<<  <  ......   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ......   >  >>
Сторінка10 з 34

16.07.2012

Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Перлівницеві (Bivalvia, Unionidae) у фондах Державного природознавчого музею НАНУ і проблеми діагностики окремих представників родини // Біологічні студії / Studia Biologica. – 2009. – Т. 3, № 1. – С. 95-104.

У музейній колекції представлено понад 2 тисячі стулок з України, Польщі, Білорусі, Росії. 66% матеріалів зібрано на заході України від другої половини XIX ст. до початку XXI ст. Музейні матеріали створюють унікальну основу для оцінки антропогенного впливу на популяції перлівницевих, вивчення внутрішньовидової мінливості конхологічних ознак і визначення їх діагностичної цінності. Дано рекомендації щодо визначення представників родів Pseudanodonta i Anodonta.

Скачати в pdf (0,4 Mб)

16.07.2012

Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И. Моллюски рода Sphaerium (Bivalvia, Spaeriidae) в фондах Государственного природоведческого музея // Биол. вестник (Харьков. нац. ун-т). – 2009. – Т. 13, № 1-2. – С. 72-75.

Проведено ревізію фондових матеріалів по роду Sphaerium (78 вибірок, понад 1,5 тис. мушель). Отримані дані дозволили уточнити особливості поширення окремих видів на заході України. Встановлено, що S. ovale досить регулярно зустрічається у Львовській області.

Скачати в pdf (0,1 Mб)

17.07.2012

Гураль Р.І., Гураль-Сверлова Н.В. Прісноводні молюски родів Unio і Batavusiana (Bivalvia, Unionidae) у малакологічному фонді Державного природознавчого музею НАН України // Наук. вісн. Волинського нац. ун-ту. – Біологічні науки. – 2008. – Т. 15. – С. 110-116.

Проаналізовано результати наукової ревізії частини фондової колекції прісноводних двостулкових молюсків. Особливу увагу присвячено зборам із території України. На підставі фондових матеріалів показано внутрішньовидову мінливість форми мушлі U. pictorum і U. tumidus.

Скачати в pdf (0,8 Mб)

22.07.2012

Гураль Р.І. Фауна та екологія молюсків родини Sphaeriidae (Mollusca: Bivalvia) в урбанізованому середовищі (на прикладі Львова) // Наук. зап. Держ. прир. музею. – 2007. – Т.23. – С.95-100.

В статті проаналізовано видовий склад і особливості екології представників родини Sphaeriidae, зібраних у водоймах м. Львова. В результаті проведених досліджень було виявлено 9 видів цієї родини. Вплив чинників зовнішнього середовища викликає їх нерівномірний розподіл у водоймах. Найбільш сприятливі умови створюються в постійних гідротопах.

Скачати в pdf (0,2 Mб)

<<  <  ......   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ......   >  >>
Сторінка10 з 34

 1. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Перлівницеві (Bivalvia, Unionidae) у фондах Державного природознавчого музею НАНУ і проблеми діагностики окремих представників родини
  Скачати (0,4 Мб)
 2. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И. Моллюски рода Sphaerium (Bivalvia, Spaeriidae) в фондах Государственного природоведческого музея
  Скачати (0,1 Мб)
 3. Гураль Р.І., Гураль-Сверлова Н.В. Прісноводні молюски родів Unio і Batavusiana (Bivalvia, Unionidae) у малакологічному фонді Державного природознавчого музею НАН України
  Скачати (0,8 Мб)
 4. Гураль Р.І. Фауна та екологія молюсків родини Sphaeriidae (Mollusca: Bivalvia) в урбанізованому середовищі (на прикладі Львова)
  Скачати (0,2 Мб)