<<  <  ......   20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ......   >  >>
Сторінка20 з 34
07.08.2013

Гураль Р.И. Возрастная структура популяций пресноводного двустворчатого моллюска Unio pictorum (Linnaeus, 1758) (Bivalvia: Unionidae) из гидротопов бассейна верхнего Днестра // Мат. Межд. конф. "Интегрированное управление природными ресурсами трансграничного бассейна Днестра". – 2004. – Кишинев. – С.107-110.

Скачати в pdf (0,1 Mб)

07.08.2013

Гураль Р.І. Прісноводна малакофауна кар'єрів Передкарпаття і Розточчя // Мат. І Міжн. наук.-практ. конф. "Озера та штучні водойми України: сучасний стан й антропогенні зміни" (22-24 травня 2008 р., м. Луцьк). – 2008. – С.368-371.

Проведено аналіз видового складу й особливостей екології прісноводних молюсків у водоймах кар’єрного типу Передкарпаття і Розточчя. У результаті проведених досліджень виявлено 43 види прісноводних молюсків. В усіх досліджених гідротопах домінували представники родини Planorbidae.

Скачати в pdf (0,2 Mб)

07.08.2013

Уваєва О.І., Павлюченко О.В., Гураль Р.І. Нові знахідки прісноводних молюсків (Gastropoda, Bivalvia) у водоймах України // Вісник ДАУ. – 2007. – Вип. 1(18). – С.100-105.

Фауна прісноводних молюсків досліджувалась упродовж 1996–2005 років. Виявлено нові місцезнаходження низки видів Valvatidae, Lymnaeidae, Planorbinae, Unionidae, Sphaeriidae на території України. Особливо цінними є нові знахідки рідкісних видів – Lymnaeа glutinosa, Anisus (А.) strauchianus, A. (Gyraulus) laevis, Lamorbis riparius, Segmentina distinguenda, Colletopterum subcirculare plattenicum, Unio crassa та ін.

Скачати в pdf (0,6 Mб)

07.08.2013

Гураль Р.І., Яворський І.П. Прісноводні молюски м. Львова та їхні паразити – личинкові форми трематод // Вісн. Льв. ун-ту. - 2004. - Вип.35. - Серія Біологічна. - С.190-198.

Малакологічними дослідженнями у Львові виявлено 23 види прісноводних молюсків, у яких паразитує 16 видів личинкових форм трематод. Описано нетипову форму церкарії Cercaria gracilis. Найсприятливіші умови для виникнення і поширення інвазії личинковими формами трематод створені у лісопарковій зоні міста.

Скачати в pdf (0,3 Mб)

<<  <  ......   20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ......   >  >>
Сторінка20 з 34

 1. Гураль Р.И. Возрастная структура популяций пресноводного двустворчатого моллюска Unio pictorum (Linnaeus, 1758) (Bivalvia: Unionidae) из гидротопов бассейна верхнего Днестра
  Скачати (0,1 Мб)
 2. Гураль Р.І. Прісноводна малакофауна кар'єрів Передкарпаття і Розточчя
  Скачати (0,2 Мб)
 3. Уваєва О.І., Павлюченко О.В., Гураль Р.І. Нові знахідки прісноводних молюсків (Gastropoda, Bivalvia) у водоймах України
  Скачати (0,2 Мб)
 4. Гураль Р.І., Яворський І.П. Прісноводні молюски м. Львова та їхні паразити – личинкові форми трематод
  Скачати (0,3 Мб)