<<  <  ......   25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 >  >>
Сторінка33 з 34
24.07.2016

Сверлова Н.В. Формування угруповань наземних молюсків (Gastropoda, Pulmonata) в урбанізованому середовищі: автореф. дис. на здобуття научн. ступеня кандидата біол. наук: 03.00.16 спец. "Екологія" / Н.В. Сверлова. – Чернівці, 2001. – 16 с.

Досліджено наслідки впливу урбанізації на наземні малакоценози великого міста на прикладі Львова та околиць. Протягом останніх 100 років не відбулося збіднення наземної малакофауни дослідженої території, деякі види були антропохорно занесені до Львова. Найбільша видова різноманітність зареєстрована в лісових та похідних від лісових паркових біотопах. Малакоценози відкритих ксеротермічних ділянок складаються з відносно невеликої кількості видів, проте є більш стійкими стосовно різних форм антропогенного впливу. Ступінь промислового і транспортного забруднення та інші урбаністичні фактори мато впливають на конхологічні параметри модельного виду Laciniaria plicata. Антропогенне обмеження міграційних можливостей молюсків у місті частково компенсується їх антропохорним перенесенням, як це показано на прикладі Cepaea hortensis. Інтродукція С.hortensis до Львова призвела до зменшення його генетичної та фенетичної різноманітності.

Скачати в pdf (1,3 Mб)

24.07.2016

Сверлова Н.В. Наземні молюски як індикатори стану паркових біотопів // Проблеми та перспективи розвитку лісового господарства. Наук. вісн. Укр. держ. лісотехн. ун-ту. – Львів, 1998. – Вип. 9.1. – С. 63-64.

Скачати в pdf (0,3 Mб)

24.07.2016

Сверлова Н.В. Наземні малакокомплекси Львова та їх зв'язок з еколого-фітоценотичними поясами міста // Праці НТШ. – Т.3. Екологічний збірник. – Львів, 1999. – С. 249-253.

Досліджено наземну малакофауну Львова і околиць. Визначено 70 видів молюсків. Проаналізований зв'язок видового складу наземних малакокомплексів з еколого-фітоценотичними поясами міста.

Скачати в pdf (0,6 Mб)

<<  <  ......   25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 >  >>
Сторінка33 з 34

  1. Сверлова Н.В. Формування угруповань наземних молюсків (Gastropoda, Pulmonata) в урбанізованому середовищі
    Скачати (1,3 Мб)
  2. Сверлова Н.В. Наземні молюски як індикатори стану паркових біотопів
    Скачати (0,3 Мб)
  3. Сверлова Н.В. Наземні малакокомплекси Львова та їх зв'язок з еколого-фітоценотичними поясами міста
    Скачати (0,6 Мб)