<<  <  ......   25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 >  >>
Сторінка28 з 34
17.01.2016

Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Рідкісні та маловідомі черевоногі молюски (Gastropoda) рівнинної частини заходу України // Біологічні студії/Studia Biologica. – 2014. – T. 8, № 3-4. – С. 255-272.

У статті проаналізовано відомості про рідкісних та маловідомих молюсків, розповсюджених у західній частині Подільської височини та на інших рівнинних територіях заходу України. Загалом до огляду включено 27 видів наземних і 10 видів прісноводних молюсків, серед яких занесені до Червоної книги України Granaria frumentum, Chondrina clienta, Plicuteria lubomirskii. Очевидно, вимагає додаткового підтвердження присутність у басейні Західного Бугу Lymnaea glabra, занесеного до Червоної книги України під назвою L. clavata. Те саме стосується присутності на заході України прісноводних молюсків Lymnaea turricula, Planorbis carinatus, Gyraulus acronicus. Значна частина наземних молюсків, розглянутих у статті, може потребувати охорони також на загальнодержавному рівні. Особливо це стосується напівслизняків Daudebardia brevipes і D. rufa, більшість відомих знахідок яких зосереджена піді Львовом, равликів Pupilla sterri (реліктовий вид), Truncatellina claustralis, Pyramidula pusilla. Деякі зі згаданих у статті видів (Carpathica calophana, Cellariopsis orientalis, Eucobresia nivalis) є звичайними компонентами наземної малакофауни Українських Карпат, проте відносно рідко заходять на рівнинну частину заходу України. Вони можуть потребувати охорони на межі своїх природних ареалів.

Скачати в pdf (1,0 Mб)

17.01.2016

Гураль-Сверлова Н. Созологічна оцінка наземних малакокомплексів Львова та його найближчих околиць // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2015. – Вип. 69. – С. 148-155.

За період з 1994 по 2013 р. на території м. Львова та в його найближчих околицях (великі приміські лісопарки, садово-городні ділянки) зареєстровано загалом 90 видів наземних молюсків. Один адвентивний вид (Cepaea nemoralis), очевидно, повністю зник протягом періоду досліджень. Присутній один вид, занесений до Червоної книги України (Plicuteria lubomirskii). Рідкісними для України та, зокрема, для її західного регіону можна вважати напівслизняків Daudebardia rufa і D.brevipes, равликів Discus perspectivus і Vallonia enniensis. Особливе значення для збереження високої видової різноманітності наземних молюсків у місті та околицях мають окремі ділянки великих приміських лісопарків, регіональний ландшафтний парк Знесіння, міські лісопарки та парки, створені на місці колишніх лісових масивів.

Скачати в pdf (0,3 Mб)

<<  <  ......   25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 >  >>
Сторінка28 з 34

  1. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Рідкісні та маловідомі черевоногі молюски (Gastropoda) рівнинної частини заходу України
    Скачати (1,0 Мб)
  2. Гураль-Сверлова Н. Созологічна оцінка наземних малакокомплексів Львова та його найближчих околиць
    Скачати (0,3 Мб)