Живородка річкова - Viviparus viviparus


Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758)