<<  <  ......   25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 >  >>
Сторінка31 з 34
14.04.2016

Гураль-Сверлова Н.В., Тимошенко Е.Г. Oxychilus koutaisanus mingrelicus (Zonitidae) и Stenomphalia ravergiensis (Hygromiidae) – кавказские виды наземных моллюсков на юго-востоке Украины // Ruthenica. – 2012. – Т. 22, № 2. – С. 135-140.

Серед матеріалів, зібраних на території Донецької області в 1990-х рр., були знайдені черепашки Oxychilus koutaisanus mingrelicus, не відомого раніше для України. Розширені відомості щодо розповсюдження на території України іншого кавказького виду – Stenomphalia ravergiensis. Присутність обох видів на південному сході України може бути наслідком антропохорії. Наведено результати вимірювань черепашок O. koutaisanus mingrelicus і S. ravergiensis, які зберігаються в малакологічному фонді Державного природознавчого музею НАН України (м. Львів).

Скачати в pdf (1,8 Mб)
На сайті журналу

14.04.2016

Balashov I., Gural-Sverlova N. Was there Oxychilus diaphanellus outside Crimea? On the variability of synanthropic Oxychilus translucidus in Ukraine (Stylommatophora, Zonitidae) // Ruthenica. – 2014. – Vol. 24, No. 1. – P. 25-29.

Встановлено, що усі згадки Oxychilus diaphanellus за межами Криму базувалися на помилкових визначеннях Oxychilus translucidus. Обговорюються відмінності між цими видами, а також між O. translucidus та іншими представниками Oxychilinae України.

Скачати в pdf (0,8 Mб)
На сайті журналу

14.04.2016

Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И. Слизни из комплекса Arion subfuscus (Arionidae) на равнинной территории Украины // Ruthenica. – 2015. – Т. 25, № 3. – С. 99-102.

Анатомічне дослідження слизняків, зібраних у 2009-2015 рр. у Дніпропетровській, Донецькій, Львівській та Харківській областях України, показало наявність лише одного виду з комплексу Arion subfuscus. По розмірах, кольору та розташуванню гонади, відносній ширині переднього відділу яйцепроводу, взаємному розташуванню дистальних відділів статевої системи усі досліджені особини належали Arion fuscus.

Скачати в pdf (2,6 Mб)
На сайті журналу

<<  <  ......   25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 >  >>
Сторінка31 з 34

  1. Гураль-Сверлова Н.В., Тимошенко Е.Г. Oxychilus koutaisanus mingrelicus (Zonitidae) и Stenomphalia ravergiensis (Hygromiidae) – кавказские виды наземных моллюсков на юго-востоке Украины
    Скачати (1,8 Мб)
  2. Balashov I., Gural-Sverlova N. Was there Oxychilus diaphanellus outside Crimea? On the variability of synanthropic Oxychilus translucidus in Ukraine (Stylommatophora, Zonitidae)
    Скачати (0,8 Мб)
  3. Гураль-Сверлова Н.В. Предварительные результаты анатомического исследования моллюсков рода Helicopsis (Hygromiidae) Крыма и Причерноморской низменности
    Скачати (2,6 Мб)