<<  <  ......   16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ......   >  >>
Сторінка16 з 34
17.01.2013

Сверлова Н.В. Изменчивость конхологических параметров в городских колониях Cepaea hortensis (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae) // Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища. – Житомир: Волинь, 2004. – С. 168-171.

Виміряно 1725 черепашок статевозрілих особин Cepaea hortensis з 7 паркових і 6 вуличних вибірок у м.Львові. Рівень антропогенного навантаження не впливає на загальні розміри черепашки.

Скачати в pdf (0,4 Mб)

17.01.2013

Сверлова Н.В. Влияние антропогенных барьеров на фенотипическую структуру популяций Cepaea hortensis (Gastropoda, Pulmonata) в условиях города // Вестн. зоологии. – 2002. – Т. 36, № 5. – С. 61-64.

Досліджено вплив антропогенних бар'єрів різного типу на частоту смугастих черепашок у популяціях C. hortensis. Масове розповсюдження виду на території міста пов'язане з особливостями озеленення міста та з переносом молюсків людиною.

Скачати в pdf (0,2 Mб)

17.01.2013

Сверлова Н.В. Изменчивость фенетической структуры в городских колониях интродуцированного вида Cepaea hortensis (Gastropoda, Pulmonata) // Вестн. зоологии. – 2005. – Т. 39, № 4. – С. 30-34.

Проаналізована мінливість фенетичної структури колоній C. hortensis у частково або повністю ізольованих міських біотопах Львова. Очевидно, що усі досліджені колонії були утворені нащадками відносно невеликої кількості особин, інтродукованих на початку до міста. Це пояснює значну подібність фенетичної структури в різних частинах Львова. У той самий час як у сусідніх колоніях C. hortensis, так й для різних частин міста зареєстровані зачатки генетичної диференціації. Генетичній і фенетичній диференціації сприяють антропогенні бар’єри певного типу.

Скачати в pdf (0,2 Mб)

17.01.2013

Сверлова Н.В. Анализ некоторых анатомических и конхиологических признаков, используемых для определения подродов и видов рода Cepaea (Stylommatophora, Helicidae) // Зоол. журн. – 1996. – Т. 75, вып. 6. – С. 933-936.

На заході України досліджено ступінь галуження слизових залоз і будову пупка – ознаки, які використовують для визначення підродів і видів роду Cepaea. Мінливість першої ознаки відмічена для C. hortensis, другої – для C. vindobonensis.

Скачати в pdf (0,5 Mб)

17.01.2013

Сверлова Н.В. Полиморфизм интродуцированного вида Cepaea hortensis (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae) во Львове. 1. Общие закономерности полиморфизма // Зоол. журн. – 2001. – Т. 80, № 5. – С. 520-524.

Розглянуто фенетичну структуру інтродукованих львівських популяцій C.hortensis порівняно з популяціями з різних частин природногу ареалу даного виду. У Львові, аналогічно до природних крайових популяцій, зокрема, популяцій на північно-східній межі ареалу, спостерігається збіднення фенофонду. Зберігається поліморфізм за трьома ознаками: наявністю смуг, їх злиттям, рідше – за їх пігментацією. Відсутні рожеві та коричневі черепашки. У Львові переважають особини з черепашками без смуг (у середньому більше 80%). Домінування фенотипу 12345 серед смугастих і (12)345 серед морф зі злитими смугами спостерігалося в усіх досліджених вибірках. Потягом двох років (1998-1999 рр.) у місті зареєстровано 19 морф C.hortensis..

Скачати в pdf (0,9 Mб)

17.01.2013
Сверлова Н.В. Полиморфизм интродуцированного вида Cepaea hortensis (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae) во Львове. 2. Изменчивость фенетической структуры в пределах города // Зоол. журн. – 2001. – Т. 80, № 6. – С. 643-649.

Проаналізована мінливість фенетичної структури C.hortensis у межах Львова. Кількість морф у окремих вибірках коливалася від 3 до 8. Ізолюючий ефект вулиць і аналогічних антропогенних бар'єрів у місті може впливати на співвідношення черепашок зі смугами та без смуг на окремих ділянках. Проте склад і кількісний розподіл морф серед особин зі смугастою черепашкою змінюється при цьому мало.

Скачати в pdf (1,3 Mб)

<<  <  ......   16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ......   >  >>
Сторінка16 з 34

 1. Сверлова Н.В. Изменчивость конхологических параметров в городских колониях Cepaea hortensis (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae)
  Скачати (0,4 Мб)
 2. Сверлова Н.В. Влияние антропогенных барьеров на фенотипическую структуру популяций Cepaea hortensis (Gastropoda, Pulmonata) в условиях города
  Скачати (0,2 Мб)
 3. Сверлова Н.В. Изменчивость фенетической структуры в городских колониях интродуцированного вида Cepaea hortensis (Gastropoda, Pulmonata)
  Скачати (0,2 Мб)
 4. Сверлова Н.В. Анализ некоторых анатомических и конхиологических признаков, используемых для определения подродов и видов рода Cepaea (Stylommatophora, Helicidae)
  Скачати (0,5 Мб)
 5. Сверлова Н.В. Полиморфизм интродуцированного вида Cepaea hortensis (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae) во Львове. 1. Общие закономерности полиморфизма
  Скачати (0,9 Мб)
 6. Сверлова Н.В. Полиморфизм интродуцированного вида Cepaea hortensis (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae) во Львове. 2. Изменчивость фенетической структуры в пределах города
  Скачати (1,3 Мб)