Публікації співробітників лабораторії малакології Державного природознавчого музею НАН України по музеології

Робота у природничому музеї не обмежується вивченням однієї систематичної групи тварин або рослин. Тому у цьому підрозділі ми вирішили об'єднати тексти, пов'язані з різними аспектами музейної роботи: комплектуванням і обліком фондів, еспозиційною та популяризаторською діяльністю, застосуванням інформаційних технологій тощо.

Климишин О.С., Гураль Р.І. Діджиталізація музейної діяльності

Завданням баз даних (надалі у тексті БД) впервинному вигляді єнакопичення, зберігання та подальше забезпечення оперативного доступу доінформації, яка у них зберігається. Слід відмітити, що під терміном інформаціямається на увазі не лише текстова інформація, але й бінарна (у виглядізображень, звуків тощо). Зрештою, жодна із загальновживаних на даний час БДне накладають жодних обмежень на тип даних, що у них зберігається [1, 2].

Читати далі ... інформатизація музеїв, діджиталізація музейної роботи, IT технології в музеї

Гураль Р.І. Віртуальне експонування музейних предметів – мета і форми

Головним завданням музейних установ, не зважаючи на їх спеціалізацію чи який зараз рік на дворі, це в першу чергу накопичення музейних експонатів, з метою їх збереження, вивчення та подальша їх демонстрація відвідувачам установи. З самого виникнення музеїв, як таких, форма представлення експонатів практично не змінилась. Як правило, музей представляє собою спеціалізоване приміщення, за винятком музеїв під відкритим небом, у якому у вигляді експозиції чи тимчасових виставок представлені для широкої публіки музейні експонати.

Читати далі ... експозиція, наземні, прісноводні, морські молюски, молюски на експозиції

Гураль-Сверлова Н. Побудова малакологічної частини експозиції: підходи та проблеми

Основна роль музею природничого профілю це накопичення і збереження музейних предметів, з метою їх подальшого демонстрування в вигляді експонатів на виставках, експозиціях тощо. І тут виникає головна проблема, коли кількість збережених музейних предметів перевищить певну "критичну масу", в першу чергу постає проблема їх обліку, а в подальшому і простого доступу до них.

Читати далі ... експозиція, наземні, прісноводні, морські молюски, молюски на експозиції

Гураль Р. Зоологічні бази даних Державного природознавчого музею НАН України

Основна роль музею природничого профілю це накопичення і збереження музейних предметів, з метою їх подальшого демонстрування в вигляді експонатів на виставках, експозиціях тощо. І тут виникає головна проблема, коли кількість збережених музейних предметів перевищить певну "критичну масу", в першу чергу постає проблема їх обліку, а в подальшому і простого доступу до них.

Читати далі ... музеї, фондові колекції, системи обліку музейних предметів, бази даних

Гураль Р.І. Мобільні аплікації – сполучна ланка між природничими музеями і вищою школою

Роль музейних установ, незважаючи на їх профіль це в першу чергу накопичення і збереження інформації, про певні об’єкти, в часовому вимірі, представлені в вигляді музейних експонатів. Якщо ми говоримо про природничі музеї, їх роль зберегти, відомості про об’єкти живої і неживої природи. Іншою, не менш важливою роллю музеїв є ознайомлення відвідувачів з музейними предметами, які зберігаються в його стінах. Дуже важливим є форма представлення експонатів, просто виставити їх в шафи або вітрини, прикріпивши до них етикетки, на даний час вже не достатньо. Слід включати в структуру експозиції інтерактивні елементи, мультимедійні пристрої.

Читати далі ... музеї, популяризація природничих знань, мобільні аплікації

Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Скринсейвери як форма ненав'язливої освіти

Пошуки нових форм експозиційної та музейно-освітньої діяльності [1] в 2012 р. привели працівників лабораторії малакології Державного природозначого музею НАН України до створення окремого музейного освітнього проекту під назвою "Просвітницька інтернет-програма “Моллюски” [3].

Читати далі ... скринсейвери, просвітницька діяльність, освіта

Гураль Р.І. Новітні технології у музейній справі

Музейні установи не зважаючи на свій тип, в усі роки виконували в суспільстві роль своєрідних сховищ інформації, представленої у вигляді різноманітних за типом музейних предметів. Головним їх завданням було не лише ознайомлення максимальної кількості людей з експонатами, які зберігаються у стінах, а представити, їх в такому світлі, щоб відвідувач почерпнув максимум корисної інформації про нього. І тут виникають дві основні проблеми: як при обмеженому музейному просторі ефективно розмістити експонати і як максимально довго затримати біля них відвідувачів, щоб відвідини музею не перетворювалося на спринт по експозиції.

Читати далі ... інформаційні технології, музей, нові форми експонування

Гураль Р.І. Специфіка музейних баз даних

Визначальна роль музею, незалежно від його профілю і розміру, це залучення відвідувачів музейної установи до захопливого світу науки, в найбільш простій формі. Але мало, хто з відвідувачів знає, що за постійно діючими експозиціями та тимчасовими виставками стоїть кропітка робота великої кількості людей, які перед експонуванням музейних предметів, провели цілий ряд складних і часозатратних операцій із кожним з ним. Однієї з них систематизація і каталогізація експонатів, які зберігаються в фондосховищах музею.

Читати далі ... бази даних, СУБД, музейні бази даних

Гураль Р.І. Електронні видання - перспективна форма популяризації природничих знань

Результати природничих досліджень нерідко залишаються нецікавими та незрозумілими для неспеціалістів, оскільки для їх оцінки потрібно володіти певною кваліфікацією в даній галузі науки. У цьому випадку на перше місце виходить популяризація отриманих результатів шляхом створення такого продукту, який би зміг, з одного боку, у зрозумілій і цікавій формі донести до неспеціаліста певну інформацію з галузі природничих знань, а з іншого, зберегти науковий зміст, будучи при цьому зрозумілим і простим.

Читати далі ... електронні видання, популяризація природничих знань

Гураль Р.І., Гураль-Сверлова Н.В. Просвітницька інтернет-програма "Молюски": досвід перших 20 місяців роботи та перспективи подальшого розвитку

Новітні інформаційні технології невпинно проникають в усі галузі нашого життя. Не можуть залишитися осторонь й музейні установи, адже технічний прогрес дозволяє не лише покращити рівень різних напрямків традиційної музейної діяльності (наукової, фондової, експозиційної, освітньої), але й об’єднати їх у нових формах [3], зробити численні матеріали, зібрані у фондосховищах, дійсно національним і навіть загальнолюдським надбанням [4]. У пошуках такої об’єднуючої та водночас інноваційної форми музейної діяльності лабораторією малакології Державного природознавчого музею НАН України в 2012 р. було розроблено та успішно впроваджено у свою повсякденну роботу Просвітницьку інтернет-програму "Молюски" ...

Читати далі ... молюски, популяризація природничих знань, музейні колекції

Гураль Р.І. Місце інформаційних технологій в сучасних музеях

Протягом усього свого життя людина перебуває у постійному контакті з інформацією. Протягом останніх років, її кількість, яка діє на конкретну особу за певний період часу постійно зростає. Значною мірою до цього долучився інтенсивний розвиток інформаційних технологій в першу чергу і спрощення доступу до інформації, пов'язаний з інтенсивним розвитком мережі Інтернет.

Читати далі ... просвітницька програма, музеї, музейна експозиція

Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Просвітницька інтернет-програма як шлях дистанційної взаємодії музею та загальноосвітніх шкіл

Будь-який великий музей – це не лише зібрання накопичених у ньому цінностей. Необхідність їх належного зберігання, наукового опрацювання, грамотного експонування вимагає присутності фахівців, не лише знайомих із загальними аспектами музейної діяльності, але й не рідко досить вузько спеціалізованих на певних темах або об’єктах. Поєднання висококваліфікованих кадрів і багатих фондових зібрань може стати запорукою успішної просвітницької діяльності.

Читати далі ... просвітницька програма, музеї, музейна експозиція

Гураль Р.І. Місце і роль сервера в повсякденній роботі музею

Музеї, не зважаючи на свій профіль, завжди виконували двояку функцію. З одного боку вони зберігали у своїх збірках упорядковану інформацію про певні об'єкти у вигляді експонатів, а з іншого боку виконували навчальну функцію, оскільки надавали можливість відвідувачам отримувати інформацію, відвідуючи виставки чи постійно діючі експозиції. Зазвичай такі форми експонування мають певні обмеження, які викликані тим, що вони існують в реальному світі. До певного періоду часу, ці обмеження неможливо було обійти. Все змінилося в період масової комп'ютеризації, яка поступово еволюціонувала в глобальну інформаційну мережу.

Читати далі ... музейні установи, музейні сайти, сервера

Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Просвітницька інтернет-програма як нова форма освітньої та експозиційної діяльності музею

Будь-який великий музей стикається з проблемою суттєвої диспропорції об’єму своїх фондових зібрань і можливостями експозиційного використання накопичених у них матеріалів. Ситуацію не може кардинально покращити ані періодичне оновлення постійно діючих експозицій, ані проведення тимчасових тематичних виставок у стінах музею, ані пошук додаткових експозиційних площ поза його межами.

Читати далі ... колекції молюсків, музейні каталоги, просвітницька програма

Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И. Государственный природоведческий музей НАН Украины и популяризация малакологических знаний

Моллюски – большая и интересная группа беспозвоночных животных. Многие их виды обладают достаточно прочной наружной раковиной, обычно не требующей для своего многолетнего хранения специальных методов консервации (за исключением, например, растрескивающихся раковин некоторых перловицевых Unionidae), не страдающей

Читати далі ... молюски, експонування, просвітницька програма, популяризація знань

Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Можливості використання Просвітницької інтернет-програми “Молюски” в навчальному процесі

Традиційно склалося так, що навіть у курсах зоології безхребетних, які читають на біологічних факультетах вищих навчальних закладів, при вивченні типу Mollusca головну увагу приділяють морським молюскам, і навіть серед них – екзотичним видам, які не зустрічаються на території України. Та сама проблема стосується шкільного курсу зоології, методичної літератури для вчителів, українсько- та російськомовної науково-популярної літератури по зоології.

Читати далі ... молюски, експонування, просвітницька програма, популяризація знань

Гураль Р.І. Портал Державного природознавчого музею НАН України у мережі Інтернет

Всезагальне проникнення інформаційних технологій у повсякденне життя, торкнулися і музейних установ. Цей процес проявляється в першу чергу у загальній інформатизації внутрішньомузейних процесів та створення веб представництв організацій у в мережі Інтернет (надалі у тексті – мережі) [1]. Більш детальніше різні етапи інформатизації та поетапного запровадження новітніх технологій у повсякденне життя музею та про технічні аспекти створення програм такого типу та їх подальшої інтеграції в наявне ...

Читати далі ... природничі музеї, сайти, представництво в інтернеті

Климишин О.С., Гураль Р.І., Інкін Є.Д. Бази даних музейної інформації

Завданням баз даних (надалі у тексті БД) в первинному вигляді є накопичення, зберігання та подальше забезпечення оперативного доступу до інформації, яка у ній зберігається. Слід відмітити, що під терміном інформація, мається на увазі не лише текстова інформація, але й бінарна (у вигляді зображень, звуків тощо). Зрештою, жодна із загальновживаних на даний час БД ...

Читати далі ... природничі музеї, бази даних, гербарій судинних рослин

Гураль-Сверлова Н.В. Малакологічний фонд Державного природознавчого музею НАН України: минуле, сьогодення та майбутнє

Малакологічний фонд Державного природознавчого музею НАН України є однією з найбільших і найстаріших конхологічних колекцій України. Зібрані у ньому матеріали охоплюють часовий період від другої половини ХІХ до початку ХХІ ст. Початкові етапи формування малакологічного фонду нерозривно пов’язані з ім’ям відомого польського малаколога Й. Бонковський (1848-1887). Матеріали, зібрані або лише опрацьовані цим дослідником, досі становлять значну частку фондових зборів. У першій половині – середині ХХ ст. малакологічна колекція музею поповнилася окремими зборами таких дослідників, як А. Січ, Ю. Полянський, В.І. Здун. На жаль, збори останнього ...

Читати далі ... колекції молюсків, малакологічний фонд ДПМ НАНУ

Гураль Р.І. Нові форми просвітницької діяльності природничих музеїв

Природничі музеї, крім функцій накопичення і збереження експонатів в своїх колекціях виконують також надзвичайну важливу роль – просвітницьку. Оскільки саме у музейних стінах широкий загал відвідувачів може ознайомитися з усім різноманіттям навколишнього середовища.

Читати далі ... природничі музеї, просвітницька діяльність

Климишин О.С., Гураль Р.І. Електронні бази даних природничомузейної інформації

Природничі музеї здійснюють як комплектування, облік, зберігання, вивчення та популяризацію природних об'єктів у вигляді натуралій (музейних предметів), так і накопичення, облік, зберігання у вигляді баз даних (БД), наукове опрацювання та поширення інформації про природні об'єкти, процеси та явища.

Читати далі ... природничі музеї, бази даних, гербарій судинних рослин

Гураль Р.И. Музейные базы данных. Плюсы и минусы их использования

Музеи во все времена были уникальными учреждениями. С их помощь удавалось объединить прошлое с настоящим, а в отдельных случаях, и заглянуть в предполагаемое будущее. Как правило, они возникают на основе небольших сборов схожих за тематикой или происхождением предметов, которые интересуют основателя

Читати далі ... природничі музеї, бази даних

Гураль Р.І. База даних Гербарій судинних рослин LWS Державного природознавчого музею НАН України

Гербарій судинних рослин Державного природознавчого музею НАН України внесений у міжнародні каталоги під індексом LWS, почав формуватися з 1832 р. Найстаріші збори наявні у гербарії датуються 1807 і 1811 рр. У 1940 р. гербарій поповнився за рахунок ботанічних колекцій природничого відділу Наукового товариства ім. Шевченка (НТШ). Більшість зразків гербарію зібрані на території заходу України, переважно в Карпатах, частина зборів стосується інших регіонів України, а

Читати далі ... природничі музеї, бази даних, гербарій судинних рослин LWS

Гураль Р.І. Автоматизація музейної роботи

Переважна більшість музейних установ розпочинали свою діяльність, як приватні збірки одного або декількох природослідників, які згодом по якісним і кількісним ознакам набували рівня музейної установи, з усіма типовими атрибутами: великим різноманіттям матеріалів до зберігання тощо. Як правило, на перших етапах формування музею проблем з організацією системи ефективного обліку і опрацювання об'єктів

Читати далі ... музеї, системи обліку музейних предметів, СУБД

Гураль Р.І. Основні напрямки розвитку інформаційної структури музеїв

В різні періоди часу головна роль музейних установ, будь-якого профілю було ознайомлення відвідувачів з об'єктами музейного зберігання, відвідуючи експозиції, виставки у цій установі. Проте, значне здешевлення комп'ютерної техніки та інтенсивний розвиток глобальної мережі Internet

Читати далі ... інформаційна структура музеїв, музейні сайти

Гураль Р.И. Мультимедийные технологии в работе музеев

Музеи во все времена выступали в качестве своеобразной прослойки между разными временами (касательно исторических, этнографических) или природой и посетителем. Поэтому главное их задание любыми средствами донести к сознанию посетителя выставки, экспозиции некоторую информацию. Этот процесс, как правило, происходит путем ознакомление посетителя со статическими объектами музейного хранения. После двух-трех залов экспозиции обычный человек устает и перестает воспринимать информацию, особенно если она перенасыщена специальными терминами,

Читати далі ... музеї, мультимедійні технології, експозиція

Гураль Р.І. Новітні інформаційні технології у роботі музеїв (на прикладі сайту Державного природознавчого музею НАН України)

Головна роль музейних установ будь-якого профілю – донесення певної інформації до відвідувачів всіма можливими та доступними засобами. До настання ери загальної інформатизації ці засоби часто були досить обмеженими і вимагали безпосереднього контакту з кожним відвідувачем. Проте інтенсивний інформаційних технологій (надалі у тексті ІТ) передбачає якісно нові взаємовідносини в системі "відвідувач-музей".

Читати далі ... музеї, музейні сайти

Гураль Р.І. Особливості створення та функціонування музейних баз даних

Перед будь-якою музейною установою рано чи пізно постає проблема щодо ведення, систематизації та обліку предметів, що зберігаються у їх стінах. Раніше ця проблема вирішувалась шляхом складання або рукописних книг, або карток (паспортів) обліку на кожну одиницю зберігання. Але як показав час їх ведення забирає вже занадто багато часу в відповідального за облік працівника та пошук потрібних записів забирає надто багато часу. Здавалось б, масове впровадження комп’ютерної техніки в музейні установи мало б покращити ситуацію з обліком і веденням картотек, але ситуація в окремих випадках навіть погіршилась, судячи по публікаціям

Читати далі ... музеї, музейні бази даних, MicrosoftAcces

Сверлова Н.В. Современная стратегия комплектования малакологических коллекций Государственного природоведческого музея

Начиная с XIX в., комплектование малакологических коллекций музея носило преимущественно региональный характер. До сих пор основой малакологического фонда остается коллекция наземных и пресноводных моллюсков Галиции, упорядоченная и частично собранная известным польским малакологом Йозефом Бонковським (1848–1887). Основная часть материалов этой коллекции была собрана на территории современных Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей.

Читати далі ... колекція молюсків, стратегія комплектування

Гураль Р.І. База даних малакологічного фонду Державного природознавчого музею НАН України

У 1998 – 2005 рр. у Державному природознавчому музеї було проведено наукове опрацювання і переінвентаризацію малакологічних матеріалів основного фонду. У процесі роботи виникло питання щодо створення системи централізованого зберігання і подальшого опрацювання отриманих даних в електронному вигляді. Розглянувши декілька варіантів щодо побудови бази даних (надалі у тексті БД), було вирішено створити її на основі Microsoft Access, що входить до складу прикладного пакету Microsoft Office. За основу структури первинних таблиць були взяті, з деякими змінами, стандартні інвентаризаційні картки, які складаються на кожну одиницю зберігання.

Читати далі ... музейні бази даних, молюски, MicrosoftAcces

Чорнобай Ю.М., Гураль Р.І. Особливості використання уніфікованих програм у створенні бази даних колекції молюсків

Антропогенний вплив на природні екосистеми призводить до значних структурних змін та може супроводжуватись зникненням окремих видів рослин і тварин. З метою збереження чи повернення екосистеми до попереднього (природного) стану потрібно проводити довготривалі спостереження (моніторинг) за зміною умов навколишнього середовища та видовим складом біоти [1]. Невід'ємною частиною таких досліджень є порівняння змін у видовому складі живих організмів на досліджуваній території за певний відрізок часу. З наукової точки зору використання матеріалів колекції є більш виправданими, у порівнянні з вивченням літературних джерел.

Читати далі ... музейні бази даних, молюски, MicrosoftAcces

Сверлова Н.В. Можливості експозиційного використання наземних молюсків вітчизняної фауни

Наземні молюски вітчизняної фауни є надзвичайно сприятливим матеріалом для створення різнопланових музейних експозицій. Проте оформлення таких експозицій на належному науковому рівні та з достатнім рівнем атрактивності може бути ускладненим навіть для зоолога, який не спеціалізується на вивченні саме цієї групи безхребетних тварин. Дана робота містить практичні рекомендації щодо можливого експозиційного використання наземних молюсків фауни України. Вона базується на критичному аналізі малакологічних експозицій у деяких природничих музеях України, Росії та Німеччини, а також на власних уявленнях автора щодо можливих форм експонування молюсків.

Читати далі ... наземні молюски, експонування, музейні колекції