<<  <  ......   25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 >  >>
Сторінка25 з 34
10.08.2014

Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Молюски східної частини Прут-Дністровського межиріччя у фондовій колекції Державного природознавчого музею // Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. "Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень". (Хотин, 10-12 квітня 2014 р.). – Чернівці: Друк Арт, 2014. – С.321-324.

Скачати в pdf (0,1 Mб)

10.08.2014

Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И. Залежність якісних і кількісних конхологічних ознак у львівських колоніях садової цепеї Cepaea hortensis // Природа Західного Полісся. – Луцьк, 2014. – № 11.– С. 251-256.

Метою роботи було виявлення можливої залежності якісних і кількісних ознак в популяціях поліморфних видів наземних молюсків. Для цього проаналізовано зв'язок між забарвленням, розмірами та формою черепашок садової цепеї на прикладі 27 вибірок зі Львова. Не виявлено достовірної кореляції між інтенсивністю пігментації черепашок у вибірці та їх середніми розмірами та формою. Встановлено, що у колоніях з підвищеною часткою домінуючого фенотипу (жовта черепашка без смуг), черепашки дорослих молюсків достовірно ширші та мають більш сплощену форму. Вказані закономірності не можна пояснити відмінностями в розмірах окремих фенотипів усередині вибірок.

Скачати в pdf (0,2 Mб)

10.08.2014

Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Молюски Брідщини у фондовій колекції Державного природознавчого музею НАН України // Мат. восьмої краєзнавчої конф. присв. Міжнародному дню музеїв "Брідщина - край на межі Галичини й Волині". Вип. 7. (Броди, 23 травня 2014 р.). – Броди: Просвіта, 2014. –С. 153-157.

Скачати в pdf (0,2 Mб)

<<  <  ......   25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 >  >>
Сторінка25 з 34

  1. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Молюски східної частини Прут-Дністровського межиріччя у фондовій колекції Державного природознавчого музею
    Скачати (0,1 Мб)
  2. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И. Залежність якісних і кількісних конхологічних ознак у львівських колоніях садової цепеї Cepaea hortensis
    Скачати (0,2 Мб)
  3. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Молюски Брідщини у фондовій колекції Державного природознавчого музею НАН України
    Скачати (0,2 Мб)