ДіагностикаPseudanodonta complanata

Діагностика Pseudanodonta complanata (Rossmäessler, 1835)

Для визначення Pseudanodonta complanata найчастіше рекомендують використовувати відносну товщину мушлі [Жадин, 1952; Старобогатов, 1977; Glöer, Meier-Brook, 1998; Piechocki, Dyduch-Falniowska, 1993]. Однак, по-перше, пласкі мушлі можуть мати також молоді особини роду Anodonta [Glöer, Meier-Brook, 1998; Piechocki, Dyduch-Falniowska, 1993], по-друге, в деяких конхологічних форм P. complanata мушлі, навпаки, виглядають помірно опуклими [Стадниченко, 1984; Старобогатов и др., 2004]. Якщо розглядати не відносну ширину, а бокові обриси мушель (стулок), можна виділити риси, які відносно часто спостерігаються в молюсків цього виду:

  1. 1) передня частина стулок відносна звужена [Glöer, Meier-Brook, 1998];
  2. 2) задній кінець стулок скошений до черевної поверхні, унаслідок чого мушля набуває дещо чотирикутну форму [Стадниченко, 1984], а сама задня точка стулок розташована нижче середини їх висоти [Старобогатов, 1977; Старобогатов и др., 2004]. Хоча помітна відтягнутість заднього кінця стулок до їх черевному краю може спостерігатися також у деяких екземплярів Anodonta anatina (див. нижче).

Загалом форма мушель (стулок) P. complanata коливається від неправильно-ромбічної до видовжено-чотирикутної.

Порівняння загальних обрисів лівої стулки Pseudanodonta complanata (A, B) та Anodonta anatina (C, D)

Порівняння загальних обрисів лівої стулки Pseudanodonta complanata (A, B) та Anodonta anatina (C, D). Цифрами позначені: 1 – звужений передній кінець стулки; 2 – відтягнутий донизу задній кінець. Інвентарні номери показаних матеріалів: A – B638, B – B119, C – B238, D – B282.

Для верхівкової скульптури P. complanata характерні не декілька концентричних валиків [Стадниченко, 1984], а невеликі округлі або видовжені потовщення [Старобогатов, 1977; Старобогатов и др., 2004; Glöer, Meier-Brook, 1998; Piechocki, Dyduch-Falniowska, 1993], не завжди розташовані рядами [Piechocki, Dyduch-Falniowska, 1993]. Це дозволяє досить легко відрізнити P. complanata від розповсюджених на території України представників родів Anodonta і Sinanodonta, де верхівкова скульптура представлена чіткими валиками – більш або менш концентричними, випрямленими або навіть злегка вгнутими в напрямку верхівки. На жаль, поверхня стулок у районі верхівки нерідко еродована, що дещо знижує діагностичну цінність верхівкової скульптури та змушує звертати більше уваги на загальні обриси стулок.

Верхівкова скульптура Pseudanodonta complanata (A) та Anodonta anatina (B)

Верхівкова скульптура Pseudanodonta complanata (A) та Anodonta anatina (B). Цифрами позначено: 1 – горбочок (відносно коротке потовщення); 2 – довгий валик. Інвентарні номери показаних матеріалів: A – B201, B – B284.Розмірна характеристика виду
Pseudanodonta complanata (Rossmäessler, 1835)

Максимальна довжина мушлі за даними різних авторів

[Жадин, 1952]
[Стадниченко, 1984]
[Glöer, Meier-Brook, 1998]
[Мельниченко та ін., 2005]