Основні колектори малакологічного фонду
Державного природознавчого музею НАН України

Кінець XIX ст.

Бонковський Йозеф (24.12.1848 р., с. Залісся біля Янова, тепер смт Івано-Франкове Львівської обл. – 26.07.1887 р., м. Львів), галицький малаколог, з робіт якого розпочалося систематичне дослідження наземної та прісноводної малакофауни тих територій на заході України, які зараз входять до складу Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської областей. Навчався на філософському відділенні Львівського університету. У 1878-1882 рр. працював шкільним вчителем у Жешуві, а потім у Львові, у 1882 р. був переведений до вчительської семінарії. Починаючи з 1878 р., майже щорічно збирав матеріали в різних куточках Галичини за дорученням Фізіографічної комісії Краківської Академії наук. У 1885 р. збори Й.Бонковського були придбані музеєм, а сам дослідник приступив до опрацювання нагромаджених у музеї малакологічних матеріалів. Результатом цієї роботи став перший каталог малакологічної колекції музею (1891 р.), після смерті Й.Бонковського завершений та впорядкований Мар’яном Алоїзом Ломницьким.
Детальніше про життя та малакологічну діяльність Й.Бонковського.
Окремі збори дослідника.


Перша половина ХХ ст.

Полянський Юрій Іванович (6.03.1892 р., с. Жовтанці, нині Кам'янко-Бузького р-ну Львівської обл. – 19.07.1975 р., м. Буенос-Айрес, Аргентина), український геолог, географ і археолог. Навчався на математично-природничому відділенні Віденського, а згодом – Львівського університету, який закінчив у 1914 р. У 1940-1941 рр. був директором музею. Після другої світової війни проживав на еміграції в Австрії та Німеччині, а з 1947 р. – в Аргентині. У процесі своїх наукових досліджень збирав не лише викопних (плейстоценових), а й рецентних молюсків. Серед його зборів, які зберігаються в малакологічному фонді музею, особливу історичну та наукову цінність мають матеріали з Волинського Полісся, які фактично започаткували вивчення наземної та прісноводної малакофауни цієї території.
Окремі збори дослідника.

Січ Адольф, малаколог. На початку ХХ ст. зібрав досить велику кількість матеріалів, які зберігаються зараз у малакологічному фонді музею. Проте місця його зборів практично дублюють колекцію Й.Бонковського: околиці Львова, кілька пунктів у межах Івано-Франківської області, Татри в Польщі. Окремі збори дослідника.


Середина ХХ ст.

Здун Всеволод Ілліч (30.12.1907 р., с. Пригоріле Люблінського воєводства – 22.05.1999 р., м. Львів), д.б.н. (1962), український паразитолог і малаколог. У 1936 р. закінчив математично-природничий факультет Варшавського університету імені Юзефа Пілсудського. У 1945 р. переїхав з Польщі на Волинь, а потім до Львова. У 1946-1951 рр. працював у музеї на посаді молодшого наукового співробітника. У малакологічному фонді зберігається зараз незначна частина зборів цього дослідника, більша частина з яких знаходиться в Зоологічному музеї Львівського національного університету ім. Івана Франка. У музеї залишилися майже виключно черепашки наземних молюсків родини Clausiliidae, зібрані В.І.Здуном на території Закарпатської області. Незважаючи на відносну невелику кількість цих матеріалів, їх наявність у музейній колекції дозволила перевірити первинні визначення, а також відкоригувати деякі з них (що стосується передусім представників роду Vestia) і спростувати вказівку В.І.Здуна на присутність у Закарпатській області Cochlodina commutata.
Окремі збори дослідника.


Кінець ХХ – початок ХХІ ст.

Гураль-Сверлова Ніна В’ячеславівна (у дівоцтві – Сверлова, нар. 26.10.1970 р., м. Львів), к.б.н. (2001 р.), український малаколог, фахівець з наземних молюсків України, а також популяризатор малакологічних знань (один з авторів Просвітницької інтернет-програми «Молюски»). У 1993 р. закінчила біологічний факультет Львівського національного (тоді – державного) університету ім. Івана Франка. З 1991 р. працює в Державному природознавчому музеї НАН України, де в 1994 р. почала займатися наземними молюсками. З 2000 по 2016 р. була зберігачем малакологічного фонду, з 2017 р. є його куратором. За час своєї роботи в музеї поповнила малакологічний фонд численними зборами наземних, прісноводних і морських молюсків з різних регіонів України, а також з Європейської частини Росії та Вірменії. Крім особистих зборів, змогла залучити до поповнення конхологічних колекцій музею фахівців та аматорів з України та зарубіжжя, що дозволило значно розширити географію фондових зборів.


Гураль Роман Іванович (нар. 14.11.1979 р., смт Оброшине Львівської обл.), к.б.н. (2010 р.), український малаколог, спеціалізується на дослідженні прісноводних молюсків заходу України та їх паразитофауни, також має низку спільних публікацій по наземних молюсках України. Крім наукової роботи, активно займається популяризацією малакологічних знань, у 2012 р. став одним з ініціаторів створення Просвітницької інтернет-програми «Молюски». У 2001 р. закінчив біологічний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка, з того часу працює в Державному природознавчому музеї НАН України. У 2017 р. став зберігачем малакологічного фонду. За час роботи в музеї зібрав та передав до малакологічного фонду численні матеріали по прісноводних і наземних молюсках заходу України та Криму.


Крамаренко Сергій Сергійович (нар. 1.08.1966 р., м. Миколаїв), д.б.н. (2014 р.), український малаколог, головна сфера наукових інтересів – популяційна екологія та популяційна генетика наземних молюсків. У 1991 р. закінчив факультет природничих наук Сімферопольського державного університету. У 1995-2001 рр. працював зоологом-біологом Миколаївської облСЕС, з 2001 р. – доцентом кафедри генетики, годівлі тварин та біотехнології Миколаївського національного аграрного університету. У 2004 р. передав до музею частину своєї колекції черепашок наземних молюсків роду Brephulopsis, зібраної та опрацьованої під час підготовки кандидатської дисертації, захищеної у 1995 р., та подальшої наукової роботи. Передані матеріали демонструють значну внутрішньовидову конхологічну мінливість Brephulopsis cylindrica і B. bidens, а також мінливість конхологічних ознак у зоні гібридизації цих видів. Наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. неодноразово передавав до музею також деякі інші свої збори.
Окремі збори дослідника.


Савчук Софія Петрівна (у дівоцтві – Кирпан, нар. 17.09.1974 р., м. Івано-Франківськ). Закінчила Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка. У 2002-2010 рр. викладала у Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника, зараз працює вчителем біології та керує секцією ботаніки та зоології Малої академії наук Івано-Франківської міської ради. З 2002 р. періодично передавала до музею малакологічні матеріали, зібрані особисто або під час студентських практик. Також неодноразово допомагала співробітникам лабораторії малакології музею під час польових виїздів на територію Івано-Франківської області для проведення наукових досліджень та поповнення малакологічного фонду, що знайшло своє відображення в серії спільних публікацій зі співробітниками лабораторії малакології музею.


Мартинов Володимир Вікторович (нар. 17.08.1965 р., м. Донецьк), к.б.н. (1998 р.), український ентомолог, спеціалізується на дослідженні пластинчастовусих жуків Східної Європи, а також впливу біологічних інвазій на біорізноманіття степової зони Східного Причорномор’я. У 1994 р. закінчив біологічний факультет Донецького національного (тоді – державного) університету, до 2015 р. працював на кафедрі зоології у цій установі. У 2016 р. очолив лабораторію проблем біоінвазій і захисту рослин у Донецькому ботанічному саду. Починаючи з 2005 р., передав до малакологічного фонду значну кількість матеріалів, переважно зі сходу та півдня України, зібраних ним особисто, а також іншими співробітниками та студентами ДНУ. Унаслідок їх опрацювання було суттєво уточнено сучасний видовий склад наземних молюсків степової зони України, описано декілька нових для науки таксонів наземних молюсків (Helicopsis luganica, H. subfilimargo, названий на честь В.В.Мартинова підвид Chondrula tridens martynovi), типові серії яких зберігаються в музеї, а також виявлено низку видів, раніше не відомих для території України.
Окремі збори дослідника.


Мартинов Олександр Володимирович (нар. 20.01.1987 р., м. Донецьк), к.б.н. (2013 р.), український ентомолог, спеціалізується на дослідженні амфібіотичних комах (переважно одноденок, бабок і веснянок) на території України та сусідніх країн. Закінчив біологічний факультет Донецького національного університету. Працює старшим науковим співробітником у відділі зоології Національного науково-природничого музею НАН України. З 2005 р. разом зі своїм батьком – В.В.Мартиновим – періодично передавав до малакологічного фонду музею збори наземних молюсків зі степової зони України. У 2010 р. на його честь було названо новий для науки вид Helicopsis martynovi, типова серія якого зберігається в музеї. У 2014 р. О.В.Мартинов передав до музею свої збори наземних молюсків з Грузії, які дозволили поповнити малакологічний фонд низкою нових для нього видів: Serrulina serrulata, Euxinastra hamata, Elia derasa, Filosa filosa, Quadriplicata subaggesta, Mentissoidea rupicola litotes, Caucasicola raddei, Circassina sp., Hesseola solidior, Caucasotachea calligera, Helix buchi.


Балашов Ігор Олександрович (нар. 29.10.1985 р., м. Київ), к.б.н. (2011 р.), український малаколог, фахівець з наземних молюсків та охорони природи. У 2007 р. закінчив біологічний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка та поступив до аспірантури при Інституті зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, зараз працює на посаді старшого наукового співробітника в цій установі. У 2006 р., ще навчаючись в університеті, передав до малакологічного фонду досить великі колекції черепашок наземних молюсків з Черкаської та Полтавської областей. У подальшому він ще неодноразово передавав до музею цінні конхологічні матеріали з різних регіонів України. Завдяки цьому в музейній колекції наземних молюсків з’явилися такі рідкісні в Україні види, як Truncatellina claustralis, Pupilla pratensis, Vertigo moulinsiana, Oxychilus kobelti.
Окремі збори дослідника.


Романов Геннадій Олексійович (нар. 18.11.1947 р., м. Мурманськ; проживає у м. Хмельницький), у 1970 р. закінчив біологічний факультет Ужгородського державного (тепер – національного) університету. До виходу на пенсію у 2006 р. працював головним технологом у інституті «Укрконд» НВО «Катіон». Увесь вільний час присвячує вивченню природи Хмельницької області, має велику колекцію лускокрилих, збори молюсків (наземних, прісноводних і морських), скам’янілостей. Макро- і мікрофотограф, зібрав у своїй фототеці понад 300 тис. фотографій тварин і рослин.

У 2012-2013 рр. передав до музею свої збори наземних молюсків Хмельницької області – території, раніше майже не представленої у малакологічному фонді. Результати наукового опрацювання переданих матеріалів були використані в оглядовій статті щодо наземної малакофауни Хмельниччини (2013 р.), підготованій у співавторстві з працівниками лабораторії малакології музею та Інституту зоології ім. І.І.Шмальгаузена.


Глеба Василь Миколайович (смт Королеве Закарпатської обл.), орнітолог-аматор, член Українського товариства охорони птахів. Закінчив біологічний факультет Ужгородського національного університету. Починаючи з 2014 р., періодично передавав до музею свої малакологічні збори, переважно із Виноградівського р-ну Закарпатської області, що знайшло відображення у низці спільних наукових публікацій зі співробітниками лабораторії малакології музею.


Амірян Армен (м. Єреван). У 2016 р. передав до музею свої збори наземних і прісноводних молюсків, а також надав цінну допомогу під час поїздки Н.В.Гураль-Сверлової до Вірменії. Це дало змогу суттєво поповнити фондову колекцію наземних молюсків і підготувати декілька спільних наукових публікацій за результатами опрацювання зібраних матеріалів, зокрема опис нового для науки виду Harmozica zangezurica з півдня Вірменії, типові матеріали якого зберігаються в музеї.


Бусел Віктор Анатолійович (нар. 11.12.1978 р.), український орнітолог, фотограф-анімаліст. Працює старшим науковим співробітником у НПП «Великий Луг» (Запорізька обл.). У 2017 р. передав до малакологічного фонду музею численні збори молюсків (переважно наземних) із різних частин Запорізької області, а також деякі матеріали з Миколаївської та Херсонської областей. Передані матеріали не лише суттєво поповнили фондову колекцію наземних молюсків, але й дозволили уточнити сучасний видовий склад і особливості розповсюдження цієї групи безхребетних тварин у центральній частині степової зони України.


Єгоров Роман Вікторович (нар. 25.06.1972 р., м. Москва), російський малаколог і видавець, редактор «Кладовой раковин России». У 1990-1992 рр. навчався на географічному факультеті Московського державного педагогічного інституту. Наукові інтереси стосуються систематики, екології, морфології та еволюції наземних молюсків, з особливою увагою до представників родини Clausiliidae, оперкулятних (Pectinibranchia) наземних молюсків та інтродукованих до Росії видів родини Helicidae. У 2018 р. почав передачу до малакологічного фонду музею власних зборів, які стосуються передусім молюсків-інтродуцентів, зібраних на території Московської області.


Бакуменко Ігор Тимофійович (19.11.1936 р., м. Урумчі, Китай – 7.12.2020 р., м. Львів), кандидат геологічних наук. (1965). У 1959 р. закінчив геологічний факультет Львівського національного університету, після чого тривалий час працював у Новосибірську (1959-1993), а потім – у Львові (1993-2013). З дитинства захопився колекціонуванням черепашок молюсків, переважно морських. Після його смерті удова подарувала колекцію І.Т.Бакуменка Державному природознавчому музею. З деякими екземплярами цієї колекції можна ознайомитися на сторінках електронного фотоальбому. Завдяки цій передачі в малакологічному фонді музею вперше з’явилися черепашки 3 видів наземних, однієї родини (Pinnidae) і 86 видів морських екзотичних молюсків. На жаль, майже усі передані матеріали не мали етикеток з місцями та датами збору, тому вони поповнили матеріали експозиційного призначення в межах науково-допоміжного фонду.
Детальніше про життєвий і науковий шлях І.Т.Бакуменка.