Просветительская интернет-программа
“Моллюски”


Библиография: Гураль-Сверлова Н.В. Малакологічний фонд Державного природознавчого музею НАН України: минуле, сьогодення та майбутнє // Зб. доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні аспекти природничої музеології" (Київ–Канів, 11–14 вересня 2012 р.). – 2012. – С. 27-29.

Малакологічний фонд Державного природознавчого музею НАН України: минуле, сьогодення та майбутнє

Малакологічний фонд Державного природознавчого музею НАН України є однією з найбільших і найстаріших конхологічних колекцій України. Зібрані у ньому матеріали охоплюють часовий період від другої половини ХІХ до початку ХХІ ст.

Початкові етапи формування малакологічного фонду нерозривно пов’язані з ім’ям відомого польського малаколога Й. Бонковський (1848-1887). Матеріали, зібрані або лише опрацьовані цим дослідником, досі становлять значну частку фондових зборів. У першій половині – середині ХХ ст. малакологічна колекція музею поповнилася окремими зборами таких дослідників, як А. Січ, Ю. Полянський, В.І. Здун. На жаль, збори останнього представлені в фондових матеріалах музею майже виключно наземними молюсками з родини Clausiliidae. В окремих коробках наявні також етикетки з визначеннями В. Полінського; часом це стосується перевизначення деяких матеріалів з колекції Й. Бонковського, зокрема, для описаних В. Полінським таксонів Fruticola bielzi var. bakowskii (тепер – Edentiella bakowskii), Martha cereoflava podolica.

У 1940 р. до музею були передані матеріали з музею Наукового товариства ім. Т. Шевченка, серед яких була й досить велика колекція молюсків з багатьма екзотичними видами. На жаль, через відсутність зазначених місць збору значна кількість цих матеріалів залишається в науково-допоміжному фонді музею, зокрема, серед матеріалів експозиційного призначення.

На рубежі ХХ і ХХІ ст. розпочався новий етап в історії малакологічного фонду. Протягом 1998–2005 рр. проведена переінвентаризація і наукова ревізія його матеріалів. Одночасно почалося активне поповнення малакологічного фонду матеріалами з різних регіонів України (до недавнього часу фондова колекція залишалася зорієнтованою переважно на захід України). Не враховуючи зборів співробітників лабораторії малакології музею, найбільший внесок у поповнення малакологічного фонду зробили к.б.н. С.С. Крамаренко (Миколаївський державний аграрний університет), к.б.н. В.В. Мартинов (Донецький національний університет), к.б.н. І.О. Балашов (Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена). В останні роки малакологічний фонд поповнився також деякими типовими матеріалами.

Станом на 1.01.2012 р. в основній (науковій) частині малакологічного фонду зберігається 377 видів наземних, прісноводних і морських молюсків, зібраних на території України, інших європейських країн і світу загалом. Тут нараховується зараз понад 5 тис. одиниць зберігання (вибірок) і понад 95 тис. екземплярів. Останнім часом було видано 2 каталоги: колекції наземних молюсків (2004 р.) і повний каталог малакологічного фонду (2012 р.). До останнього був підготований також мультимедійний додаток на CD-ROM, який містить цифрові зображення багатьох фондових матеріалів.

Головною метою подальшого комплектування малакологічного фонду ДПМ є якомога повніше відображення систематичної різноманітності наземної, прісноводної та морської малакофауни України, з урахуванням різних форм внутрішньовидової конхологічної мінливості. У подальшому планується також продовжити процес оцифровування найцікавіших фондових матеріалів; частина їх буде використана у Просвітницькій інтернет-програмі "Молюски", яка розпочинає свою роботу у травні 2012 р.