Gural-Sverlova N.V., Gural R.I. Harmozica zangezurica (Gastropoda, Pulmonata, Hygromiidae) – a cryptic species of land molluscs from southern Armenia // Ruthenica, Russian Malacological Journal. – 2022. – Vol. 32, No. 1. – P. 1-6.

Завдяки додатковим матеріалам, зібраним у вересні 2019 р., вдалося уточнити діапазон конхологічної мінливості нещодавно описаного з Сюнікської області Вірменії виду Harmozica zangezurica, який у значній мірі перекривається з таким Harmozica pisiformis. Це робить неможливим надійне визначення зборів, які містять лише порожні черепашки. Разом з тим доведено стабільність такої діагностичної ознаки H. zangezurica, як дуже довгі вагінальні придатки, довжина яких приблизно дорівнює сумарній довжині пениса та епіфалуса. Ця ознака дозволяє надійно відрізнити H. zangezurica не лише від конхологічно подібного виду H. pisiformis, але й також від інших представників роду Harmozica. Також були отримані деякі дані, що стосуються, екології та життєвого циклу H. zangezurica.

Скачати в pdf (4.3 Mб)Скачати pdf з перекладом (0.9 Mб)

 

Gural-Sverlova N. V., Gural R. I. Variability of the phenotypic composition of Cepaea hortensis (Gastropoda, Helicidae) in Western Ukraine: in space and time // Zoodiversity. – 2022. – Vol. 56, No. 3. – P. 243-256.

Проаналізована мінливість фенетичної структури інтродукованого наземного равлика Cepaea hortensis у 6 групах вибірок (загалом понад 31 тисячі екземплярів), що відрізняються просторовим розташуванням або часом збору. Отримані результати підтвердили значну одноманітність цієї структури, на котру ще не встигли суттєво вплинути відносно недавні повторні інтродукції C. hortensis, які є пов’язаними з діяльністю садових центрів та сприяють збільшенню фенетичного різноманіття на окремих, ще дуже просторово обмежених ділянках. Для західноукраїнських популяцій C. hortensis є характерними низькі значення коефіцієнта інбридингу, пов’язані зі спільним походженням і, досить імовірно, з кліматичною селекцією, яка сприяє черепашкам без смуг.

Скачати в pdf (0.3 Mб)Скачати pdf з перекладом (2 Mб)

 

Gural-Sverlova N., Kruglova O. Comparative analysis of phenotypic variability of introduced land snail Cepaea nemoralis (Gastropoda: Helicidae) in two large Eastern European cities. – Malacologica Bohemoslovaca. – 2022. – Vol. 21. – P. 30-48.

Описана мінливість поліморфізму забарвлення черепашок Cepaea nemoralis на 20 ділянках у Мінську, Білорусь (загалом 3965 дорослих особин, зібраних з 2014 до 2021 рр.). Для порівняння використані аналогічні дані для 16 ділянок у Львові, захід України (загалом 3235 дорослих особин, збори 2019-2021 рр.). На відміну від Львова, була виявлена добре виражена просторова диференціація фенетичної структури в Мінську. Вибірки, зібрані у північно-східній частині Мінська, відрізнялися вищим рівнем фенетичної різноманітності та частішим траплянням черепашок без смуг і коричневих черепашок. Вибірки з південної та східної частин міста були, у середньому, світлішими та відзначалися високими частотами черепашок з однією центральною смугою. Відмінності, виявлені між різними частинами Мінська, виявилися більшими, ніж між Мінськом і Львовом. Це може бути пов’язаним з історією заселення Мінська C. nemoralis. Вибірки зі Львова були, в середньому, темнішими, у них рідше траплялися черепашки з однією центральною смугою і частіше – без смуг, особливо рожеві без смуг. Значення Fst, які характеризують рівень фенотипічної мінливості, розраховані для Мінська та Львова, виявилися достатньо високими та були цілком порівнюваними з такими для інших урбанізованих територій, нещодавно колонізованих C. nemoralis.

Скачати в pdf (3.6 Mб)Скачати pdf з перекладом (3.3 Mб)

  1. Gural-Sverlova N.V., Gural R.I. Harmozica zangezurica (Gastropoda, Pulmonata, Hygromiidae) – a cryptic species of land molluscs from southern Armenia // Ruthenica, Russian Malacological Journal. – 2022. – Vol. 32, No. 1. – P. 1-6.
    Скачати (4.5 Мб)