Бібліографія: Гураль Р.І. Нові форми просвітницької діяльності природничих музеїв // Зб. доп. ІІ Міжн. наук.-практ. конф. "Сучасні аспекти природничої музеології" (Київ–Канів, 11–14 вересня 2012 р.). – 2012. – С.123-124.

Нові форми просвітницької діяльності природничих музеїв

Природничі музеї, крім функцій накопичення і збереження експонатів в своїх колекціях виконують також надзвичайну важливу роль – просвітницьку. Оскільки саме у музейних стінах широкий загал відвідувачів може ознайомитися з усім різноманіттям навколишнього середовища. Але процес проникнення інформаційних технологій в усі сфери життя, вплинув також і на діяльність музеїв. В результаті чого у більшості музеїв появились свої сайти, які присвячені поточній діяльності організації, діючим виставкам, структурі підрозділів тощо. Це вірне рішення, оскільки більшість потенційних відвідувачів музею, перед тим, як особисто відвідати музей особисто, шукають інформацію про нього в мережі Інтернет. Але головна відмінність музейних сайтів, від решти сайтів представлених в мережі, їх відносна статичність. Тобто, заходячи кожний раз на сайт установи, прагне отримати нову інформацію. Досягнути цього можна шляхом добавлення в структуру сайту окремих динамічних розділів, за своїм типом найбільш схожих до блогів, що будуть наповнюватися новою інформацією, зусиллями зацікавлених працівників установи. При цьому знімаються будь-які обмеження на тип інформації. Вона може бути представлена в текстовому форматі, крім того у цьому структурі цього розділу можна передбачити фото- і відео галереї тощо. Виходячи з вищенаведених міркувань, і було започатковано просвітницьку інтернет-програму "Молюски", на базі порталу Державного природознавчого музею НАН України (http://museum.lviv.net). Підставою для створення цього проекту є надзвичайно слабка представленість прісноводних і особливо наземних молюсків вітчизняної фауни в навчальній і науково-популярній літературі, а також багатий малакологічний фонд ДПМ, матеріали якого дадуть змогу наочно продемонструвати не лише зовнішній вигляд черепашок різних видів, але й значну внутрішньовидову мінливість багатьох ознак. ПІП "Молюски" буде зорієнтована на різні верстви населення: від школярів до науковців. У початковому варіанті програми буде представлено такі розділи:

  1. анотована фотогалерея "Наземні молюски України: у природі та фондовій колекції Державного природознавчого музею НАН України";
  2. "Дітям – про молюсків" (короткі ілюстровані розповіді про найцікавіших представників малакофауни України та світу);
  3. "Наукові публікації лабораторії малакології ДПМ".

Зокрема, з відкриттям постійної експозиції планується відкриття рубрики "Молюски на експозиції", де можна буде отримати детальнішу інформацію про окремі види (або зразки), представлені на діючій експозиції. Матеріали представлені у розділі "Дітям – про молюсків", будуть також продубльовані у вигляді готових до друку файлів в форматі pdf, з кольоровою обкладинкою. Це дасть змогу відвідувачам, отримати безоплатну паперову копію зв'язаних матеріалів. Крім цього, окремі розділи, такі як фотогалереї в подальшому можуть бути представлені для перегляду в офлайн режимі, на носіях інформації у вигляді мультимедійних програм.

Наступним кроком до популяризації знань про природу музейними установами, є створення спеціалізованих програм для мобільних платформ (смартфонів, планшетів) і подальше їх поширення в спеціалізованих магазинах.