Бібліографія: Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Можливості використання Просвітницької інтернет-програми “Молюски” в навчальному процесі // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку" : [Електронний ресурс]. Черкаси, 2013. URL: http://conference.ikto.net (Дата звернення 26.03.2013)

Можливості використання Просвітницької інтернет-програми “Молюски” в навчальному процесі

Традиційно склалося так, що навіть у курсах зоології безхребетних, які читають на біологічних факультетах вищих навчальних закладів, при вивченні типу Mollusca головну увагу приділяють морським молюскам, і навіть серед них – екзотичним видам, які не зустрічаються на території України. Та сама проблема стосується шкільного курсу зоології, методичної літератури для вчителів, українсько- та російськомовної науково-популярної літератури по зоології.

Не дивно, що шкільні вчителі залишаються абсолютно необізнаними з різноманітністю вітчизняних видів наземних, прісноводних і морських молюсків і не можуть донести відповідні знання до дітей. Аналогічна ситуація спостерігається в інших країнах колишнього Радянського Союзу. Зокрема, у випущеному нещодавно в Росії навчальному посібнику із зоології безхребетних [3] серед наземних молюсків згадуються лише виноградний слимак і слизняки.

Те саме можна побачити в будь-якому із сучасних українських підручників із зоології. Лише слизняків там неправильно називають “слизунами”, невдало перекладаючи російську назву “слизень”. При цьому навіть тут не обходиться без помилок: замість справжніх виноградних слимаків (Helix pomatia) у навчальній і методичній літературі часом використовують зображення іншіх великих равликів, а усе різноманіття вітчизняних слизняків (десятки видів найрізноманітнішого зовнішнього вигляду, які належать до різних родин) інколи трактують як один вид [2].

Створюється замкнене коло: навіть зацікавлені зоологією школярі не можуть отримати достовірної та повної інформації про вітчизняних молюсків у школі або з літератури, не отримують її пізніше у вищих навчальних закладах і, відповідно, не можуть донести її у майбутньому вже до своїх учнів або студентів.

Аби знайти вихід з цієї непростої ситуації, лабораторією малакології Державного природознавчого музею НАН України була розроблена Просвітницька інтернет-програма “Молюски” [1]. Оскільки авторами програми є фахівці саме в галузі малакології, вона містить достовірні відомості про цю групу тварин (на відміну від багатьох популярних сайтів на зоологічну тематику, де часто присутні неправильні визначення продемонстрованих на фотографіях видів або повторюються запозичені з інтернету малодостовірні факти).

Не зважаючи на відносно молодий вік сайту (інтернет-програма розпочала свою роботу у травні 2012 року) та відсутність фінансової або технічної підтримки зі сторони адміністрації музейної установи, його розробникам вдалося накопичити досить значний обсяг візуальної (переважно у вигляді анотованих фотогалерей) і текстової інформації, яка може бути корисною користувачам самого різного віку та підготовки. Із самого початку структура сайту формувалася таким чином, або скористатися ним могли школярі та студенти, шкільні вчителі та університетські викладачі, аспіранти та наукові працівники.

Для цього розроблено рубрики, які можуть бути цікавими або різним категоріям відвідувачів (фотогалереї), або їх певним групам. Зокрема, оригінальні та добре ілюстровані тексти, які поступово накопичуються в рубриці “Дітям про молюсків”, зорієнтовані передусім на школярів, їх батьків та вчителів. Вони розповідають у доступній формі не лише про різні види і групи молюсків, але й про досить складні біологічні процеси та явища (еволюцію, адаптації, атропохорію тощо). Крім он-лайн перегляду, усі тексти “дитячої сторінки” доступні для вільного скачування в журнальному форматі, отже, при бажанні можуть бути використані як додатковий роздатковий матеріал при вивченні молюсків на уроках зоології або в позаурочний час.

Матеріали тематичних анотованих фотогалерей наочно знайомлять відвідувачів з найпомітнішими представниками наземних, прісноводних і морських молюсків України, тому можуть бути особливо корисними під час літньої практики із зоології безхребетних (вищі начальні заклади) або екскурсій у природу (загальноосвітні школи, еколого-натуралістичні центри та інші подібні заклади). У майбутньому таке використання полегшить мобільна версія сайту.

Список використаної літератури

  1. Просвітницька інтернет-програма “Молюски”: [Електронний ресурс]. Львів, 2013. URL: http://www.pip-mollusca.org. (Дата звернення: 1.03.2013)
  2. Савицька Н.І. Усі тварини України (за шкільною програмою). – Харків: Торсінг плюс, 2008. – 384 с.
  3. Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 592 с.