Gural R., Gleba V., Gural-Sverlova N. Danube species Viviparus acerosus (Bourguignat, 1862) (Gastropoda: Viviparidae) in Ukraine // Folia Malacologica – 2019. – Vol. 27, N 3. – P. 211–222.

Дунайський вид Viviparus acerosus вперше зареєстровано в Закарпатській області України. Матеріал було зібрано восени 2018 р. на березі водосховища Роман-Потік в околицях с. Дунковиця Іршавського району. Описано та продемонстровано конхологічні особливості статевозрілих і ембріональних особин, наведено розміри черепашок дорослих молюсків. Не виключено, що V. acerosus зустрічається також у інших локалітетах на заході та південному заході України, однак його помилково приймають за великі екземпляри широко розповсюдженого виду Viviparus viviparus. Для низовій Дунаю в південно-західній частині Одеської області V. acerosus був уперше вказаний ще на початку ХХ ст. У середині ХХ ст. його могли згадувати для цієї території під назвою V. viviparus var. hungarica. Аргументована необхідність детальнішого вивчення видового складу та розповсюдження представників роду Viviparus в українській частині басейну Дунаю.

Скачати в pdf (3,9 Mб)Скачати pdf з перекладом (1,8 Mб)

 

Gural-Sverlova N., Gleba V., Gural R. Einschleppung von Tandonia kusceri (Pulmonata: Milacidae) nach Transkarpatien und Verbreitung von Tandonia-Arten in der Ukraine // Malacologica Bohemoslovaca. – 2019. – Vol. 18. – P. 19-26.

Балканський слизняк Tandonia kusceri, завезений унаслідок людської діяльності, вперше зареєстрований у Закарпатській області на заході України. Молюски були знайдені восени 2018 року на околиці селища Королеве, Виноградівський район, неподалік від залізничного депо. Місцеві мешканці використовують цю ділянку як звалище для будівельного сміття. До цього часу було відомо лише декілька місцезнаходжень T. kusceri на півдні України (Одеська і Миколаївська області, Крим). Перші відомі екземпляри цього виду були зібрані в місті Одеса в 1902 році та згодом описані як Amalia rossica. Загалом на території України розповсюджені 3 види роду Tandonia, відомі місця знахідок яких показано на картосхемі. T. kaleniczenkoi поширений лише в гірському Криму. T. cristata спорадично зустрічається також у степовій зоні України, крім того, відома одна знахідка цього виду в Закарпатській області біля Ужгорода.

Скачати в pdf (1,9 Mб)Скачати pdf з перекладом (1,3 Mб)

 

Гураль-Сверлова Н.В., Савчук С.П. Антропохорні види наземних молюсків на заході України // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2019. – Вип. 35. – С. 49-58. https://doi.org/10.36885/nzdpm.2019.35.49-58

Узагальнено відомості щодо сучасного розповсюдження на заході України 19 антропохорних видів наземних молюсків, які можуть стати основою для моніторингу їх подальшого розселення в регіоні. Вперше для заходу України вказано присутність балканського виду Tandonia kusceri та кримського виду Monacha fruticola.
Вказано дані, відомі на кінець 2018 року.

Скачати в pdf (2,7 Mб)

 

Гураль Р.І., Гураль-Сверлова Н.В. Історія комплектування та наукового опрацювання матеріалів малакологічного фонду Державного природознавчого музею НАН України // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2019. – Вип. 35. – С. 15-20. https://doi.org/10.36885/nzdpm.2019.35.15-20

Описано основні етапи формування малакологічної (конхологічної) колекції музею – від ХІХ століття до сьогодення. Підкреслено її зв’язок з науковими дослідженнями та просвітницькою роботою. Коротко охарактеризовано сучасний стан колекції, наявність у ній типових матеріалів, сформульовано головну мету її подальшого комплектування.

Скачати в pdf (2,7 Mб)

 

Гураль Р.І. Просторовий розподіл прісноводної малакофауни України // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2019. – Вип. 35. – С. 37-48. https://doi.org/10.36885/nzdpm.2019.35.37-48

На підставі літературних і власних даних, а також фондових матеріалів Державного природознавчого музею НАН України у м. Львові, проаналізовано особливості сучасного просторового розподілу прісноводних молюсків – по ландшафтних зонах та основних річкових басейнах України. В обох випадках виявлено відносно слабку просторову диференціацію прісноводної малакофауни.

Скачати в pdf (2,8 Mб)

 

Гураль-Сверлова Н.В. Антропохорные виды наземных моллюсков на западе Украины: обзор // Моллюски: биология, экология, эволюция и формирование малакофаун: тез. докл. конф. – Ярославль: Филигрань, 2019. – С. 24.

Поданий перелік 20 антропохорних видів наземних молюсків та їх знахідок на заході України.
Вказано дані, відомі на кінець травня 2019 року.

Скачати в pdf (0,9 Mб)

 1. Gural R., Gleba V., Gural-Sverlova N. Danube species Viviparus acerosus (Bourguignat, 1862) (Gastropoda: Viviparidae) in Ukraine // Folia Malacologica – 2019. – Vol. 27, N 3. – P. 211–222.
  Скачати (3,9 Мб)
 2. Gural-Sverlova N., Gleba V., Gural R. Einschleppung von Tandonia kusceri (Pulmonata: Milacidae) nach Transkarpatien und Verbreitung von Tandonia-Arten in der Ukraine // Malacologica Bohemoslovaca. – 2019. – Vol. 18. – P. 19-26.
  Скачати (1,9 Мб)
 3. Гураль-Сверлова Н.В., Савчук С.П. Антропохорні види наземних молюсків на заході України // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2019. – Вип. 35. – С. -.
  Скачати (, Мб)
 4. Гураль Р.І., Гураль-Сверлова Н.В. Історія комплектування та наукового опрацювання матеріалів малакологічного фонду Державного природознавчого музею НАН України // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2019. – Вип. 35. – С. -.
  Скачати (, Мб)
 5. Гураль Р.І. Просторовий розподіл прісноводної малакофауни України // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2019. – Вип. 35. – С. -.
  Скачати (, Мб)

 6. Скачати (, Мб)
 7. Гураль-Сверлова Н.В. Антропохорные виды наземных моллюсков на западе Украины: обзор // Моллюски: биология, экология, эволюция и формирование малакофаун: тез. докл. конф. – Ярославль: Филигрань, 2019. – С. 24.
  Скачати (, Мб)