mollusc Cryptomphalus aspersa on the territory of Eastern Europe were analysed. In the second half of XIX – beginning XX century the molluscs of this species were found in the Crimea (Feodosia), North Black Sea area (Odessa, Kherson) and even in the forest-steppe zone of Ukraine (in the environs of Vinnitsa). The last indication was confirmed by the shell, preserved in the malacological collection of the State Museum of Natural History (Lviv). The goal-directed or accidental introduction of C. aspersa on the territory of Eastern Europe apparently continued later on, but so far the data confirming the formation of the steady colonies is absent. The discovery of two specimens in the town Vinodragov (Transcarpatian region of Ukraine) made one from the authors of the article in 2014 is the example of the accidental delivery of this species.

 

Гураль-Сверлова Н.В. Колекція наземних молюсків А.А.Полевіної в Зоологічному музеї Ужгородського національного університету // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2016. – Вип. 32. – С. 15-24.

У 2004 р. проведено ревізію колекції черепашок наземних молюсків, зібраних А.А. Полевіною у 1950-х рр. на території Закарпатської області. Колекція зберігається в Зоологічному музеї Ужгородського національного університету та містить 43 види наземних молюсків, серед яких занесені до Червоної книги України Chondrula bielzi, Trochulus bielzi. Plicuteria lubomirskii, рідкісні для України види Discus perspectivus і Macrogastra ventricosa.

Скачати в pdf (0,4 Mб)

 

Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И. Видовой состав наземных моллюсков Закарпатской области // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Серія Біологія. – 2016. – Вип. 40. – С. 32-37.

На території Закарпатської області достовірно зареєстровано 118 видів наземних молюсків. Присутність низки видів потребує підтвердження.

Скачати в pdf (1,0 Mб)

 

Гураль-Сверлова Н.В. Конхологическая изменчивость и терморегуляция у наземных моллюсков // Матер. III Всерос. конф. с междунар. участием "Современные проблемы эволюционной морфологии животных" (Санкт-Петербург, 26-28 сентября 2016 г.). – СПб: ЗИН РАН, 2016. – С. 34-35.

Скачати в pdf (0,1 Mб)

 1. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И. Новые находки слизней Arion distinctus і Arion circumscriptus (Arionidae) на территории Украины
  Скачати (5,3 Мб)
 2. Гураль-Сверлова Н.В., Глеба В.Н. Свидетельства неоднократного проникновения Cryptomphalus aspersa (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae) на территорию Восточной Европы
  Скачати (1,2 Мб)
 3. Гураль-Сверлова Н.В. Колекція наземних молюсків А.А.Полевіної в Зоологічному музеї Ужгородського національного університету
  Скачати (0,4 Мб)
 4. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И. Видовой состав наземных моллюсков Закарпатской области
  Скачати (1,0 Мб)
 5. Гураль-Сверлова Н.В. Конхологическая изменчивость и терморегуляция у наземных моллюсков
  Скачати (0,1 Мб)