УДК 594.1
Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И.
Моллюски семейства Unionidae в фондах Государственного природоведческого музея НАН Украины, их конхологическая изменчивость и особенности диагностики [Электронный ресурс]. – 2015. – Режим доступу: http://www.pip-mollusca.org/page/epubl/unionidae.php – 4.03.2015. – Моллюски семейства Unionidae в фондах Государственного природоведческого музея НАН Украины, их конхологическая изменчивость и особенности диагностики. – ISBN 978-966-02-7540-9 (електроне видання).
ISBN 978-966-02-7540-9

На підставі матеріалів фондової колекції Державного природознавчого музею НАН України проаналізована мінливість конхологічних ознак представників родини перлівницевих (Unionidae), розповсюджених на території України та сусідніх з нею країн Центральної (Польща) та Східної Європи (Білорусь, Європейська частина Росії). Зважаючи на спільність видового складу уніонід, запропонований ілюстрований ключ може бути використаний не лише для України, але й для інших країн Центральної та Східної Європи. У роботі детально проаналізована мінливість конхологічних ознак, запропонованих різними дослідниками для діагностики окремих видів. Внутрішньовидова конхологічна мінливість перлівницевих проілюстрована численними фотографіями фондових матеріалів. Наявний також каталог музейної колекції Unionidae станом на кінець 2014 р.

Для зоологів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, вчителів біології, працівників природоохоронної сфери та музеїв природничого профілю, малакологів-аматорів.
Відповідальний редактор:
докт. біол. наук. О.С. Климишин


Рецензенты:
докт. біол. наук. Д.В. Лукашов, докт. біол. наук. Л.Н. ЯновичРекомендовано до друку вченою радою
Державного природознавчого музею НАН України