<<  <  ......   25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 >  >>
Сторінка30 з 34
06.03.2016

Гураль-Сверлова Н.В. Обзор наземных моллюсков рода Helicopsis (Hygromiidae) Донецкой возвышенности и прилегающих территорий с описанием новых видов // Ruthenica. – 2010. – Т. 20, № 1. – С. 13-26.

Під час дослідження наземної малакофауни розташованої на сході України Донецької височини та прилеглих до неї територій було виявлено 3 невідомих раніше види з роду Helicopsis. Один з них конхологічно подібний до розповсюдженого у гірському Криму H. filimargo, однак чітко відрізняється від нього низкою анатомічних ознак. Наведені фотографії ілюструють внутрішньопопуляційну мінливість конхологічних і деяких анатомічних ознак H. subfilimargo sp. nov., H. martynovi sp. nov., H. luganica sp. nov. Продемонстрована також конхологічна мінливість і деякі особливості внутрішньої будови H. dejecta з Донецької височини та прилеглих територій.

Скачати в pdf (4,0 Mб)
На сайті журналу

06.03.2016

Гураль-Сверлова, Гураль Р.И. Морфологические, анатомические и поведенческие особенности слизней из комплекса Arion lusitanicus s.l. (Arionidae) на западе Украины // Ruthenica. – 2011. – Т. 21, № 2. – С. 97-111.

Досліджено зовнішню будову слизняків, мінливість їх забарвлення, зовнішню будову дистальних відділів статевої системи, внутрішню будову атріуму та яйцепроводу. Виявлено значну між- і внутрішньопопуляційну мінливість лігули. Показано будову сперматофорів та їх фрагментів, окремі етапи “шлюбної” поведінки слизняків. Дана коротка характеристика життєвого циклу. Проведено порівняння морфологічних, анатомічних і поведінкових особливостей західноукраїнських слизняків з комплексу A. lusitanicus s.l. з літературними даними для Великобританії, Франції, Бельгії, Німеччини та Польщі.

Скачати в pdf (5,4 Mб)
На сайті журналу

06.03.2016

Гураль-Сверлова Н.В. Предварительные результаты анатомического исследования моллюсков рода Helicopsis (Hygromiidae) Крыма и Причерноморской низменности // Ruthenica. – 2012. – Т. 22, № 1. – С. 15-34.

Досліджено будову дистальних відділів статевої системи більшості видів роду Helicopsis, розповсюджених у Криму та на Причорноморській низовині: H. retowskii, H. dejecta, H. striata. Особливу увагу приділено внутрішньовидовій мінливості форми пеніальної папіли та деяких пропорцій геніталій. На анатомічно перевіреному матеріалі показаний широкий діапазон конхологічної мінливості H. retowskii. Показано, що ареал цього виду виходить за межі Криму. Висловлено припущення, що H. paulhessei (=H. gasprensis) і Xerophila elata є синонімами H. retowskii. Запропонований ключ для визначення кримських молюсків роду Helicopsis за анатомічними ознаками.

Скачати в pdf (10,2 Mб)
На сайті журналу

<<  <  ......   25 26 27 28 29 30 31 32 33 >  >>
Сторінка30 з 34

  1. Гураль-Сверлова Н.В. Обзор наземных моллюсков рода Helicopsis (Hygromiidae) Донецкой возвышенности и прилегающих территорий с описанием новых видов
    Скачати (0,3 Мб)
  2. Гураль-Сверлова, Гураль Р.И. Морфологические, анатомические и поведенческие особенности слизней из комплекса Arion lusitanicus s.l. (Arionidae) на западе Украины
    Скачати (5,4 Мб)
  3. Гураль-Сверлова Н.В. Предварительные результаты анатомического исследования моллюсков рода Helicopsis (Hygromiidae) Крыма и Причерноморской низменности
    Скачати (10,2 Мб)