<<  <  1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 ......   >  >>
Сторінка 2 з 34
24.04.2012

Крамаренко С.С., Сверлова Н.В. До вивчення внутрішньовидової мінливості Chondrula tridens (Gastropoda, Pulmonata, Buliminidae) на заході України та з’ясування таксономічного статусу окремих форм // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, - 2003. - Т. 18. - С. 93-110.

Методами багатовимірної статистики досліджені дві форми виду Ch. tridens, що зустрічаються на заході України. Показані та проаналізовані відмінності в розмірах і пропорціях черепашки, у ступені розвитку зубів в усті. Форми albolimbata і galiciensis є, можливо, таксонами підвидового рангу. Для остаточного з'ясування їх таксономічного статусу необхідно провести аналогічні морфометричні дослідження черепашок Ch. tridens з інших частин видового ареалу.

Скачати в pdf (1,8 Mб)

25.04.2012

Сверлова Н.В., Кирпан С.П. Фенетична структура популяцій Cepaea vindobonensis (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae) на заході України // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2004. - Т. 19. - C.107-114.

У популяціях C. vindobonensis на заході України зареєстрований поліморфізм за характером смугастості черепашки та кольором смуг. Три основні морфи (12345, 1(23)45 і 10345) були присутні в усіх досліджених популяціях. Разом вони становили більше 90% черепашок у кожній вибірці. Загалом серед 3086 черепашок з 18 вибірок зареєстровано 7 морф. Фенетична структура популяцій C. vindobonensis на заході України загалом подібна до такої з інших частин видового ареалу, але з відносно високою долею черепашок зі злитими смугами. Підвищена концентрація таких черепашок спостерігається в біотопах з особливими мікрокліматичними умовами. На відміну від інших видів Cepaea, малюнок черепашки C. vindobonensis мало змінюється в онтогенезі. Біля м. Івано-Франківськ знайдені дуже рідкісні для C. vindobonensis черепашки з гіалозонатними смугами.

Скачати в pdf (0,2 Mб)

<<  <  1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 ......   >  >>
Сторінка 2 з 34

  1. Крамаренко С.С., Сверлова Н.В. До вивчення внутрішньовидової мінливості Chondrula tridens (Gastropoda, Pulmonata, Buliminidae) на заході України та з’ясування таксономічного статусу окремих форм
    Скачати (1,8 Мб)
  2. Сверлова Н.В., Кирпан С.П. Фенетична структура популяцій Cepaea vindobonensis (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae) на заході України
    Скачати (0,2 Мб)