<<  <  ......   24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ......   >  >>
Сторінка24 з 34
29.12.2013

Сверлова Н.В., Кирпан С.П. Роль великих міст у розселенні деяких видів наземних молюсків (Gastropoda, Pulmonata) // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – Вип. 5. – Львів: Ліга-Прес, 2004. – С.247-252.

Проаналізована роль великих міст у розселенні наземних молюсків на території України. Ці види занесені людьми з інших країн (Cepaea hortensis, Boettgerilla pallens, Oxychilus translucidus) або інших частин України (Brephulopsis cylindrica, Monacha carthusiana, Krynickillus melanocephalus, Helix pomatia, Helicella candicans). Антропохорія сприяє також розширенню видових ареалів деяких степових видів фауни України.

Скачати в pdf (1,3 Mб)

29.12.2013

Сверлова Н.В. Изменчивость конхологических параметров Helix pomatia в городской среде на примере Львова // Живые объекты в условиях антропогенного пресса. Матер. Х Междунар. науч.-практ. конф. (15-18 сентября 2008 г., г.Белгород). – Белгород:ИПЦ “ПОЛИТЕРРА”, 2008. – С. 193-194.

Скачати в pdf (0,2 Mб)

29.12.2013

Гураль-Сверлова Н.В., Мартынов В.В. Наземные моллюски "Каменных Могил" и других заповедных территорий на востоке Украины // Кам'яні Могили – минуле та сучасність: Матер. наук.-практ. конф. – Донецьк: Ноулідж, 2012. – Вип. 2, Ч. 1. – С. 225-230.

Проаналізований видовий склад наземних молюсків чотирьох заповідних територій у східній частині степової зони України. Загалом зареєстровано 21 вид. На степових і лучних ділянках найчастіше зустрічаються Succinella oblonga, Vallonia costata, V. pulchella, Truncatellina cylindrica, Chondrula tridens, Vitrina pellucida.

Скачати в pdf (0,3 Mб)

29.12.2013

Гураль-Сверлова Н.В. Зависимость размеров, формы и окраски раковин в популяциях австрийской цепеи Cepaea vindobonensis (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae) из разных регионов Украины // Зб. наук. пр. "Природничий альманах". Біологічні науки. Вип. 19. - Херсон, 2013. - С.75-82.

Проаналізовано зв'язок між конхологічними ознаками в популяціях Cepaea vindobonensis із заходу (Львівська, Івано-Франківська області) та сходу (Донецька область) України. Загалом до аналізу залучено 32 вибірки та понад 3 тисячі черепашок модельного виду. Показано, що пристосування молюсків до макрокліматичних умов різних регіонів відбувається передусім за рахунок інтенсивності пігментації черепашки. На сході України дещо посилюється зв'язок між середніми розмірами та формою черепашок у популяціях. Можливо, більша континентальність клімату посилює селективну невигідність певних комбінацій конхологічних ознак.

Скачати в pdf (5,0 Mб)

<<  <  ......   24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ......   >  >>
Сторінка24 з 34

 1. Сверлова Н.В., Кирпан С.П. Роль великих міст у розселенні деяких видів наземних молюсків (Gastropoda, Pulmonata)
  Скачати (1,3 Мб)
 2. Сверлова Н.В. Изменчивость конхологических параметров Helix pomatia в городской среде на примере Львова
  Скачати (0,2 Мб)
 3. Гураль-Сверлова Н.В., Мартынов В.В. Наземные моллюски "Каменных Могил" и других заповедных территорий на востоке Украины
  Скачати (0,3 Мб)
 4. Гураль-Сверлова Н.В. Зависимость размеров, формы и окраски раковин в популяциях австрийской цепеи Cepaea vindobonensis (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae) из разных регионов Украины
  Скачати (5,0 Мб)