<<  <  ......   19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ......   >  >>
Сторінка19 з 34
07.03.2013

Сверлова Н.В. Деякі особливості наземної малакофауни міст Середньої та Східної Європи // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – Львів: Ліга-Прес, 2000. – Вип.1. – С.81-85.

Скачати в pdf (2,0 Mб)

07.03.2013

Гураль-Сверлова Н.В. Наземні молюски Закарпатської області в колекції А.А.Полевіної // Охорона та раціональне використання природних ресурсів Українських Карпат. Тези допов. конф. – Ужгород, 2008. – С. 32-33.

Скачати в pdf (0,5 Mб)

07.03.2013

Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Просторовий розподіл молюсків на заході України та можливості виділення і охорони особливо цінних локальних малакокомплексів // Проблеми вивчення еволюції та хорології таксономічного різноманіття біоти. Матер. міжнар. наук. конф. (30 вересня – 1 жовтня 2011 р.). – Львів, 2011. – С. 38-41.

Скачати в pdf (0,3 Mб)

07.03.2013

Гураль-Сверлова Н.В., Мартынов В.В., Гураль Р.И. Первые находки слизней Parmacella ibera и Deroceras subagreste (Gastropoda, Pulmonata) в Украине // Вестн. зоологии. – 2010. – Т. 44, № 3. – С. 265-269.

У травні 2006 р. на території Кримського півострова були виявлені два види слизняків, не відомих раніше для України. P. ibera – перший представник родини Parmacellidae, зареєстрований в Україні.

Скачати в pdf (0,9 Mб)

07.03.2013

Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И. Arion lusitanicus (Gastropoda, Pulmonata) на западе Украины // Вестн. зоологии. – 2011. – Т. 45, № 2. – С. 173-177.

Починаючи з 2007 р., зафіксовано проникнення A. lusitanicus в урбанізовані біотопи Львівської області. Це перший представник підроду Arion s. str., виявлений на території України. Враховуючи особливості біології та екології A. lusitanicus, можна очікувати подальшого розповсюдження даного виду на заході України.

Скачати в pdf (0,3 Mб)

07.03.2013

Балашев И.О., Байдашников А.А., Романов Г.А., Гураль-Сверлова Н.В. Наземные моллюски Хмельницкой области (Подольская возвышенность, Украина) // Зоол. журн. – 2013. – Т. 92, № 2. – С. 154-166.

У 1989-2011 рр. на території Хмельницкої області авторами статті було виявлено 80 видів наземних молюсків, з них 32 види вказано вперше. Chondrina arcadica вперше зареєстрований на Подільській височині, приведений короткий опис та фото зібраних черепашок. Проаналізовані попередні літературні дані, розглядається достовірність вказівки для Хмельницької області окремих видів. Обговорюються біотопічний розподіл, зоогеографічний склад і питання охорони наземних молюсків області. 18 видів рекомендовані до включення їх до Червоного списку Хмельницької області. Особлива увага приділяється молюскам роду Helicopsis, обговорюються їх мінливість і проблеми систематики, показані фото черепашок.

Скачати в pdf (2,0 Mб)

<<  <  ......   19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ......   >  >>
Сторінка19 з 34

 1. Сверлова Н.В. Деякі особливості наземної малакофауни міст Середньої та Східної Європи
  Скачати (2,0 Мб)
 2. Гураль-Сверлова Н.В. Наземні молюски Закарпатської області в колекції А.А.Полевіної
  Скачати (0,5 Мб)
 3. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Просторовий розподіл молюсків на заході України та можливості виділення і охорони особливо цінних локальних малакокомплексів
  Скачати (0,3 Мб)
 4. Гураль-Сверлова Н.В., Мартынов В.В., Гураль Р.И. Первые находки слизней Parmacella ibera и Deroceras subagreste (Gastropoda, Pulmonata) в Украине
  Скачати (0,9 Мб)
 5. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И. Arion lusitanicus (Gastropoda, Pulmonata) на западе Украины
  Скачати (0,3 Мб)
 6. Балашев И.О., Байдашников А.А., Романов Г.А., Гураль-Сверлова Н.В. Наземные моллюски Хмельницкой области (Подольская возвышенность, Украина)
  Скачати (2,0 Мб)