<<  <  ......   17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ......   >  >>
Сторінка17 з 34
31.01.2013

Хлус Л., Сверлова Н. Наземная малакофауна Прут-Днестровского междуречья // Матер. конф. «Интегрированное управление природными ресурсами трансграничного бассейна Днестра». – Кишинев: Eco-TIRAS, 2004. – С. 352-355.

На підставі літературних даних, ревізії фондової колекції Державного природознавчого музею НАН України (м. Львів) та особистих зборів проаналізована фауна наземних молюсків Прут-Дністровського межиріччя. На дослідженій території достовірно зареєстровано 72 види молюсків з 24 родин. Найрізноманітнішими є лісові малакокомплекси, до складу яких входить значна кількість карпатських видів.

Скачати в pdf (0,4 Mб)

31.01.2013

Балашев И.А., Сверлова Н.В. Новые данные о распространении наземных моллюсков подрода Limacus (Gastropoda, Pulmonata, Limacidae) на территории Украины // Вестн. зоологии. – 2007. – Вып. 41, № 4. – С. 361-364.

Описано знахідки молюсків підроду Limacus на території Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Донецької та Київської областей у період з 1998 до 2006 рр. Ці знахідки можуть свідчити про антропохорне розширення видових ареалів.

Скачати в pdf (0,2 Mб)

31.01.2013

Гураль Р.И., Гураль-Сверлова Н.В. Річкова дрейсена Dreissena polymorpha (Bivalvia, Dreissenidae) на Волинському Поліссі // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Л.Українки. – 2008. – № 3. – С. 125-128.

Проаналізовано перші знахідки D. polymorpha у водоймах Волинського Полісся (початок ХХІ ст.). Описано деякі конхологічні особливості молюсків з оз. Світязь (Шацькі озера).

Скачати в pdf (5,0 Mб)

31.01.2013

Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Черевоногі молюски Gastropoda західної частини Малого Полісся і Волинської височини // Подільський природничий вісник. – Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2011. – С. 52-65.

За період з другої половини ХІХ ст. до початку ХХІ ст. у західній частині Малого Полісся і Волинської височини (в адміністративних межах Львівської та Волинської областей) було зареєстровано 70 видів наземних і 37 видів прісноводних черевоногих молюсків. Близько 80% видів представлені в фондах Державного природознавчого музею НАН України. Проаналізовано екологічний і зоогеографічний склад черевоногих молюсків.

Скачати в pdf (0,7 Mб)

<<  <  ......   17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ......   >  >>
Сторінка16 з 34

 1. Хлус Л., Сверлова Н. Наземная малакофауна Прут-Днестровского междуречья
  Скачати (0,4 Мб)
 2. Балашев И.А., Сверлова Н.В. Новые данные о распространении наземных моллюсков подрода Limacus (Gastropoda, Pulmonata, Limacidae) на территории Украины
  Скачати (0,2 Мб)
 3. Гураль Р.И., Гураль-Сверлова Н.В. Річкова дрейсена Dreissena polymorpha (Bivalvia, Dreissenidae) на Волинському Поліссі
  Скачати (5,0 Мб)
 4. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Черевоногі молюски Gastropoda західної частини Малого Полісся і Волинської височини
  Скачати (0,7 Мб)