КаталогПро колекцію

Загальна характеристика колекції

У малакологічному фонді ДПМ НАНУ зберігається досить багата і репрезентативна колекція стулок перлівницевих [Гураль-Сверлова, Гураль, 2009; 2012]. Більша частина представлених у ній матеріалів зібрана на заході України, переважно в сучасних адміністративних межах Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської областей. Значний історичний і науковий інтерес мають збори Ю.Полянського з Волинської області [Полянський, 1932]. Більш або менш регулярне поступлення матеріалів з інших регіонів України розпочалося з середини ХХ ст., хоча у фондовій колекції перлівницевих є збори 1875 р. з околиць м. Вінниця. Хоча в кількісному та якісному відношенні збори з інших регіонів України, Польщі, Білорусі, Європейської частини Росії не можуть суперничати з матеріалами, зібраними на заході України, вони значно підвищують наукову цінність колекції, розширюють потенційні можливості використання фондових матеріалів для вивчення внутрішньовидової, зокрема, географічної мінливості широко розповсюджених у Європі видів [Гураль-Сверлова, Гураль, 2009].

У часовому відношенні колекція перлівницевих ДПМ НАНУ представлена зборами від другої половини XIX ст. [Bąkowski, 1891] до початку XXI ст. Значна кількість матеріалів, зібраних у водоймах західної частини України понад сто років тому, може бути використана для оцінки антропогенного впливу на популяції перлівницевих. Це стосується не лише загальних особливостей розповсюдження різних видів Unionidae в регіоні [Гураль, Гураль-Сверлова, 2008; Гураль-Сверлова, Гураль, 2009], але й розмірно-вікових характеристик їх мушель [Гураль, 2011]. Відомо, що характер росту молюсків та їх мушель в онтогенезі, по-перше визначається взаємодією спадковості та екологічних чинників, по-друге, може більш або менш суттєво впливати на форму мушель [Корнюшин, 2002]. А наявність старих колекційних матеріалів дає унікальну можливість з’ясувати, чи вплинуло суттєве погіршення стану водного середовища, яке відбувалося протягом ХХ ст., на особливості між- і внутрішньовидової конхологічної мінливості представників родини Unionidae.

Що стосується розповсюдження рідкісних видів перлівницевих [Корнюшин, 2002] на заході України, проведений нами аналіз фондових матеріалів ДПМ НАНУ дозволив виявити наступні закономірності [Гураль-Сверлова, Гураль, 2009]:
1) Pseudanodonta complanata рідко траплявся на заході України навіть наприкінці XIX ст.;
2) Batavusiana crassa, навпаки, належав до фонових видів родини Unionidae не лише у другій половині XIX ст., але й у першій половині ХХ ст.;
3) Anodonta cygnea у другій половині XIX ст. траплявся на заході України рідше, ніж це можна було б припустити на підставі літературних даних [Bąkowski, 1884, 1891].

Станом на кінець 2014 р. в основній частині малакологічного фонду ДПМ НАНУ зберігається 363 вибірки 7 видів родини Unionidae, представлених сухими стулками мушель (понад 2,5 тисячі стулок).


Кількісні показники фондової колекції Unionidae (кількість вибірок і стулок)

Unio pictorum
Unio tumidus
Batavusiana crassa
Anodonta cygnea
Anodonta anatina
Pseudanodonta complanata
Sinanodonta woodiana
Загалом
Виберіть один з видів:
Anodonta anatina (Linnaeus, 1758)
Anodonta cygnea (Linnaeus, 1758)
Batavusiana crassa (Philipsson, 1788)
Pseudanodonta complanata (Rossmäessler, 1835)
Sinanodonta woodiana (Lea, 1834)
Unio pictorum (Linnaeus, 1758)
Unio tumidus Philipsson, 1788