<<  <  ......   13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   ...... >  >>
Сторінка13 з 34
10.09.2012

Гураль Р.І. Прісноводні молюски "лісових" мікробіотопів Лапаївського лісництва // Наук. зап. держ. прир. музею. - 2002. - Т.17. - С.159-161.

В статті відображено видовий склад і особливості топічного розподілу прісноводних молюсків в астатичних "лісових біотопах". В результаті паразитологічних досліджень вибірок молюсків виявлено один вид трематоди, яка уражала живителів з показником екстенсивності інвазії 3,5%.

Скачати в pdf (0,7 Mб)

10.09.2012

Гураль Р.І. Фауна прісноводних молюсків м. Львова // Наук. зап. Держ. прир. музею. - 2003. -Т.18. - С. 135-147.

В статті відображено видовий склад і особливості екології угруповань прісноводних молюсків м. Львова и його околиць. В результаті проведених малакологічних досліджень було виявлено 23 види прісноводних молюсків. Найсприятливіші умови для існування популяцій молюсків створюються в статичних біотопах, розташованих в приміській зоні.

Скачати в pdf (1,2 Mб)

11.09.2012

Гураль Р.І. Особливості екології прісноводних молюсків у кар'єрах Львівської області // Наук. зап. Держ. прир. музею. - 2004. -Т.19. - С.115-122.

В статті відображено видовий склад і особливості екології угруповань прісноводних молюсків на території Львівської області в водоймах кар‘єрного типу. В результаі проведених малакологічних досліджень було виявлено 25 видів прісноводних молюсків. Найбільш сприятливі умови для існування популяцій молюсків, при незначному рівні антропогенного навантаження, характерні для астатичних гідротопів, а при збільшенні рівня антропопресії найкращі умови для інвазії і розвитку популяцій створені в постійних водоймах.

Скачати в pdf (0,2 Mб)

12.09.2012

Гураль Р.І. Еколого - паразитологічна характеристика молюсків родини Planorbidae з гідротопів верхів'я басейну р. Дністер // Наук. зап. Держ. прир. музею. - 2005. -Т.21. - С.147-156.

В статті висвітлено видовий склад, особливості екології и інвазії личинковими формами трематод видів з родини Planorbidae зібраних в водоймах верхів`я басейну р. Дністер. В результаті проведених малакологічних досліджень було виявлено 12 видів прісноводних молюсків. Вплив чинників зовнішнього середовища викликає нерівномірний їх топічний розподіл в досліджених водоймах. Аналіз паразитологічної ситуації в обстежених водоймах дозволив виявити 13 видів личинкових форм і партеніт трематод. Найбільш небезпечними, в плані виникнення і подальшого поширення гельмінтозниз захворювань, виявилися меліоративні канали і тимчасові біотопи. Саме вони можуть бути вогнищам виникнення парамфістоматозів і ехіностоматозів.

Скачати в pdf (0,2 Mб)

12.09.2012

Гураль Р.І. Прісноводні молюски Розточчя: видовий склад та його зміни, екологія // Наук. зап. Держ. прир. музею. – 2008. – Т.24. – С.145-152.

З кінця ХІХ і до початку ХХІ ст. в водоймах Розточчя було зареєстровано 42 види прісноводних молюсків з 11 родин. 5 видів з родини Sphaeridae, для даної території відмічені вперше. Найбільше видове різноманіття характерно для постійних стоячих водойм.

Скачати в pdf (0,2 Mб)

12.09.2012

Гураль Р.І. Еколого - паразитологічна характеристика родини Lymnaeidae (Pulmonata, Gastropoda) верхів'я басейну Дністра // Наук. вісн. Львівської нац. ак. вет. Мед. Імені С.З. Ґжицького. - 2004. - Т.6, №3. Ч.6. - С.30-34.

Скачати в pdf (0,2 Mб)

<<  <  ......   13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   ...... >  >>
Сторінка13 з 34

 1. Гураль Р.І. Прісноводні молюски "лісових" мікробіотопів Лапаївського лісництва
  Скачати (0,7 Мб)
 2. Гураль Р.І. Фауна прісноводних молюсків м. Львова
  Скачати (1,2 Мб)
 3. Гураль Р.І. Особливості екології прісноводних молюсків у кар'єрах Львівської області
  Скачати (0,2 Мб)
 4. Гураль Р.І. Еколого - паразитологічна характеристика молюсків родини Planorbidae з гідротопів верхів'я басейну р. Дністер
  Скачати (0,2 Мб)
 5. Гураль Р.І. Прісноводні молюски Розточчя: видовий склад та його зміни, екологія
  Скачати (0,2 Мб)
 6. Гураль Р.І. Еколого - паразитологічна характеристика родини Lymnaeidae (Pulmonata, Gastropoda) верхів'я басейну Дністра
  Скачати (0,2 Мб)