Просветительская интернет-программа
“Моллюски”

 

Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И. Слизни из комплекса Arion subfuscus (Arionidae) на равнинной территории Украины // Ruthenica. – 2015. – Т. 25, № 3. – С. 99-102.

Анатомическое исследование слизней, собранных в 2009-2015 гг. в Днепропетровской, Донецкой, Львовской и Харьковской областях Украины, показало наличие только одного вида из комплекса Arion subfuscus. По размеру, цвету и расположению гонады, относительной ширине переднего отдела яйцевода, взаимному расположению дистальных отделов половой системы все исследованные особи принадлежали Arion fuscus.

Скачать в pdf (2,6 Mб)
На сайте журнала

 

Гураль-Сверлова Н. Созологічна оцінка наземних малакокомплексів Львова та його найближчих околиць // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2015. – Вип. 69. – С. 148-155.

За период с 1994 по 2013 г. на территории г. Львова и в его ближайших окрестностях (крупные пригородные лесопарки, садово-огородные участки) зарегистровано в целом 90 видов наземных моллюсков. Один адвентивний вид (Cepaea nemoralis), очевидно, полностью исчез за период исследований. Присутствует один вид, занесенный в Красную книгу Украины (Plicuteria lubomirskii). Редкими для Украины и, в частности, для ее западного региона можно считать полуслизней Daudebardia rufa и D. brevipes, улиток Discus perspectivus и Vallonia enniensis. Особое значение для сохранения высокого видового разнообразия наземных моллюсков в городе и окрестностях имеют отдельные участки крупных пригородных лесопарков, региональный ландшафтный парк Знесиння, городские лесопарки и парки, созданные на месте бывших лесных массивов.

Скачать в pdf (0,3 Mб)

 

Гураль Р.І. Личинкові стадії трематод у прісноводних молюсках басейну верхнього Дністра // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2015. – Вип. 31. – С. 119-130.

Восьмирічні паразитологічні дослідження популяцій прісноводних молюсків, які населяють 7 типів гідротопів в басейні верхів’я Дністра, виявив 29 видів личинкових форм трематод з 6 груп. Найбільшим видовим різноманіттям характеризувалися стилетні церкарії (14 видів), найменшим – Furcocercariae (1 вид). В систематичному відношенні найбільш інвазійованими виявились легеневі молюски – 24 види личинкових форм трематод. Відносно подальшого поширення гельмінтозних захворювань найбільшу загрозу становлять водойми кар’єрного типу і меліоративні канали, найменшу – "лісові мікробіотопи" і заплави річок.

Скачать в pdf (0,3 Mб)

 

Гураль-Сверлова Н.В. Екзотичні молюски у фондах Державного природознавчого музею НАН України та можливості їх експозиційного використання // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2015. – Вип. 31. – С. 29-38.

Серед матеріалів науково-допоміжного фонду знаходиться колекція черепашок екзотичних молюсків (переважно морських, а також наземних і прісноводних). Станом на кінець березня 2015 р. у ній визначено 195 видів з 64 родин і 3 класів. Частина матеріалів поки що визначена лише до роду або навіть до родини, особливо серед двостулкових молюсків. Обговорюються можливі форми експозиційного використання черепашок екзотичних молюсків.

Скачать в pdf (0,3 Mб)

 

Гураль-Сверлова Н.В., Глеба В.М. Нові надходження до малакологічного фонду Державного природознавчого музею НАН України із Закарпатської області // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2015. – Вип. 31. – С. 39-44.

Протягом 2014 р. до малакологічного фонду музею було передано збори наземних молюсків із Виноградівського р-ну Закарпатської області України. Загалом у зборах представлені 17 видів молюсків, які належать до 15 родів та 8 родин. Особливий інтерес мають знахідки Xeropicta derbentina – степового виду, розповсюдженого на півдні України, на Кавказі та в Малій Азії. Декілька екземплярів Cryptomphalus aspersa були завезені до м. Виноградів автотранспортом, очевидно, з північної Італії.

Скачать в pdf (0,3 Mб)

 

Гураль-Сверлова Н. В. Роль железнодорожных путей в расселении некоторых ксерофильных видов наземных моллюсков на территории Украины // Матер. VІІІ міжнар. наук. конф. "Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах" (Дніпропетровськ, 21-23 грудня 2015 р.). – Дніпропетровськ: Ліра, 2015. – С.153.

Скачать в pdf (0,7 Mб)

 

Гураль-Сверлова Н. В., Гураль Р. И. Антропохорные элементы в наземной малакофауне Ужгорода // Матер. VІІІ міжнар. наук. конф. "Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах" (Дніпропетровськ, 21-23 грудня 2015 р.). – Дніпропетровськ: Ліра, 2015. – С.154-155.

Скачать в pdf (0,8 Mб)

  1. Гураль-Сверлова Н. В. Роль железнодорожных путей в расселении некоторых ксерофильных видов наземных моллюсков на территории Украины // Матер. VІІІ міжнар. наук. конф. "Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах" (Дніпропетровськ, 21-23 грудня 2015 р.). – Дніпропетровськ: Ліра, 2015. – С.153.
    Скачать (0,7 Мб)
  2. Гураль-Сверлова Н. В., Гураль Р. И. Антропохорные элементы в наземной малакофауне Ужгорода // Матер. VІІІ міжнар. наук. конф. "Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах" (Дніпропетровськ, 21-23 грудня 2015 р.). – Дніпропетровськ: Ліра, 2015. – С.154-155.
    Скачать (0,8 Мб)