<<  <  ......   12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   ...... >  >>
Сторінка12 з 34
29.08.2012

Сверлова Н.В. Проблемы оценки адаптивности фенетической структуры интродуцированных популяций моллюсков на примере рода Cepaea // Біорізноманіття та роль зооценозу в природних і антропогенних екосистемах. Матер. ІІІ Міжнар. наук. конф. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2005. – С. 215-217.

Скачати в pdf (0,1 Mб)

29.08.2012

Сверлова Н.В., Гураль Р.И. Первая находка наземного моллюска Arion lusitanicus (Gastropoda, Pulmonata, Arionidae) на территории Украины // Живые объекты в условиях антропогенного пресса. Матер. Х Междунар. науч.-практ. конф. (15-18 сентября 2008 г., г.Белгород). – Белгород:ИПЦ “ПОЛИТЕРРА”, 2008. – С. 194.

Скачати в pdf (0,1 Mб)

31.08.2012

Сверлова Н.В. Анализ видового разнообразия наземных моллюсков в степной зоне Украины (без Крыма) // Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища: Зб. наук. праць. – Вип. 2. – Житомир, 2006. – С. 252-256.

Наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. на дослідженій території було виявлено 68 видів наземних молюсків з 41 роду і 21 родини. Ще декілька видів були вказані для Північно-Західного Причорномор'я попередніми дослідниками. Обговорюється можлива роль антропохорії у підвищенні видового багатства наземних молюсків степової зони.

Скачати в pdf (0,2 Mб)

31.08.2012

Сверлова-Гураль Н.В., Гураль Р.И. Наземные моллюски Бахчисарая и его ближайших окрестностей // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол. – 2012. – № 2 (51). – С. 101-105.

У 2010-2011 рр. у Бахчисараї та його найближчих околицях було виявлено 27 видів наземних молюсків. Найбільш масовими видами були Monacha fruticola, Helicopsis retowskii, Brephulopsis cylindrica. Виявлено декілька колоній Helix lucorum.

Скачати в pdf (0,2 Mб)

31.08.2012

Гураль-Сверлова Н.В., Мартынов В.В. Наземные моллюски Крыма в фондах Государственного природоведческого музея НАН Украины // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол. – 2012. – № 2 (51). – С. 105-109.

Проаналізована представленість черепашкових наземних молюсків Криму в конхологічній колекції музею. Загалом тут зберігаються черепашки 50 видів з різних частин гірського і степового Криму. Деякі матеріали доповнюють існуючі літературні дані щодо розповсюдження окремих видів наземних молюсків на території Криму.

Скачати в pdf (0,2 Mб)

<<  <  ......   12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   ...... >  >>
Сторінка12 з 34

 1. Сверлова Н.В. Проблемы оценки адаптивности фенетической структуры интродуцированных популяций моллюсков на примере рода Cepaea
  Скачати (0,1 Мб)
 2. Сверлова Н.В., Гураль Р.И. Первая находка наземного моллюска Arion lusitanicus (Gastropoda, Pulmonata, Arionidae) на территории Украины
  Скачати (0,1 Мб)
 3. Сверлова Н.В. Анализ видового разнообразия наземных моллюсков в степной зоне Украины (без Крыма)
  Скачати (0,2 Мб)
 4. Сверлова-Гураль Н.В., Гураль Р.И. Наземные моллюски Бахчисарая и его ближайших окрестностей
  Скачати (0,2 Мб)
 5. Гураль-Сверлова Н.В., Мартынов В.В. Наземные моллюски Крыма в фондах Государственного природоведческого музея НАН Украины
  Скачати (1,5 Мб)