Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И. Oxychilus draparnaudi и Oxychilus cf. mortilleti (Gastropoda, Pulmonata, Zonitidae) на территории Украины // Зоол. журн. – 2017. – Т.96, № 4. – С. 375-382.

Ревізія зібраних на території України матеріалів, визначених первинно як Oxychilus draparnaudi, показала наявність у Одесі іншого виду, конхологічно подібного до альпійського виду Oxychilus mortilleti. Теоретично O. mortilleti міг бути завезений до Одеси ще в XIX ст. разом з будівельними матеріалами (піщаником) з порту Трієст (північно-східна Італія). Проаналізовані конхологічні відмінності O. draparnaudi із заходу України та O. cf. mortilleti з Одеси. Проведено порівняння геніталій O. draparnaudi із заходу України (Львів) з літературними даними для інших частин видового ареалу.

Скачати в pdf (0,7 Mб)

 

Гураль-Сверлова Н.В., Амирян А.Л., Гураль Р.И. К изучению наземных моллюсков Армении // Ruthenica, Russian Malacological Journal. – 2017. – Т. 27, № 2. – С. 87-93.

У 2015-2016 рр. досліджено наземних молюсків на 43 ділянках у марзах Арарат, Вайоц Дзор і Котайк, а також у Єревані. Вперше виявлено на території Вірменії види-інтродуценти Monacha fruticola та Oxychilus cf. filicum. Знайдено нове місцезнаходження рідкісного виду Orculella ruderalis, занесеного до Червоної книги Вірменії. Описано деякі особливості внутрішньовидової мінливості черепашок O. ruderalis і Pseudochondrula tetrodon.

Скачати в pdf (2,6 Mб)

 

Гураль-Сверлова Н.В., Амирян А.Л., Гураль Р.И. Наземные моллюски юга Армении (Сюникская область) // Ruthenica, Russian Malacological Journal. – 2017. – Т. 27, № 3. – С. 109-118.

У 2015-2016 рр. були досліджені наземні молюски з 48 природних і антропогенно трансформованих ділянок на території Сюнікської області Вірменії. Разом з аналізом літературних даних це дозволило скласти видовий список наземних молюсків Сюнікської області, який нараховує 78 видів. Наведено опис двох форм з неясним таксономічним статусом: Stenomphalia sp. і Chondrula cf. sunzhica.

Скачати в pdf (4,0 Mб)

 

Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И. Расширение ареалов наземных моллюсков рода Xeropicta (Gastropoda, Hygromiidae) на территории Украины // Российский журнал биологических инвазий. – 2017. – № 2. – С. 20-27.

Проаналізовані знахідки наземних молюсків роду Xeropicta на території Північного Причорномор'я та інших регіонів України, зроблені в період з 1990 до 2015 р. Вони свідчать про розширення ареалів X. derbentina і X. krynickii, тісно пов'язане з діяльністю людини. На даний час розповсюдження X. krynickii в Північному Причорномор'ї обмежено переважно приморськими територіями. X. derbentina заходить набагато далі углиб материка. Окремі колонії цього виду зафіксовані навіть у лісостеповій зоні України та в Закарпатській області.

Скачати в pdf (1,9 Mб)

 

Gural-Sverlova N.V., Gural R.I. Expansion of the ranges of land mollusks of the genus Xeropicta (Gastropoda, Hygromiidae) in Ukraine // Russian Journal of Biological Invasions. – 2017. – Vol. 8, No. 3. – P. 212-217.

The findings of land molluscs of the genus Xeropicta from the territory of the Northern Black Sea Coast and others regions of Ukraine, made between 1990 and 2015, have been analysed. These findings are indicative of area expansion for X. derbentina and X. krynickii, as a result of human activities. At present the spreading of X. krynickii in the Northern Black Sea Coast is limited mainly by coastal territories. X. derbentina spreads much deeper into the mainland. Few colonies of this species were recorded even in the forest-steppe zone of Ukraine and in Transcarpatian Region.

 

Gural-Sverlova N.V., Amiryan A.L., Gural R.I. A new species of land molluscs from Southern Armenia Harmozica zangezurica sp. nov. (Pulmonata, Hygromiidae), with a key to Caucasian species Harmozica Lindholm, 1927 // Biolog. Journal of Armenia. – 2017. – Vol. 1, N 69. – P. 107-112.

По матеріалах з півдня Вірменії (Сюнікська область) описано новий вид роду Harmozica, подібний зовні до широко розповсюдженого на Кавказі виду Harmozica (Diplobursa) pisiformis. Черепашка Harmozica zangezurica sp. nov. відрізняється від H. pisiformis трохи вищою формою та сильніше відгорнутим колумелярним краєм устя, який не менш, ніж наполовину прикриває вузький пупок. Чіткою анатомічною відмінністю нового виду від H. pisiformis та інших видів роду Harmozica є дуже великі вагінальні придатки, довжина яких приблизно дорівнює сумарній довжині пеніса та епіфалуса. Наведено ключ для визначення кавказьких видів роду Harmozica.

Скачати в pdf (0,6 Mб)

 

Гураль-Сверлова Н.В. Кавказский элемент в наземной малакофауне Украины // Матер. Всерос. научн. конф. «Актуальные вопросы современной малакологии» (Белгород, 1-3 ноября 2017 г.). – Белгород: Изд. дом «Белгород», 2017. – С. 19-25.

Скачати в pdf (3,6 Mб)

 1. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И. Oxychilus draparnaudi и Oxychilus cf. mortilleti (Gastropoda, Pulmonata, Zonitidae) на территории Украины
 2. Гураль-Сверлова Н.В., Амирян А.Л., Гураль Р.И. К изучению наземных моллюсков Армении
  Скачати (2,6 Мб)
 3. Гураль-Сверлова Н.В., Амирян А.Л., Гураль Р.И. Наземные моллюски юга Армении (Сюникская область)
  Скачати (4,0 Мб)
 4. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И. Расширение ареалов наземных моллюсков рода Xeropicta (Gastropoda, Hygromiidae) на территории Украины
  Скачати (1,9 Мб)
 5. Gural-Sverlova N.V., Gural R.I. Expansion of the ranges of land mollusks of the genus Xeropicta (Gastropoda, Hygromiidae) in Ukraine
 6. Gural-Sverlova N.V., Amiryan A.L., Gural R.I. A new species of land molluscs from Southern Armenia Harmozica zangezurica sp. nov. (Pulmonata, Hygromiidae), with a key to Caucasian species Harmozica Lindholm, 1927
  Скачати (0,6 Мб)