Ключ

При створенні ключа були використані переважно ті конхологічні ознаки (ознаки мушлі), яким притаманна максимальна внутрішньовидова стабільність, і які водночас дозволяють достатньо надійно розрізняти близькі види. Внутрішньовидова мінливість деяких інших ознак, які також нерідко використовують для визначення перлівниць, детально розглянута в розділах, присвячених діагностиці окремих видів.

Унаслідок великої конхологічної мінливості представників родини Unionidae рекомендуємо після визначення видів по ключу детальніше ознайомитися з особливостями їх діагностики та діапазонами мінливості окремих ознак у розділі "Діагностика" і фондовими матеріалами ДПМ НАНУ в розділі "Фотографії".Будова мушлі перлівницевих (на прикладі Unio pictorum)

Строение раковины перловицевых

1 – передня частина стулки, 2 – задня частина, 3 – спинний (верхній) край, 4 – черевний (нижній) край, 5 – верхівка, 6 – кардинальні зуби, 7 – латеральні зуби.

Таблиця для визначення видів родини Unionidae

Теза 1. Кардинальні зуби є (розташовані на спинному боці обох стулок перед верхівками). .................................................................................................................................................... Перейти до тези 2

Теза 1

Антитеза 1. Кардинальних зубів немає. .......................................................................... Перейти до тези 4

Антитеза 1

Теза 2. Додатковий кардинальний зуб у правій стулці добре помітний, у вигляді довгого гребеня. Розташований під ним основний кардинальний зуб такої самої форми, відносно тонкий, проходить паралельно або майже паралельно до спинного (верхнього) краю стулки. ............................. Unio pictorum

Теза 2

Антитеза 2. Додатковий зуб відсутній, у вигляді невеликого напливу (низької, погано помітної складки) або чіткої, але короткої складки. В останньому випадку основний кардинальний зуб зазвичай короткий, масивний, розташований під помітним кутом до спинного краю стулки. ........................ Перейти до тези 3

Антитеза 2

Теза 3. Основа основного кардинального зуба розташована паралельно або майже паралельно до спинного (верхнього) краю правої стулки. .................................................................................... Unio tumidus

Теза 3

Антитеза 3. Основний кардинальний зуб розташований під значним кутом до спинного краю правої стулки. ..................................................................................................................................... Batavusiana crassa

Антитеза 3

Теза 4. Якщо дивитися на мушлю (окрему стулку) збоку, її обриси наближаються до майже правильних округлих, дещо кутастих. Верхівкова скульптура у вигляді грубих концентричних валиків, добре помітних навіть без лупи. ................................................................................................................. Sinanodonta woodiana

Теза 4

Антитеза 4. Мушля іншої форми. Якщо її обриси наближаються до округлих, вона зазвичай належить молодому молюску і має чітко виражене крило, яке різко підіймається догори за верхівками. Верхівкова скульптура з делікатніших концентричних валиків або іншої форми, деталі її будови зазвичай погано помітні без лупи. ..................................................................................................................... Перейти до тези 5

Антитеза 4

Теза 5. Мушля відносно невелика (її довжина не перевищує 6–8 см). Передня частина стулок відносно звужена, а їх задній кінець скошений до черевної поверхні, унаслідок чого мушля набуває дещо чотирикутну форму, а сама задня точка стулок розташована нижче середини їх висоти. Верхівкова скульптура у вигляді невеликих горбочків. ............................................................ Pseudanodonta complanata

Теза 5

Антитеза 5. Мушля іншої або дещо подібної форми, може мати значно більші розміри. Верхівкова скульптура у вигляді концентричних, випрямлених або увігнутих під верхівками валиків. .................................................................................................................................................... Перейти до тези 6

Антитеза 5

Теза 6. Навіть у великих особин стінки мушлі залишаються відносно тонкими та мають однакову товщину на всіх ділянках стулок. Верхівкова скульптура (якщо вона збереглася) представлена досить делікатними концентричними валиками, які проходять паралельно лініям приросту і зазвичай доходять або майже доходять до верхнього краю стулок. ............................................................................ Anodonta cygnea

Теза 6

Антитеза 6. За винятком дуже молодих особин, наявне помітне потовщення в передньо-вентральній частині стулок, яке унаслідок краще розвиненого перламутрового шару виглядає також світлішим (білішим). Верхівкова скульптура утворена досить грубими валиками, які проходять майже прямо або злегка вигинаються в напрямку верхівки, перетинаючи лінії приросту і помітно не досягаючи верхнього краю стулок. ............................................................................................................................... Anodonta anatina

Антитеза 6