1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
21.09.2015 Адаптивное значение окраски раковины в природных и интродуцированных популяциях наземных моллюсков рода Cepaea

Гураль-Сверлова Н., Гураль Р. Адаптивное значение окраски раковины у наземных моллюсков рода Cepaea: природные и интродуцированные популяции. – Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2015. – 90 с. – ISBN 978-3-659-78515-3.

На основі власних і літературних даних проаналізовано адаптивне значення поліморфних ознак черепашок молюсків роду Cepaea, в тому числі їх можлива роль в процесі онтогенезу. Основна увага приділена при цьому впливу забарвлення на фізичні властивості черепашки і, черех них, на процеси термо- и гідрорегуляції молюсків. Показаний зв'язок фенетичної популяції лісної цепеї, садової цепеї, австрійської цепеї з екологією і еволюційної історією цих видів. Виявлені закономірності дозволили оцінити адаптивний характер фенетичної структури досліджених інтродукованих популяцій цепей на заході України і в Підмосков'ї.

Придбати книжку

ЗМІСТ

Введение
1. Материал и методы
2. Адаптивный характер окраски раковины с точки зрения климатической (термической) и визуальной селекции
2.1. Полиморфные признаки окраски раковины в процессах термо- и гидрорегуляции у наземных моллюсков
2.2. Изменение окраска раковины в онтогенезе и его возможное адаптивное значение
2.3. Термическая селекция как альтернатива визуальной селекции
3. Связь фенетической структуры популяций с экологией и эволюционной историей разных видов Cepaea
4. Особенности исследованных интродуцированных популяций
4.1. Интродуцированные популяции Cepaea hortensis на западе Украины
4.2. Интродуцированные популяции Cepaea nemoralis на западе Украины и в Подмосковье
Выводы
Литература
Приложение. Библиография работ сотрудников лаборатории малакологии Государственного природоведческого музея НАН Украины, посвященных изучению наземных моллюсков рода Cepaea

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11