<<  <  ......   25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 >  >>
Сторінка26 з 34
07.11.2014

Гураль-Сверлова Н.В. Наземні малакокомплекси паркових і лісопаркових біотопів Львова та їх зміни протягом останніх 10-15 років // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2014. - 30 - С. 121-128.

У період 2010-2013 рр. у паркових і лісопаркових біотопах Львова зареєстровано загалом 76 видів наземних молюсків. Серед них на особливу увагу заслуговують знахідки Plicuteria lubomirskii, занесеного до Червоної книги України, та низки рідкісних видів – Daudebardia rufa, D. brevipes, Discus perspectivus, Vallonia enniensis. Порівняно з даними 10-15 річної давнини відмічено активне проникнення в паркові та навіть лісопаркові біотопи антропохорних слизняків Krynickillus melanocephalus і Arion lusitanicus s.l.

Скачати в pdf (0,4 Mб)

07.11.2014

Гураль Р.І. Созологічна оцінка прісноводних малакокомплексів Львова та околиць // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2014. - 30 - С. 113-120.

Проаналізовано видовий склад і топічний розподіл прісноводних молюсків у різних типах гідротопів міської та приміської зони м. Львова. Загалом у другій половини ХХ і на початку ХХІ ст. на цій території було зареєстровано 43 види молюсків. Серед них 10 видів, запропоновані різними дослідниками для включення до Червоної книги України: один вид – зі статусом "вразливий", 3 – "рідкісний", 6 – з нез'ясованим статусом. У созологічному аспекті найбільшу цінність мають постійні стоячі водойми, які виступають в якості центрів збереження видового різноманіття і поширення прісноводних молюсків. Струмки та меліоративні канали можуть виконувати функцію транспортних коридорів.

Скачати в pdf (0,3 Mб)

07.11.2014

Гураль Р.І., Гураль-Сверлова Н.В. Просвітницька інтернет-програма "Молюски": досвід перших 20 місяців роботи та перспективи подальшого розвитку // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2014. - 30 - С. 85-96.

Описано основні етапи розвитку просвітницької інтернет-програми "Молюски" лабораторії малакології Державного природознавчого музею НАН України за перші 20 місяців її існування (травень 2012 р. – грудень 2013 р.). Проаналізовано структуру відвідуваності програми, визначено найпопулярніші рубрики, сторінки та теми. На основі проведеного аналізу визначено перспективні напрями її подальшого розвитку.

Скачати в pdf (0,4 Mб)

07.11.2014

Гураль-Сверлова Н.В. Видове різноманіття наземних молюсків (Gastropoda, Pulmonata) степового Придніпров'я // Вісник Дніпропетр. держ. аграрно-економ. ун-ту. Біологічні науки. – 2014. – № 1 (33). – С. 146-150.

На території Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей України можна вважати достовірно зареєстрованими 42 види наземних молюсків. Присутність у степовому Придніпров'ї Xerolenta obvia, деяких видів з роду Helicopsis вимагає подальшого підтвердження із застосуванням анатомічних ознак. Можливо, це стосується також деяких представників роду Deroceras.

Скачати в pdf (0,2 Mб)

07.11.2014

Гураль-Сверлова Н.В. Наземная малакофауна запада Украины под влиянием антропохории и глобальных изменений климата // Матер. ІІІ междунар. научн.-практ. конф. "Биоразнообразие и устойчивое развитие" (Симферополь, 15-19 сентября 2014 р.). – Симферополь, 2014. – С. 105-106.

Скачати в pdf (1,1 Mб)

<<  <  ......   25 26 27 28 29 30 31 32 >  >>
Сторінка26 з 34

 1. Гураль-Сверлова Н.В. Наземні малакокомплекси паркових і лісопаркових біотопів Львова та їх зміни протягом останніх 10-15 років
  Скачати (0,4 Мб)
 2. Гураль Р.І. Созологічна оцінка прісноводних малакокомплексів Львова та околиць
  Скачати (0,3 Мб)
 3. Гураль Р.І., Гураль-Сверлова Н.В. Просвітницька інтернет-програма "Молюски": досвід перших 20 місяців роботи та перспективи подальшого розвитку
  Скачати (0,4 Мб)
 4. Гураль-Сверлова Н.В. Видове різноманіття наземних молюсків (Gastropoda, Pulmonata) степового Придніпров'я
  Скачати (0,2 Мб)
 5. Гураль-Сверлова Н.В. Наземная малакофауна запада Украины под влиянием антропохории и глобальных изменений климата
  Скачати (1,1 Мб)