<<  <  ......   15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   ...... >  >>
Сторінка15 з 34
08.12.2012

Гураль Р.І. Особливості накопичення черепашкою Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758) іонів важких металів // Вестн. зоол. - 2005. – Т.35, №9. - С.79-82.

У статті представлені результати дослідження змін концентрації іонів важких металів протягом близько 100 р. у популяції P. planorbis. З цією метою було проаналізовано вибірки прісноводних молюсків з власних зборів і фондових колекцій Державного природознавчого музею НАН України. Була зафіксована достовірна різниця у накопиченні іонів окремих металів. Прісноводні молюски є зручними об’єктами для вивчення особливостей концетрування іонів важких металів у водних екосистемах.

Скачати в pdf (0,1 Mб)

08.12.2012

Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И. К исследованию наземных моллюсков (Gastropoda) буковых пралесов Карпатского биосферного заповедника // Матер. міжнар. наук.-практ. конф. «Збереження та відтворення біорізноманіття природно-заповідних територій» (м. Сарни, 11-13 червня 2009 р.). – Рівне: ВАТ «Рівненська друкарня», 2009. – С. 382-388.

Скачати в pdf (0,1 Mб)

08.12.2012

Полищук Е.В., Агеева Л.А., Гураль-Сверлова Н.В. Эколого-фаунистический обзор наземных моллюсков г. Дружковка и окрестностей (Донецкая область) // Матер. Всеукр. наук. конф. «Зоологічна наука у сучасному суспільстві» (м. Київ – м. Канів, 15-18 вересня 2009 р.). – Київ-Канів, 2009. – С. 379-383.

Скачати в pdf (0,1 Mб)

08.12.2012

Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Черевоногі молюски (Gastropoda) природоохоронних територій заходу України в малакологічному фонді Державного природознавчого музею НАНУ // Природно-заповідний фонд України – минуле, сьогодення, майбутнє. Матер. міжнар. конф. (Гримайлів, 26-28 травня 2010 р.). – Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. – С. 638-642.

У малакологічному фонді музею зберігаються черепашки наземних і прісноводних черевоногих молюсків з природоохоронних територій різного рівня. Найповніше представлена наземна малакофауна Карпатського біосферного заповідника та природного заповідника “Медобори”, прісноводна малакофауна Шацького національного природного парку.

Скачати в pdf (0,1 Mб)

<<  <  ......   15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   ...... >  >>
Сторінка15 з 34

 1. Гураль Р.І. Особливості накопичення черепашкою Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758) іонів важких металів
  Скачати (0,1 Мб)
 2. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И. К исследованию наземных моллюсков (Gastropoda) буковых пралесов Карпатского биосферного заповедника
  Скачати (0,1 Мб)
 3. Полищук Е.В., Агеева Л.А., Гураль-Сверлова Н.В. Эколого- фаунистический обзор наземных моллюсков г. Дружковка и окрестностей (Донецкая область)
  Скачати (0,1 Мб)
 4. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Черевоногі молюски (Gastropoda) природоохоронних територій заходу України в малакологічному фонді Державного природознавчого музею НАНУ
  Скачати (0,1 Мб)