<<  <  1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 ......   >  >>
Сторінка 7 з 34
21.05.2012

Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И Интересные находки брюхоногих моллюсков (Gastropoda, Aciculidae, Terrestribythinellidae) на территории Украинских Карпат // Зоол. журн. – 2009. – Т. 88, вып. 7. – С. 794-799.

У 2003 р. в буковому лісі на території Карпатського біосферного заповідника були знайдені черепашки наземного молюска Acicula perpusilla (Aciculidae) і амфібіотичних молюсків з родини Terrestribythinellidae. До цього часу A. perpusilla лише помилково вказували для України як синонім A. oedogyra. Проведено порівняння конхологічних параметрів різних видів Acicula, зареєстрованих на території України. Результати біометричного дослідження черепашок Terrestribythinellа і аналіз літературних даних свідчать про необхідність проведення таксономічної ревізії даного роду.

Скачати в pdf (0,3 Mб)

21.05.2012

Гураль-Сверлова Н.В., Мартынов В.В. Первая находка наземных моллюсков рода Gibbulinopsis (Gastropoda, Pulmonata, Pupillidae) на территории Украины // Зоол. журн. – 2010. – Т. 89, № 6. – С. 758-761.

Описана знахідка на території Донецької обл. Gibbulinopsis interrupta. Дана коротка характеристика будови і розмірів черепашок. Вивчені конхологічні особливості відповідають даним, отриманим для основної частини видового ареалу. G. interrupta доповнює список кавказьких видів наземних молюсків, знайдених на початку ХХI ст. у південно-східній частині України. Обговорюється роль кавказької малакофауни в формуванні сучасного видового складу наземних молюсків Донецького кряжа і прилеглих територій.

Скачати в pdf (1,0 Mб)

21.05.2012

Гураль Р.І., Гураль-Сверлова Н.В. Видова різноманітність черевоногих (Gastropoda) і двостулкових (Bivalvia) молюсків на території Шацького національного природного парку // Природа Західного Полісся та прилеглих територій: Зб. наук. праць / відп. ред. Ф.В.Зузук. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2008. – С. 130-136.

Автори статті критично проаналізували літературні та власні дані, матеріали музейних колекцій. За період із середини ХХ до початку ХХІ ст. на території Шацького національного природного парку достовірно зареєстровано 47 видів прісноводних молюсків. Наземна малакофауна значно бідніша і гірше досліджена.

Скачати в pdf (4,2 Mб)

<<  <  1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 ......   >  >>
Сторінка 7 з 34

  1. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И Интересные находки брюхоногих моллюсков (Gastropoda, Aciculidae, Terrestribythinellidae) на территории Украинских Карпат
    Скачати (0,3 Мб)
  2. Гураль-Сверлова Н.В., Мартынов В.В. Первая находка наземных моллюсков рода Gibbulinopsis (Gastropoda, Pulmonata, Pupillidae) на территории Украины
    Скачати (1,0 Мб)
  3. Гураль Р.І., Гураль-Сверлова Н.В. Видова різноманітність черевоногих (Gastropoda) і двостулкових (Bivalvia) молюсків на території Шацького національного природного парку
    Скачати (4,2 Мб)