Gural-Sverlova N.V., Egorov R.V. Shell colour and banding polymorphism in Cepaea nemoralis (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae) from the Moscow region // Ruthenica, Russian Malacological Journal. – 2021. – Vol. 31, No. 1. – P. 27-38.

Проаналізоване забарвлення черепашок у понад 2 тисяч екземплярів Cepaea nemoralis, зібраних у 11 локалітетах на території Москви та Московської області. Показано, що в досліджених колоніях звичайно переважають равлики з рожевими черепашками, найчастіше представленими фенотипом 00000 (повна відсутність спіральних смуг). У більшості випадків жовті черепашки без смуг були відсутніми або представленими поодинокими екземплярами. Коричневі черепашки, майже виключно без смуг, виявлені лише в 5 населених пунктах. На прикладі Загорянського і Буха (Берлін), а також Шереметьєвського і Долгопрудного проведено порівняння фенотипічного складу новоутворених колоній та колоній, котрі могли стати джерелом інтродукції. Відмічено зниження фенетичної різноманітності в новоутворених колоніях.

Скачати в pdf (2.2 Mб)Скачати pdf з перекладом (0.5 Mб)

 

Gural-Sverlova, N. V., Gural, R. I., Rodych, T.V. Shell banding and color polymorphism of the introduced snail Cepaea nemoralis (Gastropoda, Helicidae) in Lviv, Western Ukraine // Zoodiversity – 2021. – Vol. 55, No. 1. – P. 51-62.

Поліморфізм забарвлення черепашок інтродукованого равлика Cepaea nemoralis (Gastropoda, Helicidae) у Львові, захід України. Гураль-Сверлова, Н. В., Гураль, Р. І., Родич Т.В. – Досліджено забарвлення черепашок у понад 3 тисяч дорослих особин лісової цепеї Cepaea nemoralis з 15 колоній, виявлених у 2019-2020 рр. у м. Львові та в безпосередній близькості від його південної адміністративної межі (с. Зубра). У більшості колоній переважали відносно світлі фенотипи: найчастіше P00000, рідше Y00000 або Y00300. Загалом більше третини зібраних екземплярів мали фенотип P00000. Продемонстрована значна мінливість фенетичної та генетичної структури цього інтродукованого виду на дослідженій території, яка зазвичай не має чіткого зв’язку з просторовим розташуванням колоній або із затіненням оселищ. Це може бути пов’язаним з випадковими факторами (ефект засновника, дрейф генів у нещодавно утворених колоніях), а також з відносною молодістю колоній. У майбутньому отримані дані можуть бути використані для моніторингу можливих багаторічних змін фенетичної структури досліджених колоній для оцінки потенційного впливу на цю структуру селективних факторів, передусім – климатичної селекції за межами природного ареалу C. nemoralis.
Ключові слова: наземні моллюски, лісова цепея, інтродукція, фенетична структура, Україна.

Скачати в pdf (0.2 Mб)Скачати pdf з перекладом (0.4 Mб)

 

Gural-Sverlova N.V., Gural R.I. Shell banding and colour polymorphism of introduced snail Cepaea hortensis (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae) from some parts of Eastern Europe // Ruthenica, Russian Malacological Journal. – 2021. – Vol. 31, No. 2. – P. 59-76.

Досліджено фенетичний склад колоній C. hortensis на заході України (понад 30 тис. дорослих особин з 23 населених пунктів і 5 адміністративних областей) та в Московській області Росії (понад 500 дорослих і нестатевозрілих особин з двох колоній у Москві та Видному). Для більшості західноукраїнських колоній були характерними відсутність рожевих черепашок, високі частоти черепашок без смуг (70% та більше), а також білий фоновий колір в усіх смугастих черепашок. Висловлюється припущення, що остання ознака дозволяє надійно ідентифікувати колонії, утворені нащадками первинної інтродукції C. hortensis на захід України, яка відбулася ще в ХХ ст., від пізніших і незалежних повторних інтродукцій цього виду. На відміну від заходу України, в обох колоніях з Московської області зустрічалися равлики з жовтими смугастими та рожевими черепашками. Рожеві смугасті черепашки були відмічені лише в Москві та в двох колоніях зі Львова. У двох з трьох згаданих колоній частина рожевих черепашок без смуг (Москва) або усі рожеві черепашки (Львів) мали темну губу.

Скачати в pdf (8.7 Mб)Скачати pdf з перекладом (1.2 Mб)

 

Gural-Sverlova N. V., Gural R. I. Polymorphism of the introduced snail Cepaea nemoralis (Gastropoda, Helicidae) from two distant parts of Eastern Europe: accidental similarity or regularity? // Zoodiversity. – 2021. – Vol. 55, No. 5. – P. 369-380.

Проаналізовано забарвлення черепашок у інтродукованих популяціях Cepaea nemoralis із заходу України (Івано-Франківська, Львівська і Тернопільська області) та з Московської області Росії, загалом майже 6 тисяч екземплярів з 32 ділянок. У вибірках з Московської області, у середньому, було удвічі менше жовтих черепашок і в 4 рази більше рожевих черепашок з однією центральною смугою. Інших статистично значущих відмінностей не виявлено. Аналогічно до інших територій Східної Європи, в обох порівнюваних регіонах часто були відсутніми або представленими нечисленними особинами жовті черепашки без смуг і коричневі черепашки, були повністю (захід України) або майже повністю (Московська область) відсутніми коричневі смугасті черепашки, що може бути пов’язаним з ефектом засновника. Аналіз літературних даних показав, що в інтродукованих популяціях C. nemoralis з Європи та США часто спостерігається чітко виражене домінування одного або двох з 4-х світлих фенотипів: жовтий без смуг, жовтий з центральною смугою, рожевий без смуг, рожевий з центральною смугою. Сумарна частота цих фенотипів в інтродукованих популяціях часто виявляється вищою, ніж її усереднені значення, розраховані для різних частин природного ареалу. Обговорюється можливий зв'язок виявленої закономірності та кліматичної селекції.

Ключові слова: наземні молюски, лісова цепея, фенетична структура, кліматична селекція, Західна Україна, Московська область, Європейська частина Росії.

Скачати в pdf (0.2 Mб)Скачати pdf з перекладом (0.4 Mб)

 

Gural-Sverlova N., Egorov R., Kruglova O., Kovalevich N., Gural R. Introduced land snail Cepaea nemoralis (Gastropoda: Helicidae) in Eastern Europe: spreading history and the shell colouration variability. – Malacologica Bohemoslovaca, 2021. – Vol. 20. – P. 75-91.

Проаналізовані наявні дані щодо сучасного розповсюдження Cepaea nemoralis в Україні, Білорусі та Європейській частині Росії, історії та можливих шляхів проникнення цього виду до різних регіонів Східної Європи, а також щодо поліморфізму забарвлення його черепашок. Висловлено припущення, що процес швидкого розселення C. nemoralis у трьох порівнюваних східноєвропейських країнах почався приблизно в той самий час (кінець ХХ – початок XXI ст.) і що він міг бути викликаним активним і фактично безконтрольним завозом саджанців з інших європейських країн, а також з глобальними кліматичними змінами, які можуть сприяти кращому виживанню равликів за межами їх природного ареалу. Незважаючи на можливе початкове обмеження фенетичного і генетичного різноманіття, пов’язане з випадковим перенесенням обмеженої кількості особин, у східноєвропейських колоніях, загалом, зберігається значне різноманіття спадкових ознак забарвлення черепашок. Це стосується передусім поліморфізму за фоновим кольором черепашки (жовтий, рожевий, рідше коричневий) та основних варіантів її смугастості (без смуг, з центральною смугою, з 5 смугами, рідше з 3 смугами).

Скачати в pdf (15.4 Mб)Скачати pdf з перекладом (1.6 Mб)

 

Gural-Sverlova N., Gural R. Cornu aspersum (Gastropoda: Helicidae) in Western Ukraine with an overview of introduced species of land molluscs from this area // Malacologica Bohemoslovaca. – 2021. – Vol. 20. – P. 123-135.

Описано перші знахідки Cornu aspersum у Львівській області, включно з розмірами та мінливістю забарвлення черепашок. Також зроблено огляд відомих знахідок C. aspersum у різних регіонах України, починаючи з другої половини ХIХ ст. і до наших днів. Обговорюються найімовірніші шляхи проникнення та можливості подальшої акліматизації цього виду на заході України. У табличній формі описано хронологію виявлення інтродукованих видів наземних молюсків на заході України, котра у значній мірі повинна відображати й хронологію їх проникнення на цю територію. Відмічено, що більшість чужорідних видів почали знаходити на заході України лише наприкінці ХХ або на початку ХХI ст. У той самий час тут з’явився ряд видів, раніше відомих тільки для півдня країни.

Скачати в pdf (22 Mб)Скачати pdf з перекладом (1.5 Mб)

 

Гураль-Сверлова Н.В., Лижечка О.Ф. Перша знахідка лісової цепеї Cepaea nemoralis (Gastropoda, Helicidae) у Тернопільській області та специфічність фенетичної структури виявленої колонії // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2021. – Вип. 37. – С. 173-180.

Описана перша знахідка Cepaea nemoralis в Тернопільській області України (м.Чортків). У дослідженій колонії виявлено спадкову ознаку, яка спорадично трапляється у природному ареалі лісової цепеї, але досі не була зареєстрована на території України. Згадана ознака проявляється в нерівномірній пігментації темних спіральних смуг на черепашці, чергуванні на них світліших та темніших фрагментів, що може створювати враження плямистих, перерваних смуг. Ще однією особливістю чортківської колонії C.nemoralis порівняно з іншими відомими західноукраїнськими колоніями цього виду є дуже низькі частоти усіх світліших варіантів забарвлення черепашок (жовті та рожеві без смуг або з однією центральною смугою) та дуже висока частка фенотипів з 3 нижніми смугами (49,6%). Нетипове для заходу України співвідношення основних варіантів забарвлення черепашок C.nemoralis у Чорткові робить виявлену колонію цінним об’єктом для вивчення потенційних адаптивних змін її фенетичної структури в майбутньому.

Скачати в pdf (1.4 Mб)

 

Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Історія проникнення антропохорних видів молюсків на захід України // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2021. – Вип. 37. – С. 161-172.

Аналіз літературних джерел та матеріалів малакологічного фонду Державного природознавчого музею НАН України у м.Львові дозволив встановити, що наприкінці ХІХ ст. на заході України могли бути присутніми лише окремі антропохорні види слизняків. Процес інтенсивного проникнення до цього регіону чужорідних видів наземних молюсків розпочався, очевидно, не раніше середини – другої половини ХХ ст. і суттєво пришвидшився на межі ХХ і ХХІ ст. Останнє могло бути зумовленим як кліматичними змінами, які полегшили адаптацію до місцевих кліматичних умов для більш теплолюбних видів, так і активним завезенням саджанців декоративних рослин з інших європейських країн. Порівняно з великим таксономічним різноманіттям наземних молюсків-антропохорів і широким розповсюдженням деяких з них, на заході України досі відома відносно невелика кількість прісноводних видів (до 8), чужорідних для цієї території. Для більшості з них поки що відомі лише поодинокі знахідки, зроблені переважно на початку ХХІ ст. Виняток становить лише один вид (Physella acuta), який почали вказувати для різних місцевостей на заході України ще у другій половині ХХ ст.

Скачати в pdf (1.3 Mб)

 1. Gural-Sverlova N.V., Egorov R.V. Shell colour and banding polymorphism in Cepaea nemoralis (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae) from the Moscow region // Ruthenica, Russian Malacological Journal. – 2021. – Vol. 31, No. 1. – P. 27-38.
  Скачати (2.2 Мб)
 2. Gural-Sverlova, N. V., Gural, R. I., Rodych, T.V. Shell banding and color polymorphism of the introduced snail Cepaea nemoralis (Gastropoda, Helicidae) in Lviv, Western Ukraine // Zoodiversity – 2021. – Vol. 55, No. 1. – P. 51-62.
  Скачати (0.2 Мб)
 3. Gural-Sverlova N.V., Gural R.I. Shell banding and colour polymorphism of introduced snail Cepaea hortensis (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae) from some parts of Eastern Europe // Ruthenica, Russian Malacological Journal. – 2021. – Vol. 31, No. 2. – P. 59-76.
  Скачати (8.7 Мб)
 4. Gural-Sverlova N. V., Gural R. I. Polymorphism of the introduced snail Cepaea nemoralis (Gastropoda, Helicidae) from two distant parts of Eastern Europe: accidental similarity or regularity? // Zoodiversity. – 2021. – Vol. 55, No. 5. – P. 369-380.
  Скачати (0.2 Мб)
 5. Gural-Sverlova N., Egorov R., Kruglova O., Kovalevich N., Gural R. Introduced land snail Cepaea nemoralis (Gastropoda: Helicidae) in Eastern Europe: spreading history and the shell colouration variability. – Malacologica Bohemoslovaca, 2021. – Vol. 20. – P. 75-91.
  Скачати (15.4 Мб)
 6. Gural-Sverlova N., Gural R. Cornu aspersum (Gastropoda: Helicidae) in Western Ukraine with an overview of introduced species of land molluscs from this area // Malacologica Bohemoslovaca. – 2021. – Vol. 20. – P. 123-135.
  Скачати (22 Мб)
 7. Гураль-Сверлова Н.В., Лижечка О.Ф. Перша знахідка лісової цепеї Cepaea nemoralis (Gastropoda, Helicidae) у Тернопільській області та специфічність фенетичної структури виявленої колонії // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2021. – Вип. 37. – С. 173-180.
  Скачати (1.4 Мб)
 8. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Історія проникнення антропохорних видів молюсків на захід України // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2021. – Вип. 37. – С. 161-172.
  Скачати (1.3 Мб)