Статті співробітників лабораторії малакології
Державного природознавчого музею НАН України

<<  <  1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 ......   >  >>
Сторінка 1 з 34
Статті по рокам (2015-2023 рр.)
23.04.2012

Сверлова Н.В. Наземна малакофауна (Gastropoda, Pulmonata) Розточчя і Опілля та її зміни за останні 100 років // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2001. - Т. 16. - С. 117-123.

На території Розточчя і Опілля достовірно зареєстровані 96 видів наземних молюсків. З них 62% мешкають в адміністративних межах м. Львова. За останні 100 років не відбулося збіднення наземної малакофауни дослідженого регіону. Деякі види молюсків були антропохорно занесені до Львова.

Скачати в pdf (1,5 Mб)

23.04.2012

Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Видова різноманітність легеневих молюсків (Gastropoda, Pulmonata) України у фондах Державного природознавчого музею // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2002. - Т. 17. - С. 27-31.

Визначено рівень репрезентативності малакологічний фонду музею щодо фауни легеневих молюсків України та її західного регіону. Найповніше (близько 90%) представлена фауна наземних легеневих молюсків заходу України.

Скачати в pdf (1,1 Mб)

24.04.2012

Сверлова Н.В. Матеріали до моніторингу наземної малакофауни (Gastropoda, Pulmonata) м. Львова та його околиць // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2003. - Т. 18 - С. 127-134.

Наводяться видові списки наземних молюсків для 33 ділянок у м. Львові та в його околицях. Вони можуть стати основою для проведення подальших моніторингових досліджень.

Скачати в pdf (1,2 Mб)

<<  <  1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 ......   >  >>
Сторінка 1 з 34

 1. Сверлова Н.В. Наземна малакофауна (Gastropoda, Pulmonata) Розточчя і Опілля та її зміни за останні 100 років
  Скачати (1,5 Мб)
 2. Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Видова різноманітність легеневих молюсків (Gastropoda, Pulmonata) України у фондах Державного природознавчого музею
  Скачати (1,1 Мб)
 3. Сверлова Н.В. Матеріали до моніторингу наземної малакофауни (Gastropoda, Pulmonata) м. Львова та його околиць
  Скачати (1,2 Мб)
 4. Крамаренко С.С., Сверлова Н.В. До вивчення внутрішньовидової мінливості Chondrula tridens (Gastropoda, Pulmonata, Buliminidae) на заході України та з’ясування таксономічного статусу окремих форм
  Скачати (1,8 Мб)
 5. Сверлова Н.В., Кирпан С.П. Фенетична структура популяцій Cepaea vindobonensis (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae) на заході України
  Скачати (0,2 Мб)
 6. Сверлова Н.В. Динаміка фенетичної структури колоній Cepaea hortensis (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae) у Львові
  Скачати (0,2 Мб)
 7. Крамаренко С.С., Сверлова Н.В. Міжпопуляційна мінливість конхологічних ознак наземного молюска Chondrula tridens (Buliminidae) Північно-Західного Причорномор'я
  Скачати (0,2 Мб)
 8. Гураль Р.І. Конхіометрічна мінливість Batavusiana crassa (Bivalvia, Unionidae) у фондах Державного природознавчого музею
  Скачати (0,2 Мб)
 9. Сверлова Н.В. Вплив урбанізації на конхологічні параметри Cepaea vindobonensis (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae) на заході України
  Скачати (0,1 Мб)
 10. Сверлова Н.В. Наземна малакофауна Передкарпаття та її антропогенні зміни протягом ХХ століття
  Скачати (0,3 Мб)
 11. Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Черевоногі молюски роду Theodoxus у малакологічному фонді Державного природознавчого музею
  Скачати (3,2 Мб)
 12. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Прісноводні молюски родів Planorbarius і Planorbis (Gastropoda, Pulmonata, Planorbidae) у малакологічному фонді Державного природознавчого музею
  Скачати (6,0 Мб)
 13. Гураль Р.І. Прісноводні молюски басейну Західного Бугу в малакологічних колекціях Львова
  Скачати (0,2 Мб)
 14. Гураль-Сверлова Н.В. Можливості формалізованого статистичного аналізу фенетичної структури популяцій наземних молюсків на прикладі роду Cepaea
  Скачати (0,3 Мб)
 15. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Поява іспанського слизняка Arion lusitanicus (Gastropoda, Pulmonata, Arionidae) у Львові, її можливі екологічні та економічні наслідки
  Скачати (4,0 Мб)
 16. Гураль-Сверлова Н.В., Мелещук Л.І. Знахідки наземних молюсків у гніздах птахів та їх екологічна інтерпретація
  Скачати (0,2 Мб)
 17. Сверлова Н.В. О распространении некоторых видов наземных моллюсков на территории Украины
  Скачати (4,0 Мб)
 18. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И Интересные находки брюхоногих моллюсков (Gastropoda, Aciculidae, Terrestribythinellidae) на территории Украинских Карпат
  Скачати (0,3 Мб)
 19. Гураль-Сверлова Н.В., Мартынов В.В. Первая находка наземных моллюсков рода Gibbulinopsis (Gastropoda, Pulmonata, Pupillidae) на территории Украины
  Скачати (1,0 Мб)
 20. Гураль Р.І., Гураль-Сверлова Н.В. Видова різноманітність черевоногих (Gastropoda) і двостулкових (Bivalvia) молюсків на території Шацького національного природного парку
  Скачати (4,2 Мб)
 21. Гураль-Сверлова Н.В. Анатомическая изменчивость Thoanteus gibber (Gastropoda, Pulmonata, Enidae) и ее возможное таксономическое значение
  Скачати (1,0 Мб)
 22. Балашёв И.А., Гураль-Сверлова Н.В. Наземные моллюски рода Pyramidula (Pulmonata, Pyramidulidae) Восточной Европы, Центральной Азии и прилегающих территорий
  Скачати (1,2 Мб)
 23. Сверлова Н.В., Крамаренко С.С., Шклярук А.Н. Наземная малакофауна Северо-Западного Причерноморья: основные результаты и перспективы исследований
  Скачати (1,0 Мб)
 24. Сверлова Н.В. Роль карпатських видів молюсків у формуванні наземної малакофауни заходу України
  Скачати (0,1 Мб)
 25. Сверлова Н.В. Можливості експозиційного використання наземних молюсків вітчизняної фауни
  Скачати (0,1Мб)
 26. Сверлова Н.В. Проблемы экологической интерпретации результатов конхиометрических исследований городских популяций наземных моллюсков на примере Helix pomatia
  Скачати (0,2 Мб)
 27. Сверлова Н.В., Гураль Р.И. Сезонная динамика размерно-возрастной структуры интродуцированной популяции наземного моллюска Brephulopsis cylindrica во Львове
  Скачати (0,2 Мб)
 28. Особенности фенетической структуры интродуцированных популяций Cepaea nemoralis
  Скачати (0,2 Мб)
 29. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Перлівницеві (Bivalvia, Unionidae) у фондах Державного природознавчого музею НАНУ і проблеми діагностики окремих представників родини
  Скачати (0,4 Мб)
 30. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И. Моллюски рода Sphaerium (Bivalvia, Spaeriidae) в фондах Государственного природоведческого музея
  Скачати (0,1 Мб)
 31. Гураль Р.І., Гураль-Сверлова Н.В. Прісноводні молюски родів Unio і Batavusiana (Bivalvia, Unionidae) у малакологічному фонді Державного природознавчого музею НАН України
  Скачати (0,8 Мб)
 32. Гураль Р.І. Фауна та екологія молюсків родини Sphaeriidae (Mollusca: Bivalvia) в урбанізованому середовищі (на прикладі Львова)
  Скачати (0,2 Мб)
 33. Крамаренко С.С., Сверлова Н.В. К изучению наземной малакофауны (Gastropoda, Pulmonata) Николаевской области
  Скачати (0,1 Мб)
 34. Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Зоогеографічний склад сучасної фауни черевоногих молюсків (Gastropoda) західної частини Подільської височини
  Скачати (0,2 Мб)
 35. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Проникнення нових видів слизняків на територію Львівської області, їх можливе господарське значення та особливості діагностики
  Скачати (11,0 Мб)
 36. Гураль-Сверлова Н.В. Наземні молюски (Gastropoda, Pulmonata) Західного Полісся
  Скачати (0,2 Мб)
 37. Сверлова Н.В. Проблемы оценки адаптивности фенетической структуры интродуцированных популяций моллюсков на примере рода Cepaea
  Скачати (0,1 Мб)
 38. Сверлова Н.В., Гураль Р.И. Первая находка наземного моллюска Arion lusitanicus (Gastropoda, Pulmonata, Arionidae) на территории Украины
  Скачати (0,1 Мб)
 39. Сверлова Н.В. Анализ видового разнообразия наземных моллюсков в степной зоне Украины (без Крыма)
  Скачати (0,2 Мб)
 40. Сверлова-Гураль Н.В., Гураль Р.И. Наземные моллюски Бахчисарая и его ближайших окрестностей
  Скачати (0,2 Мб)
 41. Гураль-Сверлова Н.В., Мартынов В.В. Наземные моллюски Крыма в фондах Государственного природоведческого музея НАН Украины
  Скачати (1,5 Мб)
 42. Гураль Р.І. Прісноводні молюски "лісових" мікробіотопів Лапаївського лісництва
  Скачати (0,7 Мб)
 43. Гураль Р.І. Фауна прісноводних молюсків м. Львова
  Скачати (1,2 Мб)
 44. Гураль Р.І. Особливості екології прісноводних молюсків у кар'єрах Львівської області
  Скачати (0,2 Мб)
 45. Гураль Р.І. Еколого - паразитологічна характеристика молюсків родини Planorbidae з гідротопів верхів'я басейну р. Дністер
  Скачати (0,2 Мб)
 46. Гураль Р.І. Прісноводні молюски Розточчя: видовий склад та його зміни, екологія
  Скачати (0,2 Мб)
 47. Гураль Р.І. Еколого - паразитологічна характеристика родини Lymnaeidae (Pulmonata, Gastropoda) верхів'я басейну Дністра
  Скачати (0,2 Мб)
 48. Гураль-Сверлова Н.В., Мартынов В.В. Конхологические особенности популяций Cepaea vindobonensis (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae) на территории Донецкой области
  Скачати (0,2 Мб)
 49. Сверлова Н.В., Мартынов В.В. Наземные моллюски Опукского заповедника
  Скачати (0,1 Мб)
 50. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И. Конхологические особенности наземных моллюсков рода Chondrula в городском биотопе Одессы
  Скачати (0,1 Мб)
 51. Сверлова Н.В., Евтушенко Г.А. Предварительные данные о видовом составе наземных моллюсков (Gastropoda, Pulmonata) Луганской области
  Скачати (1,4 Мб)
 52. Гураль-Сверлова Н.В., Мартинов В.В., Мартинов О.В. Наземні та прісноводні молюски НПП “Святі Гори” та його найближчих околиць
  Скачати (0,3 Мб)
 53. Гураль Р.І. Особливості накопичення черепашкою Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758) іонів важких металів
  Скачати (0,1 Мб)
 54. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И. К исследованию наземных моллюсков (Gastropoda) буковых пралесов Карпатского биосферного заповедника
  Скачати (0,1 Мб)
 55. Полищук Е.В., Агеева Л.А., Гураль-Сверлова Н.В. Эколого- фаунистический обзор наземных моллюсков г. Дружковка и окрестностей (Донецкая область)
  Скачати (0,1 Мб)
 56. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Черевоногі молюски (Gastropoda) природоохоронних територій заходу України в малакологічному фонді Державного природознавчого музею НАНУ
  Скачати (0,1 Мб)
 57. Сверлова Н.В. Изменчивость конхологических параметров в городских колониях Cepaea hortensis (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae)
  Скачати (0,4 Мб)
 58. Сверлова Н.В. Влияние антропогенных барьеров на фенотипическую структуру популяций Cepaea hortensis (Gastropoda, Pulmonata) в условиях города
  Скачати (0,2 Мб)
 59. Сверлова Н.В. Изменчивость фенетической структуры в городских колониях интродуцированного вида Cepaea hortensis (Gastropoda, Pulmonata)
  Скачати (0,2 Мб)
 60. Сверлова Н.В. Анализ некоторых анатомических и конхиологических признаков, используемых для определения подродов и видов рода Cepaea (Stylommatophora, Helicidae)
  Скачати (0,5 Мб)
 61. Сверлова Н.В. Полиморфизм интродуцированного вида Cepaea hortensis (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae) во Львове. 1. Общие закономерности полиморфизма
  Скачати (0,9 Мб)
 62. Сверлова Н.В. Полиморфизм интродуцированного вида Cepaea hortensis (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae) во Львове. 2. Изменчивость фенетической структуры в пределах города
  Скачати (1,3 Мб)
 63. Хлус Л., Сверлова Н. Наземная малакофауна Прут-Днестровского междуречья
  Скачати (0,4 Мб)
 64. Балашев И.А., Сверлова Н.В. Новые данные о распространении наземных моллюсков подрода Limacus (Gastropoda, Pulmonata, Limacidae) на территории Украины
  Скачати (0,2 Мб)
 65. Гураль Р.И., Гураль-Сверлова Н.В. Річкова дрейсена Dreissena polymorpha (Bivalvia, Dreissenidae) на Волинському Поліссі
  Скачати (5,0 Мб)
 66. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Черевоногі молюски Gastropoda західної частини Малого Полісся і Волинської височини
  Скачати (0,7 Мб)
 67. Гураль-Сверлова Н.В. Розселення деяких антропохорних видів наземних молюсків на території Львова
  Скачати (8,0 Мб)
 68. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Рідкісні та маловідомі молюски (Gastropoda et Bivalvia) Українських Карпат
  Скачати (0,8 Мб)
 69. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И. Конхиологические особенности интродуцированного вида Chondrula microtraga (Gastropoda, Pulmonata, Enidae) в Одессе
  Скачати (0,4 Мб)
 70. Гураль-Сверлова Н.В., Мартынов В.В., Мартынов А.В. Наземные моллюски (Gastropoda, Pulmonata) Донецкой возвышенности и прилегающих территорий
  Скачати (0,2 Мб)
 71. Сверлова Н.В. Деякі особливості наземної малакофауни міст Середньої та Східної Європи
  Скачати (2,0 Мб)
 72. Гураль-Сверлова Н.В. Наземні молюски Закарпатської області в колекції А.А.Полевіної
  Скачати (0,5 Мб)
 73. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Просторовий розподіл молюсків на заході України та можливості виділення і охорони особливо цінних локальних малакокомплексів
  Скачати (0,3 Мб)
 74. Гураль-Сверлова Н.В., Мартынов В.В., Гураль Р.И. Первые находки слизней Parmacella ibera и Deroceras subagreste (Gastropoda, Pulmonata) в Украине
  Скачати (0,9 Мб)
 75. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И. Arion lusitanicus (Gastropoda, Pulmonata) на западе Украины
  Скачати (0,3 Мб)
 76. Балашев И.О., Байдашников А.А., Романов Г.А., Гураль-Сверлова Н.В. Наземные моллюски Хмельницкой области (Подольская возвышенность, Украина)
  Скачати (2,0 Мб)
 77. Гураль Р.И. Возрастная структура популяций пресноводного двустворчатого моллюска Unio pictorum (Linnaeus, 1758) (Bivalvia: Unionidae) из гидротопов бассейна верхнего Днестра
  Скачати (0,1 Мб)
 78. Гураль Р.І. Прісноводна малакофауна кар'єрів Передкарпаття і Розточчя
  Скачати (0,2 Мб)
 79. Уваєва О.І., Павлюченко О.В., Гураль Р.І. Нові знахідки прісноводних молюсків (Gastropoda, Bivalvia) у водоймах України
  Скачати (0,2 Мб)
 80. Гураль Р.І., Яворський І.П. Прісноводні молюски м. Львова та їхні паразити – личинкові форми трематод
  Скачати (0,3 Мб)
 81. Каталог колекції прісноводних молюсків В.І. Здуна у фондах Зоологічного музею ЛНУ ім. І. Франка
  Скачати (0,6 Мб)
 82. Царик Й., Гураль Р., Шидловський І., Яворський І., Федик У. Колекція прісноводних молюсків В.І. Здуна у Зоологічному музеї Львівського національного університету імені Івана Франка
  Скачати (0,3 Мб)
 83. Уваева А., Гураль Р.И. Особенности распространения и экология моллюсков семейства Planorbidae (Gastropoda, Pulmonata) Украины
  Скачати (0,5 Мб)
 84. Мельниченко Р.К., Павлюченко О.В., Гураль Р.І. Розповсюдження, екологія і морфологія Pseudoanodonta (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) фауни України
  Скачати (5,7 Мб)
 85. Sverlova N. Landschnecken-Farbpolymorphismus aus physikalischen Gründen (Gastropoda: Pulmonata: Stylommatophora)
  Скачати (5,1 Мб)
 86. Sverlova N. Zur Auswertung der Diversität und Struktur des Polymorphismus bei den Bänderschnecken Cepaea hortensis (Müller 1774) und C. nemoralis (Linne 1758) am Beispiel isolierter Populationen
  Скачати (9,0 Мб)
 87. Кирпан С.П., Сверлова Н.В. До вивчення синантропних елементів у наземних малакоценозах заходу України
  Скачати (1,2 Мб)
 88. Крамаренко С.С., Сверлова Н.В. Конхологічні параметри виноградного слимака Helix pomatia (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae) на півдні України як можливий наслідок кліматичної селекції
  Скачати (0,2 Мб)
 89. Сверлова Н.В., Мартинов В.В., Мартинов О.В. До вивчення наземної малакофауни (Gastropoda, Pulmonata) південно-східної частини України
  Скачати (1,2 Мб)
 90. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Нові знахідки наземних молюсків на території м. Львова та Львівської області
  Скачати (0,1 Мб)
 91. Сверлова Н.В., Кирпан С.П. Роль великих міст у розселенні деяких видів наземних молюсків (Gastropoda, Pulmonata)
  Скачати (1,3 Мб)
 92. Сверлова Н.В. Изменчивость конхологических параметров Helix pomatia в городской среде на примере Львова
  Скачати (0,2 Мб)
 93. Гураль-Сверлова Н.В., Мартынов В.В. Наземные моллюски "Каменных Могил" и других заповедных территорий на востоке Украины
  Скачати (0,3 Мб)
 94. Гураль-Сверлова Н.В. Зависимость размеров, формы и окраски раковин в популяциях австрийской цепеи Cepaea vindobonensis (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae) из разных регионов Украины
  Скачати (5,0 Мб)
 95. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Молюски східної частини Прут-Дністровського межиріччя у фондовій колекції Державного природознавчого музею
  Скачати (0,1 Мб)
 96. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И. Залежність якісних і кількісних конхологічних ознак у львівських колоніях садової цепеї Cepaea hortensis
  Скачати (0,2 Мб)
 97. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Молюски Брідщини у фондовій колекції Державного природознавчого музею НАН України
  Скачати (0,2 Мб)
 98. Гураль-Сверлова Н.В. Наземні малакокомплекси паркових і лісопаркових біотопів Львова та їх зміни протягом останніх 10-15 років
  Скачати (0,4 Мб)
 99. Гураль Р.І. Созологічна оцінка прісноводних малакокомплексів Львова та околиць
  Скачати (0,3 Мб)
 100. Гураль Р.І., Гураль-Сверлова Н.В. Просвітницька інтернет-програма "Молюски": досвід перших 20 місяців роботи та перспективи подальшого розвитку
  Скачати (0,4 Мб)
 101. Гураль-Сверлова Н.В. Видове різноманіття наземних молюсків (Gastropoda, Pulmonata) степового Придніпров'я
  Скачати (0,2 Мб)
 102. Гураль-Сверлова Н.В. Наземная малакофауна запада Украины под влиянием антропохории и глобальных изменений климата
  Скачати (1,1 Мб)
 103. Гураль Р.І. Личинкові стадії трематод у прісноводних молюсках басейну верхнього Дністра
  Скачати (0,3 Мб)
 104. Гураль-Сверлова Н.В. Екзотичні молюски у фондах Державного природознавчого музею НАН України та можливості їх експозиційного використання
  Скачати (0,3 Мб)
 105. Гураль-Сверлова Н.В., Глеба В.М. Нові надходження до малакологічного фонду Державного природознавчого музею НАН України із Закарпатської області
  Скачати (0,3 Мб)
 106. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Рідкісні та маловідомі черевоногі молюски (Gastropoda) рівнинної частини заходу України
  Скачати (1,0 Мб)
 107. Гураль-Сверлова Н. Созологічна оцінка наземних малакокомплексів Львова та його найближчих околиць
  Скачати (0,3 Мб)
 108. Гураль-Сверлова Н.В., Мартынов В.В. Первая находка моллюсков рода Elia (Clausiliidae) на территории Украины
  Скачати (0,3 Мб)
 109. Гураль-Сверлова Н.В., Балашев И.А., Гураль Р.И. Современное распространение наземных моллюсков семейства Agriolimacidae на территории Украины
  Скачати (2,0 Мб)
 110. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И. Новые таксоны наземных моллюсков из родов Chondrula и Brephulopsis с территории Украины
  Скачати (2,3 Мб)
 111. Гураль-Сверлова Н.В. Обзор наземных моллюсков рода Helicopsis (Hygromiidae) Донецкой возвышенности и прилегающих территорий с описанием новых видов
  Скачати (4,0 Мб)
 112. Гураль-Сверлова, Гураль Р.И. Морфологические, анатомические и поведенческие особенности слизней из комплекса Arion lusitanicus s.l. (Arionidae) на западе Украины
  Скачати (5,4 Мб)
 113. Гураль-Сверлова Н.В. Предварительные результаты анатомического исследования моллюсков рода Helicopsis (Hygromiidae) Крыма и Причерноморской низменности
  Скачати (10,2 Мб)
 114. Гураль-Сверлова Н.В., Тимошенко Е.Г. Oxychilus koutaisanus mingrelicus (Zonitidae) и Stenomphalia ravergiensis (Hygromiidae) – кавказские виды наземных моллюсков на юго-востоке Украины
  Скачати (1,8 Мб)
 115. Balashov I., Gural-Sverlova N. Was there Oxychilus diaphanellus outside Crimea? On the variability of synanthropic Oxychilus translucidus in Ukraine (Stylommatophora, Zonitidae)
  Скачати (0,8 Мб)
 116. Гураль-Сверлова Н.В. Предварительные результаты анатомического исследования моллюсков рода Helicopsis (Hygromiidae) Крыма и Причерноморской низменности
  Скачати (2,6 Мб)
 117. Сверлова Н.В. Биотопическое распределение наземных моллюсков города Львова и его окрестностей
  Скачати (0,1 Мб)
 118. Сверлова Н.В. Изменчивость раковины Laciniaria plicata (Gastropoda, Pulmonata, Clausiliidae) в условиях города
  Скачати (1,2 Мб)
 119. Сверлова Н.В. Історія і стан вивчення наземної малакофауни (Gastropoda, Pulmonata) заповідника “Медобори”
  Скачати (0,9 Мб)
 120. Сверлова Н.В., Кирпан С.П. До вивчення видового різноманіття наземних молюсків (Gastropoda, Pulmonata) Горган
  Скачати (0,9 Мб)
 121. Сверлова Н.В. Формування угруповань наземних молюсків (Gastropoda, Pulmonata) в урбанізованому середовищі
  Скачати (1,3 Мб)
 122. Сверлова Н.В. Наземні молюски як індикатори стану паркових біотопів
  Скачати (0,3 Мб)
 123. Сверлова Н.В. Наземні малакокомплекси Львова та їх зв'язок з еколого-фітоценотичними поясами міста
  Скачати (0,6 Мб)
 124. Сверлова Н.В. Загальні особливості поліморфізму Cepaea hortensis (Gastropoda, Pulmonata) у Львові
  Скачати (0,8 Мб)
 125. Гураль-Сверлова Н.В. Видове різноманіття наземних молюсків (Gastropoda, Pulmonata) степового Придніпров'я
  Скачати (0,4 Мб)
 126. Гураль-Сверлова Н.В. Колекція наземних молюсків А.А. Полевіної в Зоологічному музеї Ужгородського національного університету
  Скачати (0,4 Мб)