<<  <  ......   25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 >  >>
Сторінка29 з 34
7.02.2016

Гураль-Сверлова Н.В., Мартынов В.В. Первая находка моллюсков рода Elia (Clausiliidae) на территории Украины // Ruthenica. – 2009. – Т. 19, № 1. – С. 31-35.

У жовтні 2008 р. у заплавних лісах на півдні Луганської області були знайдені молюски Elia (Caucasica) novorossica. До цього часу ареал роду Elia вважали обмеженим Кавказом, Туреччиною, приморськими територіями Сирії та Палестини, а ареал підроду Caucasica – виключно Кавказом і північною Туреччиною. Наведено зображення і розмірні характеристики зібраних черепашок.

Скачати в pdf (0,4 Mб)
На сайті журналу

7.02.2016

Гураль-Сверлова Н.В., Балашев И.А., Гураль Р.И. Современное распространение наземных моллюсков семейства Agriolimacidae на территории Украины // Ruthenica. – 2009. – Т. 19, № 2. – С. 53-61.

У статті узагальнено наявні літературні та особисті дані щодо сучасного розповсюдження на території України 13 видів слизняків з родини Agriolimacidae. Наведено аргументи на користь того, що на південному сході країни проходить межа природних ареалів Deroceras subagreste і D. caucasicum.

Скачати в pdf (2,0 Mб)
На сайті журналу

7.02.2016

Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И. Новые таксоны наземных моллюсков из родов Chondrula и Brephulopsis с территории Украины // Ruthenica. – 2010. – Т. 20, № 1. – С. 1-12.

Під час дослідження конхологічної мінливості наземних молюсків роду Chondrula у південно-східній частині України та в Криму була виявлена форма зі специфічною будовою устєвої арматури, яке не відповідає опису відомих конхологічних форм широко розповсюдженого виду Ch. tridens. Для черепашок Ch. tridens martynovi subsp. nov. з добре розвиненою устєвою арматурою характерні наступні ознаки: 1) ангулярний зуб не обмежений горбочком або коротким гребенем на краю устя, а різко вигинається донизу та утворює невисоку складку, паралельну парієтальній пластинці; 2) палатальний і супрапалатальний зуби утворюють спільну гребенеподібну пластинку, котра помітно виступає у просвіт устя. Черепашки з не повністю сформованими зубами можуть нагадувати Ch. tridens. На підставі фондових матеріалів Державного природознавчого музею (м. Львів) складено попередню схему розповсюдження Ch. tridens martynovi та Ch. tridens tridens на території України. У статті описано також Brephulopsis konovalovae sp. nov., котрий відрізняється від B. bidens вкороченою черепашкою, опуклішими обертами та ребристою поверхнею. У типовому місцезнаходженні в гірському Криму спільно мешкають популяції B. konovalovae та B. bidens, не утворюючи перехідних форм.

Скачати в pdf (2,5 Mб)
На сайті журналу

<<  <  ......   25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 >  >>
Сторінка29 з 34

  1. Гураль-Сверлова Н.В., Мартынов В.В. Первая находка моллюсков рода Elia (Clausiliidae) на территории Украины
    Скачати (0,3 Мб)
  2. Гураль-Сверлова Н.В., Балашев И.А., Гураль Р.И. Современное распространение наземных моллюсков семейства Agriolimacidae на территории Украины
    Скачати (2,0 Мб)
  3. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И. Новые таксоны наземных моллюсков из родов Chondrula и Brephulopsis с территории Украины
    Скачати (2,3 Мб)