<<  <  1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 ......   >  >>
Сторінка 3 з 34
25.04.2012

Сверлова Н.В. Динаміка фенетичної структури колоній Cepaea hortensis (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae) у Львові. // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2005. - Вип. 21. - C.77-88.

На великому фактичному матеріалі (понад 13 тис. особин з 56 вибірок) показана відносна стабільність фенетичної структури колоній C. hortensis у період з 1998 до 2004 р. Це стосується не тільки частоти смугастих черепашок, сумарної частоти черепашок зі злитими смугами та частоти домінуючих фенотипів зі злитими смугами. Абсолютна й відносна частота основних типів злиття (незалежно від фенотипів) також може залишатися відносно стабільною як на одній, так й на сусідніх ділянках. Запропонований метод аналізу кількісного розподілу типів злиття дозволяє виявити специфічні риси фенетичної структури колоній C. hortensis.

Скачати в pdf (0,2 Mб)

26.04.2012

Крамаренко С.С., Сверлова Н.В. Міжпопуляційна мінливість конхологічних ознак наземного молюска Chondrula tridens (Buliminidae) Північно-Західного Причорномор'я // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2006. - Вип. 22. - C.105-118.

Методами багатомірної статистики досліджені дві розмірні форми Chondrula tridens (O.F. Müller, 1774), що зустрічаються на території Північно-Західного Причорномор'я. Проаналізовано відмінності між формами, що стосуються розмірів і форми дефінітивної черепашки, ступеня розвитку арматури в усті, структури мінливості конхологічних ознак, процесів формоутворення черепашки. Проведено порівняння причорноморських і західноукраїнських форм Ch. tridens.

Скачати в pdf (0,2 Mб)

26.04.2012

Гураль Р.І. Конхіометрічна мінливість Batavusiana crassa (Bivalvia, Unionidae) у фондах Державного природознавчого музею // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2011. - Вип. 27. - C.25-36.

Проміряно 220 стулок B. crassa, зібраних за період з кінця ХІХ ст. до початку ХХІ ст. на території Вінницької, Волинської, Житомирської, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської, Чернігівської областей та Криму. Проаналізовано залежність розмірів мушель та їх індексів від віку молюсків, а також від часу їх збору (кінець ХІХ ст. - початок ХХ ст., середина ХХ ст., початок ХХІ ст.). Не вдалося виявити уповільнення ростових процесів, обумовленого погіршенням якості водного середовища протягом ХХ ст. На підставі власних досліджень і літературних даних проаналізовано мінливість індексів, які характеризують форму мушель, в основних річкових басейнах на території України.

Скачати в pdf (0,2 Mб)

<<  <  1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 ......   >  >>
Сторінка 3 з 34

  1. Сверлова Н.В. Динаміка фенетичної структури колоній Cepaea hortensis (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae) у Львові
    Скачати (0,2 Мб)
  2. Крамаренко С.С., Сверлова Н.В. Міжпопуляційна мінливість конхологічних ознак наземного молюска Chondrula tridens (Buliminidae) Північно-Західного Причорномор'я
    Скачати (0,2 Мб)
  3. Гураль Р.І. Конхіометрічна мінливість Batavusiana crassa (Bivalvia, Unionidae) у фондах Державного природознавчого музею
    Скачати (0,2 Мб)