<<  <  ......   14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   ...... >  >>
Сторінка14 з 34
14.10.2012

Гураль-Сверлова Н.В., Мартынов В.В. Конхологические особенности популяций Cepaea vindobonensis (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae) на территории Донецкой области // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона: Межвед. сб. науч. работ / Отв. Ред. С.В.Беспалова. – Донецк: ДонНУ, 2007. Вып. 7. – С. 85-92.

Фенетична структура досліджених популяцій C. vindobonensis відрізняється відносно високою часткою фенотипу 10345, низькою часткою 1(23)45, вираженою тенденцією до звуження 2-ої смуги на черепашках фенотипу 12345 і рідкою присутністю форми pallescens. Забарвлення черепашок у популяціях поступово світлішає при просуванні з півдня на північ. Середні розміри черепашок зменшуються на півдні та в урбанізованих біотопах. Проведено порівняння з даними з інших регіонів України.

Скачати в pdf (0,2 Mб)

14.10.2012

Сверлова Н.В., Мартынов В.В. Наземные моллюски Опукского заповедника // Заповедники Крыма-2007. Матер. междунар. научн.-практ. конф. (2 ноября 2007 г., Симферополь). – Ч. 2. Зоология. – Симферополь, 2007. – С. 185-190.

Скачати в pdf (0,1 Mб)

15.10.2012

Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И. Конхологические особенности наземных моллюсков рода Chondrula в городском биотопе Одессы // Проблемы почвенной зоологии. Матер. XV Всерос. совещ. по почвен. зоол. (17-21 ноября 2008 г., Москва) / Под ред. Б.Р.Стригановой. – М.: КМК, 2008. – С. 139-141.

Скачати в pdf (0,1 Mб)

15.10.2012

Сверлова Н.В., Евтушенко Г.А. Предварительные данные о видовом составе наземных моллюсков (Gastropoda, Pulmonata) Луганской области // Вісн. Луган. нац. педагог. ун-ту ім. Т.Шевченка. – 2008. – № 2 (141). – С. 84-91.

Скачати в pdf (1,4 Mб)

16.10.2012

Гураль-Сверлова Н.В., Мартинов В.В., Мартинов О.В. Наземні та прісноводні молюски НПП “Святі Гори” та його найближчих околиць // Роль природоохоронних установ у збереженні біорозмаїття, етнокультурної спадщини та збалансованому розвитку територій: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Косів, 18-19 травня 2012 р.). – Косів: ПП Павлюк М.Д., 2012. – С. 120-124.

Враховуючи власні дані та матеріали інших дослідників, на території НПП “Святі Гори” та в його найближчих околицях зареєстровано 27 видів наземних і 17 видів прісноводних молюсків. Серед них 7 видів, занесених до Червоної книги Донецької області. Обговорюється можливе значення парку для збереження видової різноманітності наземних і прісноводних молюсків Донецької височини.

Скачати в pdf (0,3 Mб)

<<  <  ......   14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   ...... >  >>
Сторінка14 з 34

 1. Гураль-Сверлова Н.В., Мартынов В.В. Конхологические особенности популяций Cepaea vindobonensis (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae) на территории Донецкой области
  Скачати (0,2 Мб)
 2. Сверлова Н.В., Мартынов В.В. Наземные моллюски Опукского заповедника
  Скачати (0,1 Мб)
 3. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И. Конхологические особенности наземных моллюсков рода Chondrula в городском биотопе Одессы
  Скачати (0,1 Мб)
 4. Сверлова Н.В., Евтушенко Г.А. Предварительные данные о видовом составе наземных моллюсков (Gastropoda, Pulmonata) Луганской области
  Скачати (1,4 Мб)
 5. Гураль-Сверлова Н.В., Мартинов В.В., Мартинов О.В. Наземні та прісноводні молюски НПП “Святі Гори” та його найближчих околиць
  Скачати (0,3 Мб)