<<  <  ......   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ......   >  >>
Сторінка11 з 34
30.07.2012

Крамаренко С.С., Сверлова Н.В. К изучению наземной малакофауны (Gastropoda, Pulmonata) Николаевской области // Вестн. зоологии. – 2001. – Т.35, № 2. – С.75-78.

Наведено власні та літературні дані щодо 35 видів наземних молюсків для території Миколаївської обл. (Північно-Західне Причорномор’я). Більшість видів широко розповсюджені на території Європи або цілої Голарктики. Розширені відомі межі видових ареалів для Xeropicta derbentina, Helix pomatia, Monacha fruticola, Pupilla bigranata та Limax maculatus. Відмічено друге місцезнаходження Tandonia kusceri на Україні.

Скачати в pdf (0,1 Mб)

30.07.2012

Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Зоогеографічний склад сучасної фауни черевоногих молюсків (Gastropoda) західної частини Подільської височини // Вісн. Львів. ун-ту. Серія Географічна. – 2004. – Вип. 30. С. 288-289.

Встановлено видовий склад черевоногих молюсків західної частини Подільської височини. Зареєстровано 155 видів. Серед прісноводних молюсків переважають палеарктичні види, серед наземних – європейські.

Скачати в pdf (0,2 Mб)

30.07.2012

Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Проникнення нових видів слизняків на територію Львівської області, їх можливе господарське значення та особливості діагностики // Наук. вісн. Львів. нац. ун-ту ветерин. медицини та біотехнологій ім. С.З.Гжицького. – Львів, 2009. – Т. 11, № 3 (42), ч. 1. – С. 269-276.

Наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. на території Львівської області було зареєстровано два види слизняків, не відомих раніше для України загалом (Arion lusitanicus) або для її західного регіону (Krynickillus melanocephalus). Існує імовірність подальшого розповсюдження даних видів, пов’язаного із завданням економічних збитків. У зв’язку з цим описано особливості діагностики A. lusitanicus і K. melanocephalus.

Скачати в pdf (11,0 Mб)

31.07.2012

Гураль-Сверлова Н.В. Наземні молюски (Gastropoda, Pulmonata) Західного Полісся // Наук. вісн. Волинського нац. ун-ту ім. Л.Українки. – Біологічні науки. – 2012. – № 2 (227). – С. 25-30.

Від першої половини ХХ ст. до початку ХХІ ст. на території Західного Полісся було зареєстровано 67 видів наземних молюсків. Серед них переважають голарктичні та палеоарктичні види, сукупна частка яких становить близько 51%. Високою є частка лісових видів (40%) і видів, пов’язаних з вологими біотопами в лісах або поза їх межами (27%). Виділено рідкісні види, відомі лише з поодиноких місцезнаходжень.

Скачати в pdf (0,2 Mб)

<<  <  ......   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ......   >  >>
Сторінка11 з 34

 1. Крамаренко С.С., Сверлова Н.В. К изучению наземной малакофауны (Gastropoda, Pulmonata) Николаевской области
  Скачати (0,1 Мб)
 2. Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Зоогеографічний склад сучасної фауни черевоногих молюсків (Gastropoda) західної частини Подільської височини
  Скачати (0,2 Мб)
 3. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Проникнення нових видів слизняків на територію Львівської області, їх можливе господарське значення та особливості діагностики
  Скачати (11,0 Мб)
 4. Гураль-Сверлова Н.В. Наземні молюски (Gastropoda, Pulmonata) Західного Полісся
  Скачати (0,2 Мб)