ДіагностикаAnodonta cygnea

Діагностика Anodonta cygnea (Linnaeus, 1758)

Проблеми діагностики цього виду найчастіше зводяться до правильної диференціації Anodonta cygnea і більш розповсюдженого у водоймах України (та загалом Європи) подібного виду Anodonta anatina. Тому ми рекомендуємо подивитися також розділ щодо діагностики A. anatina і порівняти наведені в окремому розділі фотографії вибраних фондових матеріалів для обох видів.

На думку польських малакологів [Piechocki, Dyduch-Falniowska, 1993], суперечливі погляди більш ранніх авторів на систематику роду Anodonta призвели до того, що літературні дані щодо розповсюдження A. cygnea, опубліковані до 1950 р., слід вважати сумнівними. Вони також доречно наголосили на тому, що зроблені раніше описи численних форм анодонт часто не містять інформації, яка б дозволяла віднести ці форми до A. cygnea або A. anatina. Це повністю підтвердили результати проведеної нами ревізії фондової колекції перлівницевих ДПМ НАНУ [Гураль-Сверлова, Гураль, 2009]. Так, значна частина матеріалів, визначених наприкінці XIX ст. відомим галицьким малакологом Й.Бонковським [Bąkowski, 1891] як Anodonta mutabilis var. cygnea, а також частина мушель з визначенням A. mutabilis var. cellensis насправді належать A. anatina.

У визначнику В.І.Жадіна [1952], котрим до цього часу продовжують користуватися викладачі та студенти вищих навчальних закладів України та інших країн колишнього СРСР, види роду Anodonta пропонують визначати переважно на підставі максимальних розмірів мушлі та відносної віддаленості верхівок від переднього краю мушлі. Використання першої ознаки досить проблематично, особливо для молодих молюсків. Друга характеристика досить мінлива навіть у межах одного виду. Верхівкова скульптура згадується В.І.Жадіним [1952] лише в описах видів, але дуже схематично.

А.П.Стадниченко [1984] надає верхівковій скульптурі вирішальне значення для диференціації підродів Anodonta і Colleopterum, які у класичній системі перлівницевих відповідають поліморфним видам A. cygnea та A. anatina (див. розділ "Вступ"). Проте вона вважає обов’язковою ознакою A. anatina вигнутість валиків верхівкової скульптури в напрямку до верхівки. Можливо, це формулювання запозичене з ранньої роботи Я.І.Старобогатова [1977]. Ми вважаємо, що воно залишає можливість помилкового визначення деяких екземплярів A. anatina як A. cygnea [Гураль-Сверлова, Гураль, 2009].

Аналіз виданих пізніше визначників [Старобогатов и др., 2004; Glöer, Meier-Brook, 1998; Piechocki, Dyduch-Falniowska, 1993] і колекційних матеріалів ДПМ НАНУ дозволив нам сформулювати відмінності верхівкової скульптури двох видів Anodonta наступним чином [Гураль-Сверлова, Гураль, 2009]:

  1. 1) в A. cygnea верхівкова скульптура представлена досить делікатними концентричними валиками, інколи дещо хвилястими, які проходять паралельно лініям приросту стулок [Glöer, Meier-Brook, 1998; Piechocki, Dyduch-Falniowska, 1993] і переважно не досягають верхнього краю мушлі [Piechocki, Dyduch-Falniowska, 1993];
  2. 2) в A. anatina досить грубі валики проходять майже прямо або злегка вигинаються в напрямку до верхівки [Старобогатов и др., 2004], при цьому вони перетинають лінії приросту [Glöer, Meier-Brook, 1998; Piechocki, Dyduch-Falniowska, 1993] і помітно не доходять до верхнього краю стулок [Старобогатов и др., 2004; Piechocki, Dyduch-Falniowska, 1993].

До аналогічних висновків дійшла також група житомирських малакологів [Янович та ін., 2010а]. Наочні схематичні зображення верхівкової скульптури обох видів можна знайти у визначниках [Старобогатов и др., 2004; Piechocki, Dyduch-Falniowska, 1993], а відповідні фотографії – у статтях [Гураль-Сверлова, Гураль, 2009; Янович та ін., 2010а].

Макушечная скульптура Anodonta cygnea (A) и Anodonta anatina

Верхівкова скульптура Anodonta cygnea (A) та Anodonta anatina (B). Цифрами позначено: 1 – випрямлений валик; 2 – концентричний валик; 3 – лінії приросту стулки. Інвентарні номери показаних матеріалів: A – B243, B – B284.

Однак у молюсків старшого віку поверхня мушель у районі верхівок найчастіше еродована, що унеможливлює використання при їх визначенні верхівкової скульптури та одночасно змушує шукати інші діагностичні ознаки. Такою простою і водночас надійною ознакою для диференціації A. cygnea та A. anatina може слугувати відносна товщина різних ділянок стулки [Glöer, Meier-Brook, 1998; Piechocki, Dyduch-Falniowska, 1993]. На жаль, до останнього часу на неї практично не звертали уваги східноєвропейські малакологи [Стадниченко, 1984; Старобогатов, 1977; Старобогатов и др., 2004]. В A. cygnea стулки найчастіше тонкостінні, у великих екземплярів інколи потовщені, але їх товщина завжди рівномірна. В A. anatina в більшості випадків є добре помітне потовщення в передньо-вентральній частині стулок [Glöer, Meier-Brook, 1998; Piechocki, Dyduch-Falniowska, 1993]. Часто це потовщення можна відрізнити також по світлішому (білому) забарвленні внутрішньої поверхні стулки [Гураль-Сверлова, Гураль, 2009].

Оскільки мушлі A. cygnea в більшості випадків залишаються тонкостінними, на них добре помітні лінії приросту – не лише із зовнішнього, але також із внутрішнього боку стулок, що надає їм зморшкуватого вигляду [Янович та ін., 2010а]. В A. anatina лінії приросту можуть залишатися добре помітними зсередини лише в задній, відносно тонкій частині стулок. А по мірі потовщення стулок вони поступово згладжуються й там.

Внутрішня поверхня стулок Anodonta cygnea (A, B) та Anodonta anatina (C, D). Стрілками позначено потовщені ділянки стулок у A. anatina.

Внутрішня поверхня стулок Anodonta cygnea (A, B) та Anodonta anatina (C, D). Стрілками позначено потовщені ділянки стулок у A. anatina. Інвентарні номери показаних матеріалів: A – B647, B – B247, C – В207, D – В271.

Описані вище ознаки (відносна товщина різних ділянок стулки, чіткість ліній приросту на її внутрішній поверхні) не придатні для визначення занадто молодих молюсків. Адже в молодих особин A. anatina стулки спочатку рівномірно тонкі [Гураль-Сверлова, Гураль, 2009]. Однак такі екземпляри в більшості випадків легко відрізнити від A. cygnea по ще не еродованій верхівковій скульптурі (див. вище) та добре вираженому крилу (детальніше див. у розділі щодо діагностики A. anatina).Розмірна характеристика виду
Anodonta cygnea (Linnaeus, 1758)

Максимальна довжина мушлі за даними різних авторів

[Жадин, 1952]
[Стадниченко, 1984]
[Glöer, Meier-Brook, 1998]