<<  <  1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 ......   >  >>
Сторінка 5 з 34
27.04.2012

Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Прісноводні молюски родів Planorbarius і Planorbis (Gastropoda, Pulmonata, Planorbidae) у малакологічному фонді Державного природознавчого музею // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2009. - Вип. 25. - С. 13-24.

У статті обговорюються результати наукової ревізії конхологічних матеріалів по родах Planorbarius і Planorbis, а також погляди різних дослідників на деякі аспекти систематики прісноводних молюсків родини Planorbidae. Продемонстровані внутрішньовидові форми Planorbarius corneus, які деякі дослідники розглядають як самостійні види: P. purpura, P. banaticus, P. grandis. Показано невідповідність матеріалів, описаних Й. Бонковським як Planorbis marginatus var. carinatus, сучасним описам P. carinatus.

Скачати в pdf (6,0 Mб)

27.04.2012

Гураль Р.І. Прісноводні молюски басейну Західного Бугу в малакологічних колекціях Львова // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2010. - Вип. 26. - С. 15-24.

В статті обговорюються результати наукової ревізії конхологічних матеріалів колекцій Державного природознавчого музею та Зоологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка, зібраних у різні періоди часу в басейні Західного Бугу. Встановлено, що у проаналізованих колекціях зберігаються черепашки 50 видів прісноводних молюсків з трьох підкласів і 9 родин. Це становить 78% від загальної кількості видів, виявлених на заході Україні.

Скачати в pdf (0,2 Mб)

27.04.2012

Гураль-Сверлова Н.В. Можливості формалізованого статистичного аналізу фенетичної структури популяцій наземних молюсків на прикладі роду Cepaea // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2010. - Вип. 26. - С. 61-78.

На прикладі власних, літературних і архівних даних апробована розроблена автором методика формалізованого статистичного аналізу фенетичної структури популяцій. Показана залежність фенетичної структури від еволюційної історії видів і особливостей їх екології.

Скачати в pdf (0,3 Mб)Скачати в pdf з перекладом (0,4 Mб)

<<  <  1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 ......   >  >>
Сторінка 5 з 34

  1. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Прісноводні молюски родів Planorbarius і Planorbis (Gastropoda, Pulmonata, Planorbidae) у малакологічному фонді Державного природознавчого музею
    Скачати (6,0 Мб)
  2. Гураль Р.І. Прісноводні молюски басейну Західного Бугу в малакологічних колекціях Львова
    Скачати (0,2 Мб)
  3. Гураль-Сверлова Н.В. Можливості формалізованого статистичного аналізу фенетичної структури популяцій наземних молюсків на прикладі роду Cepaea
    Скачати (0,3 Мб)