Стара малакологічна література

Цей розділ створений спеціально для старіших публікацій, пов’язаних або з розвитком і науковим опрацюванням малакологічного фонду Державного природознавчого музею НАН України, або з історією вивчення наземних і прісноводних молюсків на заході України. Не секрет, що такі роботи буває складно дістати, а наші відвідувачі відтепер зможуть вільно скачати їх у вигляді pdf. Зрозуміло, що основою цього розділу стали роботи Йозефа Бонковського – ключової фігури як в історії малакологічних досліджень на заході України, так й у формуванні малакологічного фонду нашого музею.

 1. Полянський Ю. Матеріяли до пізнання малякофавни західнього Полісся // Зб. фізіограф. коміс. – Львів: Друкарня Наук. т-ва ім. Шевченка. – 1932. – Вип. 4-5. – С. 83-100.   ( Скачати в pdf [3,2 Mb] )
 2. Bąkowski J. Ślimaki i małże z okolic Strzyżowa, zebrane w r.1876 // Spraw. Kom. Fizyjograf. – Kraków, 1878. – T. 12, Cz. 2. – S. 15-23.   ( Скачати в pdf [2,2 Mb] )
 3. Bąkowski J. Ślimaki i małże zebrane w okolicy nadbużańskiéj koło Kamionki Strumiłowéj w r.1877 // Spraw. Kom. Fizyjograf. – Kraków, 1878. – T. 12, Cz. 2. – S. 23-26.   ( Скачати в pdf [1,7 Mb] )
 4. Bąkowski J. Mięczaki z okolic Bóbrki i Przemyślan // Spraw. Kom. Fizyjograf. – Kraków, 1879. – T. 13, Cz. 2. – S. 130-138.   ( Скачати в pdf [2,4 Mb] )
 5. Bąkowski J. Mięczaki zebrane w r.1879 w okolicy Rzeszowa // Spraw. Kom. Fizyjograf. – Kraków, 1880. – T. 14, Cz. 2. – S. 254-257.   ( Скачати в pdf [1,0 Mb] )
 6. Bąkowski J. Spis mięczaków zebranych na Babiej Górze w r.1879 przez Stefana Stobieckiego // Spraw. Kom. Fizyjograf. – Kraków, 1880. – T. 14, Cz.2. – S. 77-78.   ( Скачати в pdf [1,0 Mb] )
 7. Bąkowski J. Mięczaki zebrane na Podolu w Lipcu i Sierpniu r.1879 // Spraw. Kom. Fizyjograf. – Kraków, 1880. – T. 14, Cz. 2. – S. 62-76.   ( Скачати в pdf [3,5 Mb] )
 8. Bąkowski J. Mięczaki zebrane na Podolu na stepie Pantalichy i w Toutrach w r. 1880 // Spraw. Kom. Fizyjograf. – Kraków, 1881. – T. 15, Cz. 2. – S. 220-232.   ( Скачати в pdf [2,3 Mb] )
 9. Bąkowski J. Mięczaki z okolicy Lwowa, Gródka i Szczerca // Spraw. Kom. Fizyjograf. – Kraków, 1882. – T. 16, Cz. 2. – S. 56-63.   ( Скачати в pdf [2,0 Mb] )
 10. Bąkowski J. Mięczaki zebrane w lipcu i sierpniu w okolicy Kołomyi, Mikuliczyna, Żabiego i na Czarnohorze, oraz ich pionowe w tém pasmie górskiém rozmieszczenie // Spraw. Kom. Fizyjograf. – Kraków, 1882. – T. 16, Cz. 2. – S. 130-140.   ( Скачати в pdf [2,5 Mb] )
 11. Bąkowski J. Mięczaki tatrzańskie // Kosmos. – Lwów, 1883. – T. 8. – S. 13-17.   ( Скачати в pdf [1,3 Mb] )
 12. Bąkowski J. Mięczaki z gór drohobyckich, z okolicy Żurawna i Mikołajowa // Spraw. Kom. Fizyjograf. – Kraków, 1884. – T. 18, Cz. 2. – S. 93-98.   ( Скачати в pdf [1,7 Mb] )
 13. Bąkowski J. Mięczaki galicyjskie // Kosmos. – Lwów, 1884. – T. 9. – S. 190-197, 275-283, 376-391, 477-490, 604-611, 680-697, 761-789.   ( Скачати в pdf [20,7 Mb] )
 14. Bąkowski J. Mięczaki (Mollusca) – Lwów: Wyd-wo Muzeum im. Dzieduszyckich, 1891. – 264 s.   ( Скачати в pdf [50,6 Mb] )
 15. Jachno J. Materyaly do fauny malakozoologicznéj Galicyjskiéj. – Kraków, 1870. – 104 s.   ( Скачати в pdf [40,3 Mb] )
Стара література