Бібліографія: Гураль Р.І. Віртуальне експонування музейних предметів – мета і форми // Всеукр. наук.- практ. Iнтернет-конференція "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку". (16-20 березня 2015 року, м. Черкаси). – 2015. – С. 189-190.

Віртуальне експонування музейних предметів – мета і форми

Головним завданням музейних установ, не зважаючи на їх спеціалізацію чи який зараз рік на дворі, це в першу чергу накопичення музейних експонатів, з метою їх збереження, вивчення та подальша їх демонстрація відвідувачам установи. З самого виникнення музеїв, як таких, форма представлення експонатів практично не змінилась. Як правило, музей представляє собою спеціалізоване приміщення, за винятком музеїв під відкритим небом, у якому у вигляді експозиції чи тимчасових виставок представлені для широкої публіки музейні експонати. Розвиток технічних засобів покращував рівень представленості, збільшував рівень репрезентативності представлених експонатів, але залишалась одна невирішена проблема, не зважаючи на тип музею, в один момент часу не можна представити широкій публіці всі експонати, які зберігаються у сховищах на даний час. Як правило демонструється лише їх невелика кількість, і пов'язано це в першу чергу з обмеженням на площі виставкових залів, які звичайно обмежені. На жаль обійти цю проблему частково можна лише, поступовим їх збільшенням та постійною ротацією музейних предметів. Що надзвичайно обтяжливо, як фінансово так в трудомістко.

Вихід з цього положення з'явився, завдяки науково-технічному прогресу, що спричинив інтенсивний розвиток комп'ютерної і мобільної техніки, та її поступове значне здешевлення, що спричинило масове їх поширення в різних категорій населення. Другим фактором, став бурхливий розвиток інтернету, та його проникнення в усі сфери життя. Додатковим поштовхом також стала поява мобільних пристроїв, які значно спростили взаємодію користувачів пристроїв з інтерфейсом мобільних операційних систем, побудованих на принципі тактильної взаємодії з пристроєм. Додатковим поштовхом став розвиток мобільного інтернет–зв'язку 3 і 4 поколінь, який надав доступ користувачам до значного за розмірами контенту мережі.

Музейні установи, в плані застосування новітніх технологій, часто залишалися ортодоксами, і залучали їх, як правило із значним запізненням. Частково це можна пояснити особливостями їх фінансування, оскільки музейні установи у своїй більшості є дотаційними організаціями, частково специфікою музейної роботи.

Проте використання новітніх технологій, в безпосередній експозиційній діяльності, музею відкриває нові горизонти, щодо експонування музейних предметів, які зберігаються у його стінах [2]. І головним аргументом використання новітніх технологій у демонструванні музейних експонатів, значне зменшення фінансових і часових затрат, затрачених на підготовку об'єктів для віртуального експонування, при цьому ми не обмежені площами експозиційних залів, єдине обмеження це розмір на сервері під мультимедійні файли.

В попередній публікації, було розглянуто можливості віртуального експонування музейних предметів на прикладі сайту освітнього проекту Просвітницька інтернет-програма "Молюски" [2]. Крім банального створення віртуальних колекцій, представлених у вигляді фото- або відеоматеріалів, доступних для вільного перегляду на сайті музею, дуже актуальним, у зв'язку із загальною мобілізацією, є створення спеціалізованих мобільних програм, які виступають в якості своєрідних кишенькових експозицій, які будуть доступні для користувача в одне натискання. Проте, не слід скидати з рахунку, користувачів персональних комп'ютерів. І досить актуальним є створення мультимедійних дисків, із збереженою копією частини віртуальної експозиції. Таким чином, ми отримуємо одночасно і сувенір, який буде спонукати відвідувача ще раз відвідати музей, і даємо впроваджуємо нову форму експонування.

Проте не слід забувати, що віртуальне експонування музейних предметів, в жодному випадку, не може замінити безпосереднього контакту музейного експонату і відвідувача. Така форма представлення музейних предметів, є лише місточком між відвідувачем музею і реальною експозицією.

  1. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Музейний освітній проект Просвітницька інтернет-програма "Молюски" [Електронний ресурс]. – 2014. – 87 с. – Режим доступу: http://www.pip-mollusca.org/page/epubl/muzeynii-proekt.php – 23.10.2014. – Музейний освітній проект Просвітницька інтернет-програма "Молюски".
  2. Гураль Р.И. Мультимедийные технологии в работе музеев // Тез. докл. VII Всерос. научн.-практ. конф. Асоциации естественноисторических музеев России "Музейные формы популяризации эволюционной теории". (19-23 октября 2009 г., г. Москва). – М.: изд. ГДМ, 2009. – С.19-20.