Gural-Sverlova N.V., Gural R.I. Harmozica zangezurica (Gastropoda, Pulmonata, Hygromiidae) – a cryptic species of land molluscs from southern Armenia // Ruthenica, Russian Malacological Journal. – 2022. – Vol. 32, No. 1. – P. 1-6.

Завдяки додатковим матеріалам, зібраним у вересні 2019 р., вдалося уточнити діапазон конхологічної мінливості нещодавно описаного з Сюнікської області Вірменії виду Harmozica zangezurica, який у значній мірі перекривається з таким Harmozica pisiformis. Це робить неможливим надійне визначення зборів, які містять лише порожні черепашки. Разом з тим доведено стабільність такої діагностичної ознаки H. zangezurica, як дуже довгі вагінальні придатки, довжина яких приблизно дорівнює сумарній довжині пениса та епіфалуса. Ця ознака дозволяє надійно відрізнити H. zangezurica не лише від конхологічно подібного виду H. pisiformis, але й також від інших представників роду Harmozica. Також були отримані деякі дані, що стосуються, екології та життєвого циклу H. zangezurica.

Скачати в pdf (4.3 Mб)Скачати pdf з перекладом (0.9 Mб)

 

Gural-Sverlova N. V., Gural R. I. Variability of the phenotypic composition of Cepaea hortensis (Gastropoda, Helicidae) in Western Ukraine: in space and time // Zoodiversity. – 2022. – Vol. 56, No. 3. – P. 243-256.

Проаналізована мінливість фенетичної структури інтродукованого наземного равлика Cepaea hortensis у 6 групах вибірок (загалом понад 31 тисячі екземплярів), що відрізняються просторовим розташуванням або часом збору. Отримані результати підтвердили значну одноманітність цієї структури, на котру ще не встигли суттєво вплинути відносно недавні повторні інтродукції C. hortensis, які є пов’язаними з діяльністю садових центрів та сприяють збільшенню фенетичного різноманіття на окремих, ще дуже просторово обмежених ділянках. Для західноукраїнських популяцій C. hortensis є характерними низькі значення коефіцієнта інбридингу, пов’язані зі спільним походженням і, досить імовірно, з кліматичною селекцією, яка сприяє черепашкам без смуг.

Скачати в pdf (0.3 Mб)Скачати pdf з перекладом (2 Mб)

 

Gural-Sverlova N., Kruglova O. Comparative analysis of phenotypic variability of introduced land snail Cepaea nemoralis (Gastropoda: Helicidae) in two large Eastern European cities. – Malacologica Bohemoslovaca. – 2022. – Vol. 21. – P. 30-48.

Описана мінливість поліморфізму забарвлення черепашок Cepaea nemoralis на 20 ділянках у Мінську, Білорусь (загалом 3965 дорослих особин, зібраних з 2014 до 2021 рр.). Для порівняння використані аналогічні дані для 16 ділянок у Львові, захід України (загалом 3235 дорослих особин, збори 2019-2021 рр.). На відміну від Львова, була виявлена добре виражена просторова диференціація фенетичної структури в Мінську. Вибірки, зібрані у північно-східній частині Мінська, відрізнялися вищим рівнем фенетичної різноманітності та частішим траплянням черепашок без смуг і коричневих черепашок. Вибірки з південної та східної частин міста були, у середньому, світлішими та відзначалися високими частотами черепашок з однією центральною смугою. Відмінності, виявлені між різними частинами Мінська, виявилися більшими, ніж між Мінськом і Львовом. Це може бути пов’язаним з історією заселення Мінська C. nemoralis. Вибірки зі Львова були, в середньому, темнішими, у них рідше траплялися черепашки з однією центральною смугою і частіше – без смуг, особливо рожеві без смуг. Значення Fst, які характеризують рівень фенотипічної мінливості, розраховані для Мінська та Львова, виявилися достатньо високими та були цілком порівнюваними з такими для інших урбанізованих територій, нещодавно колонізованих C. nemoralis.

Скачати в pdf (3.6 Mб)Скачати pdf з перекладом (3.3 Mб)

 

Gural-Sverlova N., Gural R. Shell colouration and different introductions of the land snail Cepaea hortensis (Gastropoda: Helicidae) into Western Ukraine // Folia Malacologica. – 2022. – Vol. 30(4): 221-233.

Первинна інтродукція C. hortensis на захід України, яка відбулася, найімовірніше, у другій половині ХХ ст., призвела до утворення численних популяцій, які відрізняються не лише збідненим фенетичним складом, але й своєрідним фенотипічним маркером (відсутність смугастих черепашок з не-білим фоновим кольором). Звичайні на заході України білі смугасті черепашки зустрічаються також у різних частинах сучасного видового ареалу, однак рідше, ніж жовті смугасті. При вивченні поліморфізму забарвлення в C. hortensis білі черепашки часто об'єднують до однієї групи з жовтими. Тому картування знахідок цих двох фенотипів, а також білих черепашок без смуг на території Європи, було проведено на підставі аналізу понад 7 тисяч фотографій з бази даних iNaturalist. Результати пізніших завозів C. hortensis на захід України, котрі можуть відбуватися через різні садові центри, легко відрізнити по наявності жовтих смугастих та/або рожевих черепашок. А наявність темної губи в усіх рожевих черепашок може бути фенотипічним маркером равликів, предки яких були інтродуковані на захід України через садовий центр «Клуб Рослин» в околицях Львова. Тільки біля цього садового центру виявлені також три равлики з коричневими черепашками, не відомими для інших інтродукованих східноєвропейських популяцій C. hortensis.

Скачати в pdf (3.7 Mб)Скачати pdf з перекладом (1.5 Mб)

 

Gural-Sverlova N. V., Pisaryev S. M., Gural R. I. Further and further east: Steppe land snail Xerolenta obvia (Gastropoda, Geomitridae) expands its range in Ukraine // Zoodiversity. – 2022. – Vol. 56, No. 5. – P. 403-412.

На підставі власних багаторічних спостережень, колекційного матеріалу і літературних даних проаналізовано процес розширення ареалу степового равлика понтійсько-балканського походження Xerolenta obvia на території України за період з кінця XIX ст. і до наших днів. Відомі знахідки цього виду у плейстоценових відслоненнях України вказують на те, що X. obvia міг мігрувати на захід України через Західне Причорномор’я та Подільську височину, в обхід Карпатських гір. Окремі знахідки X. obvia в гірській частині Українських Карпат і на Закарпатській низовині (середина ХХ – початок ХХI ст.), найімовірніше, є результатом антропохорії. Проте навіть на тих ділянках західного регіону України, котрі можні вважати частиною природного ареалу X. obvia, ще наприкінці XIX – на початку ХХ ст. цей вид зустрічався, ймовірно, значно рідше, ніж зараз. До цього часу X. obvia не лише більш розселився по заходу України, але й був зареєстрований у Житомирі, Києві, Донецькій і Запорізькій областях. Аналогічний процес поступового розширення його ареалу спостерігається також в інших регіонах Європи. Обговорено екологічні особливості виду, які сприяють цьому.

Скачати в pdf (2.5 Mб)Скачати pdf з перекладом (0.5 Mб)

 

Гураль Р.І., Гураль-Сверлова Н.В. Колекція І.Т. Бакуменка в малакологчному фонді Державного природознавчого музею НАН України // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2022. – Вип. 38. – С. 3-10.

У серпні 2021 р. до Державного природознавчого музею у Львові було передано конхологічну колекцію науковця-геолога і колекціонера-аматора І.Т. Бакуменка, яка суттєво поповнила добірку екзотичних видів молюсків (переважно морських), призначених для експозиційного використання. Якщо не враховувати матеріалів, визначених лише до рівня роду або підроду, у ній містилося 6 видів екзотичних наземних і 145 видів екзотичних морських молюсків. Більшість з них досі не була представлена в малакологічному фонді музею. Без врахування таксонів, правильність визначення яких вимагає додаткової перевірки, у малакологічному фонді вперше з’явилися 3 види наземних екзотичних молюсків, одна родина (Pinnidae) і 86 видів морських екзотичних молюсків. Потребують подальшого визначення деякі черепашки екзотичних молюсків родин Arcidae, Ampullariidae, Cardiidae, Mactridae, Muricidae, Naticidae, Orthalicidae, Ostreidae, Patellidae, Pectenidae, Ranellidae, Tellinidae, Trochidae, Veneridae.

Скачати в pdf (2.1 Mб) 

Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Фенотипічні маркери та історія інтродукції садової цепеї Cepaea hortensis (Gastropoda, Helicidae) до заходу України. // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2022. – Вип. 38. – С. 83-94.

Проаналізовано залежність історії інтродукції Cepaea hortensis на захід України та фенотипічної різноманітності цього виду, яка стосується забарвлення черепашки та тіла. На територіях, заселених нащадками первинної інтродукції (найімовірніше, друга половина ХХ ст., але не пізніше 1970-х рр.), спостерігається не більше трьох основних варіантів забарвлення черепашок (жовті або білі без смуг, білі смугасті), а також відсутня мінливість забарвлення тіла (усі равлики мають світле тіло, без сірого або рудуватого пігменту). Найхарактернішою ознакою таких колоній, яка може слугувати своєрідним фенотипічним маркером, є наявність темних спіральних смуг лише на черепашках білого кольору. Проведений аналіз фотозображень з різних частин сучасного ареалу C. hortensis, суттєво розширеного завдяки антропохорії, дозволив з'ясувати, що черепашки з білим фоновим кольором, і особливо білі смугасті черепашки, трапляються в різних країнах Європи та Північної Америки. Проте там білий колір не є єдиним варіантом забарвлення смугастих черепашок, і, навпаки, жовті смугасті черепашки є одним з типових варіантів забарвлення в різних частинах ареалу C. hortensis. Останнім часом на окремих ділянках заходу України почали знаходити колонії C. hortensis з іншим фенотипічним складом, утворені внаслідок повторних інтродукцій цього виду, які відбуваються через різні садові центри. Для таких колоній є характерною наявність жовтих смугастих, а часом також рожевих черепашок, та більш або менш виражена мінливість забарвлення тіла. Найцікавішою є присутність на деяких ділянках Львова та околиць рідкісної спадкової ознаки, яка лише локально трапляється у природному ареалі C. hortensis, а саме темних країв устя в частини дорослих особин. На ділянках з присутністю такої ознаки темні краї устя мають усі рожеві та поодинокі жовті черепашки. Встановлено, що розповсюдження носіїв цієї ознаки відбувається через садовий центр «Клуб Рослин», розташований біля Львова (Підбірці). Одночасно на окремих ділянках Львова та околиць, де також було знайдено рожеві черепашки, усі вони мали характерні для C. hortensis світлі краї устя в дорослих особин. Це свідчить про те, що повторні завози C. hortensis навіть у межах одного Львова не лише відбуваються через різні садові центри, але й мають різне походження.

Скачати в pdf (2.5 Mб) 1. Gural-Sverlova N.V., Gural R.I. Harmozica zangezurica (Gastropoda, Pulmonata, Hygromiidae) – a cryptic species of land molluscs from southern Armenia // Ruthenica, Russian Malacological Journal. – 2022. – Vol. 32, No. 1. – P. 1-6.
  Скачати (4.5 Мб)
 2. Gural-Sverlova N. V., Gural R. I. Variability of the phenotypic composition of Cepaea hortensis (Gastropoda, Helicidae) in Western Ukraine: in space and time // Zoodiversity. – 2022. – Vol. 56, No. 3. – P. 243-256.
  Скачати (0.3 Мб)
 3. Gural-Sverlova N., Gural R. Shell colouration and different introductions of the land snail Cepaea hortensis (Gastropoda: Helicidae) into Western Ukraine // Folia Malacologica. – 2022. – Vol. 30(4): 221-233.
  Скачати (3.7 Мб)
 4. Gural-Sverlova N. V., Pisaryev S. M., Gural R. I. Further and further east: Steppe land snail Xerolenta obvia (Gastropoda, Geomitridae) expands its range in Ukraine // Zoodiversity. – 2022. – Vol. 56, No. 5. – P. 403-412.
  Скачати (2.5 Мб)
 5. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Фенотипічні маркери та історія інтродукції садової цепеї Cepaea hortensis (Gastropoda, Helicidae) до заходу України. // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2022. – Вип. 38. – С. 83-94.
  Скачати (2.5 Мб)