Про музей

Наша інтернет-програма є передусім програмою музейною. Вона не була б можливою без багатих фондових матеріалів Державного природознавчого музею НАН України, розташованого в місті Львові. Тому ми вирішили зробити окремий розділ та розмістити у ньому деякі публікації про сам музей, у першу чергу – випущені в різний час путівники. Порівнюючи їх, можна побачити, як поступово змінювався наш музей.

Fuhrer durch das grafkich Dzieduszyckische Museum in Lemberg

Führer durch das gräflich Dzieduszyckische Museum in Lemberg. – Lemberg, 1896. – 234s.

Скачати путівник в pdf (43,0 Mб)

Львівський науково-природознавчий музей. Путівник.

Балабай П.П., Загайкевич І.К., Кулаківська О.П. і ін. Львівський науково-природознавчий музей. Путівник. – Львів, 1957. / Відп. ред. Татаринов К.А. – 15с.

Скачати путівник в pdf (7,0 Mб)

Государственный природоведческий музей. Путеводитель.

Билинкевич Т.Д., Загайкевич И.К., Казаков В.И. и др. Государственный природоведческий музей. Путеводитель. – Львов, 1982. / Отв. ред. Сергиенко М.И. – 120с.

Скачати путівник в pdf (15,0 Mб)