Огляд видів прісноводних молюсків

Фотографії черепашок та короткі описи до них стосуються майже виключно дорослих молюсків. У молодих особин черепашки можуть досить суттєво відрізнятися за формою, розмірами. Черепашки дорослих молюсків часто також досить сильно варіюють за формою і розмірами навіть у межах одного виду.

Що стосується екології, в описах вказано лише найтиповіші місця існування різних видів молюсків. При цьому слід мати на увазі, що навіть у річках є місця зі сповільненою течією – наприклад, поблизу берегів. Частина видів може заселяти досить широкий спектр стоячих і текучих, постійних або періодично пересихаючих водойм.

Подана інформація не може замінити визначника, вона дає лише загальне уявлення про деяких (переважно найбільших та найпомітніших) представників прісноводної малакофауни України.

Висота черепашки до 4 мм, довжина до 8 мм. Черепашка у вигляді ковпачка, не має закрученого завитка. Переважно у річках або струмках, на камінні. X
Ширина (діаметр) черепашки до 6 мм. Оберти відносно високі, але дуже вузькі. У різних типах водойм. X
Ширина (діаметр) черепашки до 8 мм. Останній оберт майже такої ж ширини, як передостанній, у перетині майже чотирикутний. Переважно у невеликих, часто в пересихаючих водоймах. X
Ширина (діаметр) черепашки до 9 мм. Черепашка подібна до Anisus leucostoma. Може утворювати дещо більшу кількість обертів. У стоячих або повільно текучих водоймах. X
Ширина (діаметр) черепашки до 7 мм. Останній оберт відносно ширший порівняно з Anisus leucostoma або Anisus septemgyratus, у перетині майже округлий. У невеликих, часто в пересихаючих водоймах. X
Ширина (діаметр) черепашки до 10 мм. На останньому оберті добре помітно гострий кіль. У стоячих і повільно текучих водоймах. X
Висота черепашки до 15, ширина до 6 мм. Черепашка закручена ліворуч, помітно стрункіша, ніж у Physa fontinalis або Physella acuta. У невеликих, часто в періодично пересихаючих водоймах. X
Черепашка дуже маленька, менше 3 мм у діаметрі. Поверхня з добре помітними реберцями або без них. У стоячих або повільно текучих водоймах. X
Висота черепашки до 10–12, ширина до 6 мм. Оберти дуже опуклі, східчасті. У різних водоймах, переважно стоячих або повільно текучих. X
Висота черепашки до 12, ширина до 7 мм. Оберти слабко, рідше помірно опуклі. У різних типах водойм. X
Висота черепашки до 20 мм. Черепашка з досить міцними стінками, коричнювато-рогова або чорна. Устя знизу з добре помітним жолобком. Черепашка дещо стрункіша, ніж у Fagotia esperi. У річках басейну Чорного моря. Лише у достатньо повноводних річках. X
Висота черепашки до 20 мм. Черепашка оливкова з червонуватими плямками, які може повністю приховувати чорний наліт. Тоді забарвлення стає подібним до Fagotia acicularis. Жолобок у нижній частині устя сильно згладжений. У річках басейну Чорного моря. X
Висота черепашки до 11, ширина до 8 мм. Переважно в річках, у місцях зі слабкою течією. Зрідка у заплавних озерах. X
Висота черепашки до 20 мм, ширина до 19 мм. У дорослих черепашка набуває вухоподібний вигляд завдяки сильно розширеному останньому оберту. Без різкого перегину на стовпчику, як у Lymnaea auricularia. У стоячих і повільно текучих водоймах. X
Висота і ширина черепашки до 30 мм. У дорослих черепашка може набувати вухоподібний вигляд завдяки сильно розширеному останньому оберту (не завжди). На стовпчику добре помітний перегин (складочка). У стоячих і повільно текучих водоймах. X
Висота черепашки до 35, зрідка до 45 мм. Черепашка більша, ніж у Lymnaea palustris, з грубою поверхневою скульптурою. У стоячих або повільно текучих водоймах. X
Висота черепашки до 16, ширина до 15 мм. Черепашка дуже тонкостінна, з ледь помітним завитком і великим останнім обертом, у живих молюсків вкрита мантією. Переважно у заростаючих стоячих водоймах X
Висота черепашки до 15–17 мм. Черепашка досить подібна до Lymnaea palustris. У дорослих колумелярний край устя потовщений і дуже світлий, до білого. У невеликих, періодично пересихаючих водоймах. Окремі знахідки на території України. X
Висота черепашки до 24, ширина до 15 мм. Обриси більш або менш овальні, форма мінлива. У різних типах водойм. X
Висота черепашки до 20 (за іншими даними до 30) мм. Від Lymnaea corvus відрізняється меншими розмірами. Поверхнева скульптура подібна або не така груба. Населяє мілководні ділянки. X
Висота черепашки до 21, ширина до 13 мм. Відмінності від Lymnaea ovata: черепашка більш витягнута, завиток відносно вищий, а устя менше. У невеликих стоячих або повільно текучих водоймах. X
Висота черепашки до 50–70 мм. Найбільший з наших ставковиків. Форма мінлива, більш або менш витягнута. У різних типах водойм. X
Висота до 10, ширина до 5 мм. Оберти помітно опуклі. Переважно в невеликих, періодично пересихаючих водоймах. Амфібіотичний вид. Є проміжним живителем збудника фасціольозу. X
Висота черепашки до 12, ширина до 7 мм. Черепашка закручена ліворуч. Завиток нижчий і не такий гострий, як у Physella acuta. У стоячих і повільно текучих водоймах. X
Висота черепашки до 13, ширина до 8 мм. Черепашка закручена ліворуч. Завиток вищий і гостріший, ніж у Physa fontinalis. На мілководних ділянках зі стоячою або повільно текучою водою. Заносний вид. X
Ширина (діаметр) черепашки до 35–40 мм. Останній оберт на периферії плавно заокруглений. У стоячих і повільно текучих водоймах. X
Ширина (діаметр) черепашки до 20 мм. На останньому оберті добре помітно кіль. У різних типах водойм. X
Ширина (діаметр) черепашки до 6 мм. Черепашка блискуча. На останньому оберті добре помітно кіль або кут. Крізь поверхню просвічують світлі перегородки. У стоячих водоймах. X
Висота черепашки до 6, ширина до 11 мм. Забарвлення дуже мінливе. У річках, рідше у струмках або великих озерах, переважно на кам'янистому дні. X
Висота черепашки до 6, ширина до 5 мм. У дорослих черепашка майже куляста або у вигляді невисокої пірамідки. У різних типах водойм. X
Висота черепашки до 40, ширина до 35 мм. Оберти дуже випуклі, східчасті. Верхівка (якщо не відламана) гостра, що добре помітно на дотик. У стоячих водоймах. X
Висота черепашки до 40, ширина до 28 мм. Оберти не такі опуклі, а верхівка не така гостра, як у Viviparus contectus. Річки, рідше стоячі водойми. X
Довжина мушлі до 150 мм. Замок без зубів. Стулки переважно помітно потовщені в передньо-нижній частині (крім дуже молодих особин). Складочки верхівкової скульптури спрямлені, перетинають лінії наростання стулок. У різних типах водойм. X
Довжина мушлі до 200 мм. Замок без зубів. Стінки тонкі, ламкі, однакової товщини в передній і задній частинах стулок. Складочки верхівкової скульптури концентричні, проходять паралельно до ліній наростання стулок. У стоячих і повільно текучих водоймах. X
Довжина мушлі до 90 мм. Обриси стулок більш або менш наближаються до овальних. Стінки переважно дуже товсті (крім дуже молодих особин). Кардинальні зуби під значним кутом до краю стулок. Переважно у невеликих чистих річках зі швидкою течією. Рідкісний. X
Довжина мушлі до 25 мм. Стулки трикутні. Немає чітко вираженого кіля, як у Dreissena polymorpha. У великих проточних і стоячих водоймах. X
Довжина мушлі до 50 мм. Стулки трикутні, з добре вираженим кілем – різким перегином, який відокремлює бокову поверхню від нижньої. У великих проточних і стоячих водоймах. X
Довжина мушлі до 10 мм. Стінки дуже тонкі та ламкі. Верхівки помітно виступають. У різних типах водойм. Легко переносить тимчасове пересихання водойм. X
Довжина мушлі до 85 мм. Замок без зубів. Мушля стиснута з боків або помірно опукла. Стулки спереду помітно звужені, іззаду скошені донизу. Верхівкова скульптура у вигляді невеликих горбочків. У невеликих чистих річках, рідше в озерах. Рідкісний вид. X
Довжина мушлі до 165 мм. Замок без зубів. Обриси стулок майже округлі. Верхівкова скульптура з грубих концентричних валиків. Заносний вид. У басейні Дунаю. X
Довжина мушлі до 15 мм. Обриси стулок овальні, інколи з помітно виступаючими верхівками. Поверхня нерегулярно концентрично покреслена. У стоячих і повільно текучих водоймах. X
Довжина мушлі до 25 мм. Форма мушлі від видовжено-овальної до майже прямокутної. Поверхня з тонкими концентричними реберцями. У річках і проточних заплавних водоймах. X
Довжина мушлі переважно до 90 мм. Форма дуже мінлива, найчастіше видовжена, іноді подібна до Unio tumidus. Верхній кардинальний зуб у правій стулці добре розвинений, у вигляді довгого гребеня. У стоячих водоймах і річках з не надто швидкою течією. X
Довжина мушлі до 110 мм. Форма мінлива, найчастіше клиноподібна. Інколи буває більш видовженою, подібною до Unio pictorum. Верхній кардинальний зуб у правій стулці відсутній або у вигляді напливу. У стоячих водоймах і річках з не надто швидкою течією. X