<<  <  ......   18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ......   >  >>
Сторінка18 з 33
14.02.2013

Гураль-Сверлова Н.В. Розселення деяких антропохорних видів наземних молюсків на території Львова // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2012. - Вип. 28. - С. 77-84.

Чотири антропохорних види наземних молюсків (Arion lusitanicus s.l, Krynickillus melanocephalus, Aegopinella nitidula, Monacha cartusiana) вперше зареєстровані в Львові в кінці ХХ - на початку ХХІ ст. В даний час спостерігається процес їх розселення по території міста. Особливо активно відбувається розселення слизняків. Наведені картосхеми відомих місцезнаходжень молюсків в адміністративних межах м. Львова.

Скачати в pdf (8,0 Mб)

14.02.2013

Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Рідкісні та маловідомі молюски (Gastropoda et Bivalvia) Українських Карпат // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2012. - Вип. 28. - С. 131-142.

В статті проаналізовано відомості про червонокнижних, рідкісних і маловідомих молюсків, зареєстрованих на території Українських Карпат (включно з Передкарпаттям і Закарпатською низовиною). Більшість з описаних видів потребують спеціальної охорони (переважно на рівні охорони заселених молюсками біотопів) або більш детального вивчення.

Скачати в pdf (0,8 Mб)

14.02.2013

Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И. Конхиологические особенности интродуцированного вида Chondrula microtraga (Gastropoda, Pulmonata, Enidae) в Одессе // Вестн. зоологии. – 2009. – Т. 43, № 2. – С. 161-166.

Виявлена у 1999 р. в одному з міських біотопів Одеси популяція Ch. microtraga до цього часу залишається єдиною відомою знахідкою даного виду на території України. У згаданому біотопі Ch. microtraga зустрічається спільно з автохтонним видом того самого роду – Ch. tridens. У статі проаналізовані лінійні параметри та пропорції черепашок обох видів Chondrula. Загалом результати біометричних досліджень черепашок Ch. microtraga свідчать про досить сприятливі умови існування молюсків цього виду в Одесі. Проаналізовані перспективи подальших конхіометричних досліджень молюсків роду Chondrula в Одесі.

Скачати в pdf (0,4 Mб)

14.02.2013

Гураль-Сверлова Н.В., Мартынов В.В., Мартынов А.В. Наземные моллюски (Gastropoda, Pulmonata) Донецкой возвышенности и прилегающих территорий // Вестн. зоологии. – 2012. – Т. 46, № 4. – С. 319-326.

На підставі багаторічних досліджень (2002-2009 рр.) проаналізовано сучасний видовий склад наземних молюсків Донецької та Приазовської височини, а також деяких прилеглих до неї територій на сході України. Найбільшу видову різноманітність зареєстровано в заплавних і байрачних лісах. Проанализировано вплив наземної малакофауни Кавказу та Криму на видовий склад наземних молюсків Донецької височини та прилеглих територій. Дано короткий огляд публікацій, присвячених наземним молюскам дослідженого регіону.

Скачати в pdf (0,2 Mб)

<<  <  ......   18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ......   >  >>
Сторінка16 з 33

 1. Гураль-Сверлова Н.В. Розселення деяких антропохорних видів наземних молюсків на території Львова
  Скачати (8,0 Мб)
 2. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Рідкісні та маловідомі молюски (Gastropoda et Bivalvia) Українських Карпат
  Скачати (0,8 Мб)
 3. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И. Конхиологические особенности интродуцированного вида Chondrula microtraga (Gastropoda, Pulmonata, Enidae) в Одессе
  Скачати (0,4 Мб)
 4. Гураль-Сверлова Н.В., Мартынов В.В., Мартынов А.В. Наземные моллюски (Gastropoda, Pulmonata) Донецкой возвышенности и прилегающих территорий
  Скачати (0,2 Мб)