Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И., Савчук С.П. Новые находки Cepaea nemoralis (Gastropoda, Pulmonata, Helicudae) и фенетическая структура колоний этого вида на западе Украины // Ruthenica, Russian Malacological Journal. – 2020. – Vol. 30, No. 2. – C. 75-86.

Описано фенетичний склад інтродукованих колоній Cepaea nemoralis у 5 населених пунктах Івано-Франківської та Львівської областей України, обстежених у травні-серпні 2019 р. Найбільші колонії знайдено в Богородчанах (Івано-Франківська область) і Львові. У більшості випадків відмічено чітко виражене домінування (від 40% та більше) особин з черепашками без смуг або з 5 смугами (рожевими, рідше – жовтими). Серед равликів з 5-смуговими черепашками переважали фенотипи зі злиттям двох або більшої кількості смуг, серед яких у Львові найчастіше зустрічався фенотип (12)3(45), а в Богородчанах – (123)(45). Лише в одній з досліджених колоній були зареєстровані молюски з коричневими черепашками. У Богородчанах відмічена диференціація фенетичної структури колоній C. nemoralis, розділених автомобільною трасою. Проаналізовані наявні дані щодо сучасного розповсюдження на заході України двох інтродукованих видів роду Cepaea: C. nemoralis і C. hortensis.

Скачати в pdf (6.9 Mб)

 

Gural-Sverlova N. V., Gural R. I. First records of of the land snail Monacha fruticola (Gastropoda, Stylommatophora, Hygromiidae) in Western Ukraine // Zoodiversity. – 2020. – Vol. 54, N 2. – P. 95-98.

Дві колонії наземного равлика Monacha fruticola, природний ареал якого вважають обмеженим Кримом, вперше виявлені на заході України, у м. Львові та його найближчих околицях (смт Брюховичі). Вони є найпівнічнішими з відомих на сьогодні знахідок цього виду. Проаналізовано сучасне розповсюдження M. fruticola за межами Кримського півострова.

Скачати в pdf (6.4 Mб)Скачати pdf з перекладом (0.4 Mб)

 

Гураль-Сверлова Н. В. Просторова диференціація наземної малакофауни на рівнинних територіях України // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2020. - 36 - С. 69-80.

Проаналізовано склад автохтонної наземної малакофауни в різних частинах рівнинної України. Максимальна видова різноманітність (103 види і 2 представники роду Helicopsis) відмічена в зоні широколистяних лісів, далі йде прилегла до неї правобережна частина лісостепової зони. Встановлено, що за таксономічним і екологічним складом наземні малакокомплекси правобережної частини лісостепової зони є ближчими до зони широколистяних лісів, її лівобережної частини – до лівобережного степу. Загалом просторова диференціація наземної малакофауни на рівнинних територіях України більше пов’язана не з межами ландшафтних зон, а з розташуванням цих територій по відношенню до русла Дніпра та з окремими височинами, де концентрується видова різноманітність наземних молюсків зони широколистяних лісів і лісостепу (Подільська) та степової зони (Донецька).

Скачати в pdf (4.1 Mб)Скачати pdf з перекладом (0.4 Mб)

 

Гураль-Сверлова Н. В., Савчук С. П. Нові знахідки антропохорних видів наземних молюсків на заході України // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2020. - 36 - С. 213-214.

Перераховано нові знахідки 7 антропохорних видів (Oxychilus draparnaudi, O. translucidus, Krynickillus melanocephalus, Monacha cartusiana, M. fruticola, Cepaea nemoralis, C. hortensis), зроблених на території Львівської та Івано-Франківської областей в 2019 р. Також описано перші знахідки C. nemoralis у Тернопільській (2017 р.) і C. hortensis у Хмельницькій обл. (2016 р.).

Скачати в pdf (1.9 Mб)

 

Гураль Р. І. Прісноводна малакофауна (Gastropoda, Bivalvia) заходу України та її представленість у музейних колекціях Львова // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2020. - 36 - С. 41-52.

На підставі літературних і власних даних, а також фондових матеріалів Державного природознавчого музею НАН України та Зоологічного музею Львівського національного університету ім. І.Франка проаналізовано таксономічний склад і особливості просторового розподілу черевоногих і двостулкових прісноводних молюсків на заході України. Встановлено, що на заході України можна вважати достовірно зареєстрованими 74 автохтонних та 6 адвентивних видів прісноводних молюсків із загальновизнаним видовим статусом, які належать до 34 родів і 15 родин. З’ясовано, що більшість прісноводних молюсків є рівномірно розповсюдженими по рівнинних і передгірних територіях заходу України. Виділено низку видів, відсутніх у малакологічному фонді ДПМ НАНУ, а також територій, слабко представлених у ньому. Отримані результати будуть враховані при подальшому комплектуванні фондових музейних колекцій.

Скачати в pdf (4.3 Mб)

  1. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И., Савчук С.П. Новые находки Cepaea nemoralis (Gastropoda, Pulmonata, Helicudae) и фенетическая структура колоний этого вида на западе Украины // Ruthenica, Russian Malacological Journal. – 2020. – Vol. 30, No. 2. – C. 75-86.
    Скачати (6.9 Мб)
  2. Gural-Sverlova N. V., Gural R. I. First records of of the land snail Monacha fruticola (Gastropoda, Stylommatophora, Hygromiidae) in Western Ukraine // Zoodiversity. – 2020. – Vol. 54, N 2. – P. 95-98.
    Скачати (6.4 Мб)